• COBA – Consultores de Engenharia e Ambiente

    Hydroelektrárna Kholombidzo

    Okres provincie Blantyre, Malawi

Shrnutí projektu

Projekt
Společnost COBA Engineering and Environmental Consultants byla najata k provedení studie ralizovatelnosti a poskytnutí předběžných technických návrhů na 200MW hydroelektrárnu Kholombidzo na řece Shire v Malawi. Projekt zahrnoval návrh a analýzu složité konstrukce nádrže a povrchové elektrárny. Vyžadoval také prozkoumání terénu a odhady nákladů. Tým musel také poskytnout odhad harmonogramu dodávek v průběhu výstavby a rovněž specifikaci pro stavební, mechanické a elektrikářské práce. Společnost COBA čelila třem hlavním výzvám: správa velkého množství dat, která zahrnují vysoké objemy zemních prací; vytvoření konceptu optimálního designu v rané fázi a dokumentace všech změn; a využití všech geotechnických, hydraulických a konstrukčních omezení k poskytnutí toto nejlepšího řešení infrastruktury.

Řešení
Projekt byl navržen pomocí přístupu společného 3D digitálního modelování v hybridním prostředí Bentley a Autodesk. 3D modely byly vytvořeny pomocí aplikace AECOsim Building Designer a 2D výsledky byly okomentovány a použity k přidání informací do AutoCAD Tento přístup respektoval tradiční postup práce společnosti a přitom společnosti COBA poskytl výhody technologie BIM. Tento proces dále umožnil týmu provést studii ralizovatelnosti a určit optimální návrh pro zlepšení spolehlivosti dodávky elektrické energie v Malawi a splnění budoucích požadavků na elektrickou energii.

Výsledek
Do konce projektu tým vytvořil 14 geokoordinovaných 3D modelů pomocí aplikací Bentley a integroval je do koordinovaného digitálního zastoupení projektované infrastruktury. Použití 3D modelování zlepšilo produktivitu vytváření výkresů a odhady nákladů o 15 procent. Technologie Bentley umožnila rozptýleným týmům současně pracovat na analýze informací rychleji a přesněji, čím došlo k úspoře času a zvýšení kvality i přesnosti dodávek. Začlenění práce různých oborů do 3D modelu také urychlilo technický návrh, protože jim umožnilo vytvořit bezproblémové modely, snadno opakovaně používat informace a interaktivně propojit 3D geometrii a metadata.

Software
Společnost COBA vytvořila digitální prostředí podporované návrhářskými aplikacemi společnosti Bentley, včetně AECOsim Building Designer, MicroStation a OpenRoads Designer. Toto prostředí poskytlo všem oborům bezpečný a snadný přístup k 3D modelům prostřednictvím aplikace MicroStation a jejích referenčních schopností. Modely byly uloženy na tradičním centrálním serveru a dodržovaly interní konvence pojmenovávání souborů společnosti COBA, což zaručilo, že tým měl přístup k nejnovějším informacím.

Scénář projektu:
AECOsim Building Designer, MicroStation, OpenRoads Designer
Výsledek / fakta
  • Projektový tým vytvořil 14 geokoordinovaných 3D modelů a integroval je do koordinovaného digitálního zastoupení projektované infrastruktury pomocí aplikací Bentley.
  • 3D modelování zlepšilo produktivitu vytváření výkresů a odhady nákladů o 15 procent.
  • Aplikace MicroStation umožnila rozptýleným týmům současně analyzovat informace rychleji a přesněji, čím došlo k úspoře času a zvýšení kvality i přesnosti.