• 3D ScanWorld

    Energetické závody Knappenrode

    Spreetal, Burg, Německo

Shrnutí projektu

Projekt
Energetické závody Knappenrode v německém Sasku jsou bývalým závodem na zpracování uhlí, které jsou nyní muzeem. Části areálu budou využívány subdodavateli a stroje, které jsou zbytečné nebo vizuálně nepěkné, budou demontovány, jelikož by rozsáhlé pozemky a budovy bylo obtížné a nákladné udržovat v jejich originálním stavu a velikosti. Za účelem ochrany kulturního dědictví konstrukce a aktuálních budov úřady rozhodly, že před renovací bude pořízena kompletní dokumentace. Ke splnění tohoto požadavku pracoval systém 3D ScanWorld s komunitními agenturami na provedení 3D laserového skenování. Přesné zachycení rozložení celé továrny si vyžadovalo životaschopné řešení.

Řešení
Tým použil soubor dat ze snímků k vytvoření klasických architektonických výkresů podlahových plánů a průřezů jako mračna bodů, importoval je do aplikace Bentley Pointools pro účely vizualizace a integrace do digitálního skladu historických budov. Použití aplikace Pointools umožnilo týmu rychle odstranit rušivé prvky z prostor, aby bylo možné se zaměřit na základní součásti. Členové týmu mohli vytvořit vizuální dokumentaci několikrát rychleji ve srovnání s klasickou fotodokumentací s komplikovaným retušováním snímků a rovněž v rámci kontroly procházet mračna bodů v reálném čase. Jednotný soubor architektonických plánů je nyní k dispozici pro různé obory.

Výsledek
Pro první krok použil systém 3D ScanWorld datový soubor snímků k vytvoření klasických architektonických výkresů, jako jsou podlahové plány. Tyto výkresy, spolu s různými pohledy a průřezy, vytvořily základ pro fázi návrhu a plánování. Zamýšleným výsledkem byl jednotný základ pro data používaná různými obory. Použitím vizualizace poskytnuté aplikací Pointools mohl tým otestovat, jak integrovat nový návrh do skladu historických budov.

Software
Pomocí aplikace Pointools mohl systém 3D ScanWorld rychle izolovat stroje, které měly být demontovány. Výhodou bylo, že objekt byl rozsegmentován a že kolmé pohledy či perspektivy mohly být získány bez jakýchkoli rušivých prvků narušujících snímek. Následně byl model přidán do mračna bodů. Dokumentace s ohledem na zachování kulturního dědictví je velmi komplexní a sestává z fotodokumentace, rozměrových CAD výkresů a několika stran textu, který popisuje zařízení a poskytuje důvody pro demontáž. Návštěvníkům je také k dispozici filmová dokumentace, která jim umožňuje vidět původní vzhled prostor. Utopickým nápadem je, že jednou by mohly být tyto součásti obnoveny za pomoci nasnímaných dat a 3D tiskárny.

Scénář projektu: Pointools

Výsledek / fakta
  • Aplikace 3D ScanWorld použila software pro modelování reality od společnosti Bentley k dokumentování továrny pomocí laserového skenování pro účely renovace, v dnešní době je to již muzeum.
  • Pomocí aplikací Pointools dokáže systém 3D ScanWorld vizualizovat, jak bude prostor vypadat bez strojů, a to za účelem zachování charakteru prostoru továrny po jejich odmontování.
  • Aplikace 3D ScanWorld vytvořila vizuální dokumentaci několikrát rychleji ve srovnání s klasickou fotodokumentací s komplikovaným retušováním snímků.
Citace:
  • „Při práci s 3D laserovým snímkem jsem musel často přemýšlet o tom, že je kus pravdy na slovech Marka Twaina: „Člověk s novým nápadem je bláznem až do chvíle, kdy se tento nápad stane úspěšným.““

    Susanne Schiffner Expertka na systémy CAD 3D ScanWorld