• Enorsul – Sanitační služby

    Optimalizace vodovodního distribučního systému a snížení ztrát

    Olinda, Pernambuco, Brazílie

Shrnutí projektu

Projekt
Společnost Compesa dodává vodu v brazilském městě Olinda ve státě Pernambuco, kde bylo spojení nádrží napájených vodními prameny a hlubokých vrtů silně zasaženo suchem. Vedení společnosti potřebovalo zlepšit provozní účinnost svého městského vodovodního systému, protože tento vodovodní systém se v průběhu let rozrostl, aby uspokojil potřeby rychlého růstu města. Společnost Enorsul Saneamento byla požádána, aby optimalizovala vodovodní distribuční systém společnosti Compesa a snížila ztráty vody o 56 procent. Rozsah zakázky zahrnoval prioritizaci výměny infrastruktury a zlepšení a zavedení 43 měřicích a kontrolních sektorů (MCS).

Řešení
Společnost Enorsul použila systémy WaterCAD a WaterGEMS k vytvoření hydraulických simulací, které byly použity k optimalizaci provozu 426 kilometrů vodovodní sítě, identifikaci a snížení ztrát vody a určení změn nutných k uspokojení současné i budoucí poptávky. Efektivní přístup k modelování zkrátil období studie a diagnostiky z 18 měsíců na 10.

Výsledek
Společnost Enorsul zanalyzovala, vyhodnotila a identifikovala projekty pro zlepšení priorit pomocí hydraulické simulace zajištěné systémem WaterGEMS, která se ukázala být spolehlivým představením stávající reality. Bylo například jasné, že nově navržený vodovodní distribuční systém bude optimalizovat výsledky a sníží fyzické ztráty ze 46 procent na 36 procent do roku 2021. Simulace také naznačuje, že do roku 2037 klesnou fyzické ztráty na 29 procent. Vedení může předpokládat návratnost investice z plánovaných intervencí za pouhých šest a půl roku.

Software
Projektový tým eliminoval značné náklady na vytváření experimentálních modelů, a to použitím systému WaterGEMS. Tým mohl využít stávající data z databází, katastrálních záznamů, plánů, křivek spotřeby, informace o měření, historická data a georeferenční prvky, čímž efektivně zjednodušil práci technickému týmu a současně eliminoval značné náklady.

Scénář projektu: WaterCAD, WaterGEMS

Výsledek / fakta
  • Model hydraulické simulace poskytnutý systémem WaterGEMS se ukázal být spolehlivou reprezentací stávající reality a umožňuje společnosti vyhodnotit a identifikovat projekty zaměřené za zlepšování priorit.
  • Fyzické ztráty by se díky novému vodovodnímu distribučnímu systému snížily do roku 2021 z přibližně 46 procent na přibližně 36 procent, a to na základě modelu hydraulické simulace.
  • Návratnost investice z plánovaných intervencí se očekává do šesti a půl let.
Citace:
  • „Systémy WaterGEMS a WaterCAD nám pomohly vyhodnotit návrhy na zlepšení pro distribuční systém ve městě Olinda, z něhož bude mít prospěch více než 250 000 obyvatel, dělníků a návštěvníků regionu. To je jen jeden z příkladů toho, jak cenná může být tato schopnost pro základní sanitační společnosti, protože pomáhá zlepšovat životní podmínky lidí. Společnost Bentley má na tomto procesu klíčový podíl.“

    Vanessa Finamore Miranda Environmentální a sanitační inženýr Enorsul