• AEGEA Saneamento e Participações S.A.

    AEGEA Prolagos - Hlavní územní plán pro kanalizaci 2041

    Região dos Lagos, Rio de Janeiro, Brazílie

Přehled projektu

Projekt
Prolagos zajišťuje vodu a hygienické služby pro pět obcí v rámci oblasti Região dos Lagos v Rio de Janeiru, kde sezónní počet obyvatel kolísá mezi 400 000 až 2 miliony. Prolagos je pobočkou společnosti AEGEA Saneamento e Participações S.A., která zajišťuje sanitaci vody a úpravu odpadních vod v Brazílii. Hlavní územní plán pro kanalizaci 2041 v hodnotě 570 milionů realů byl vytvořen s cílem rozšířit stávající pokrytí kanalizační sítě ze 76 na 90 procent a eliminovat znečištění jezera Araruama Lagoon, což je největší slané jezero na světě. Úkolem bylo optimalizovat investice do kanalizace s maximální možnou návratností a výhodami pro komunitu.

Řešení
Společnost AEGEA využila software SewerGEMS od společnosti Bentley k vytvoření sedmi modelů nové kanalizační a odvodňovací sítě o délce 900 kilometrů, 63 vztlakových kanalizačních stanic a sedmi závodů na úpravu vody. Modely využívaly také data ze softwaru GIS, CAD a SCADA k přesnému znázornění složitosti oblasti. Projektanti tyto možnosti využili k pochopení chování kanalizačních a odvodňovacích systémů, provádění analýz typu „co když“, porovnání různých scénářů za účelem zlepšení provozní účinnosti a vytvoření devíti různých scénářů rozšíření ke zvážení.

Výsledek
Projektanti modely použili k informovaným rozhodnutím, snížení rizik finálního plánu a zajištění optimálního využívání energie. Společnost AEGEA zjistila, že budoucí zásahy do sítě by mohly snížit vypouštění znečištěné vody o 6,6 metrů krychlových za rok, náklady na energie o 700 000 realů za rok a investice o 60 procent ve srovnání s předchozími plány. Návrh nakonec umožnil kompletní dekontaminaci jezera Araruama Lagoon, které přineslo sociální, environmentální, ekonomické a turistické výhody.

Software
Projektanti společnosti Prolagos využili aplikace SewerCAD, SewerGEMS, WaterCAD a WaterGEMS od společnosti Bentley k vytvoření nového plánu kanalizace. Díky integraci těchto aplikací do provozního řídicího centra AEGEA mohli uživatelé jednoduše simulovat dopad jiných scénářů investice do kanalizace na její účinnost, náklady a další proměnné. Tyto produkty pomohly také projektovému týmu překonat komunikační potíže se zainteresovanými stranami, především díky vizualizaci dat a porovnání několika scénářů.

Scénář projektu:
SewerCAD, SewerGEMS, WaterCAD, WaterGEMS
Outcome/Facts
  • Pomocí softwaru od společnosti Bentley projektanti vytvořili přesný pohled na celý kanalizační systém a mohli porovnávat neomezený počet pravděpodobných scénářů, aby pak mohli učinit informovanější rozhodnutí.
  • Návrh umožňuje kompletní dekontaminaci jezera Araruama Lagoon, která přinese sociální, environmentální, ekonomické a turistické výhody pro danou komunitu.
  • Čistější voda sníží náklady na veřejné zdraví, jak odhadla Národní zdravotnická organizace – Brazílie ušetří čtyřnásobek toho, co investuje do základní sanitace.
Quote:
  • „S ohledem na nedostatek dostupných prostředků pro investice do infrastruktury v Brazílii mohou aplikace, jako například SewerGEMS, znamenat obrovský rozdíl v optimalizaci investic a překonání mezer ve stávající infrastruktuře kanalizačních sítí. Díky tomu je možné podpořit sociální inkluzi a zvýšit životní standard obyvatel.“

    Wagner Oliveira de Carvalho Senior Project Manager AEGEA Saneamento e Participações S.A.