• CEDD-AECOM-The Earth Solutions

    Vývoj lokality Anderson Road Quarry Site

    Hongkong

Přehled projektu

Projekt
Společnost HKSARG/CEDD NT East Development Office oslovila společnost AECOM, aby navrhla a řídila práci na projektu civilní infrastruktury pro lokalitu Anderson Road Quarry Site, jehož cílem bylo vyřešit akutní nedostatek bydlení v Hongkongu díky zajištění zhruba 40 hektarů půdy pro výstavbu bytových a komerčních prostor. Projekt návrhu, jehož náklady jsou odhadovány na 1 miliardu dolarů, zahrnoval vytvoření pracoviště, silničních sítí, odvodňovacího systému (včetně nádrže na zachycení dešťové vody a umělého záplavového jezera), kanalizační sítě, podzemních sítí a zeleného prostoru pro budoucí komunitu.

Řešení
Členové týmu společnosti AECOM vytvořili projekt 3D návrhu civilní infrastruktury v integrovaném prostředí BIM a použitím detailního strukturovaného modelování reality, které nabízí aplikace ContextCapture od společnosti Bentley. Kromě toho přidali do sítí reálného stavu další informace, například důležitá data, fotografie pracoviště, 2D výkresy a rendrování BIM, a proměnili je ve výkonné informační modely. Všechny sítě reálného stavu, jejichž snímky byly během výstavby průběžně pořizovány pomocí dronů, byly uloženy v systému SMDS, který je přístupný z mobilních zařízení a který slouží jako archiv průběhu výstavby.

Výsledek
Použití modelování reality, systému SMDS a aktualizací průběhu ve 4D ušetřilo společnosti AECOM více než 255 dní práce na projektu za měsíc, včetně 35 dní práce díky nahrazení manuálních topografických průzkumů modelováním reality, 20 dní práce díky eliminování manuálního snímkování a 100 dní práce díky automatickému importu dat místa a pohybu a jejich propojení se sítěmi reálného stavu. Díky zajištění mobilního přístupu k realistickým 4D znázornění průběhu výstavby pomocí systému SMDS se týmu podařilo snížit počet chyb a nutnost přepracování a také zjednodušit komunikaci se zainteresovanými stranami.

Software
Projektový tým AECOM využil aplikaci ProjectWise ke správě a sdílení všech dat mezi různými technickými obory, aplikace MicroStation a OpenRoads pro modelování návrhu a vytvoření pracoviště a aplikaci AECOsim Building Designer k uplatnění metodologií BIM. Tým také využil aplikaci ContextCapture k monitorování průběhu výstavby a technologii LumenRT k vytvoření vizuálních animací dokončených fází vývoje, pomocí kterých mohl prezentovat projekt veřejnosti. Společně tyto aplikace zvýšily efektivitu práce, usnadnily komunikaci mezi pracovními týmy a zainteresovanými stranami a zjednodušily obecné pracovní postupy.

Scénář projektu: AECOsim Building Designer, Pointools, ContextCapture, LumenRT, MicroStation, OpenRoads, ProjectWise
Outcome/Facts
  • Použití modelování reality, systému SMDS a aktualizací průběhu ve 4D ušetřilo společnosti AECOM více než 255 dní práce zdrojů na projektu za měsíc.
  • Informace, jako například klíčová data, fotografie staveniště a 2D výkresy, byly přidány do podrobných a strukturovaných sítí reálného stavu, čímž byly proměněny ve výkonné informační modely.
  • Aplikace SMDS poskytla uživatelsky přívětivé interaktivní rozhraní pro prohlížení sítí reálného stavu a kontrolu průběhu výstavby.