• Unipar Carbocloro

    Systém leštění pro Mercury Abatement Tower

    Cubatão, São Paulo, Brazílie

Shrnutí projektu

Projekt

Tento projekt ve výši 1 mil. BRL v brazilském Cubatão zahrnoval návrh lešticího systému pro výfukové plyny vypouštěné z věže na snižování výparů rtuti, který by zvýšil účinnost a dále snížil emise plynů výrazně pod úroveň současných mezinárodních norem. Projektový tým čelil významným výzvám, včetně integrace nových zařízení se stávajícím provozem, vážným prostorovým omezením a krátké lhůtě pro připojení k procesu.

Řešení

Projektový tým využil OpenPlant k vytvoření 3D modelů a zefektivnění procesu kontroly, což usnadnilo sdílení klíčových informací v rámci celého týmu včetně operací. Společnost Unipar Carbocloro se rozhodla provést technický návrh interně a nenajímat si externí strojírenskou společnost, čímž ušetřila 33 % na době návrhu a vyloučila chyby, což vedlo ke zkrácení celkové doby projektu. Firma také zjednodušila informační mobilitu mezi technickou oblastí a nákupem, protože seznamy materiálů byly vydávány automaticky podle specifikací v 3D modelech.

Výsledky

Díky flexibilitě systému OpenPlant dokázala společnost Unipar Carbocloro vyvinout vlastní aplikace, které vyhovují tomuto jedinečnému prostředí. Tím ušetřila 52 tisíc USD za služby třetích stran a zároveň docílila snížení emisí skleníkových plynů výrazně pod mezinárodně požadovanou úroveň. Řešení výrazně zlepší kvalitu ovzduší v okolních obcích.

Software

Aplikace OpenPlant společnosti Bentley umožnila týmu připravit 3D návrh svého nového leštícího zařízení, a to o 33 procent dříve než požaduje termín projektu. Software zvýšil spolupráci projektových týmů, zrychlil revizní cykly, automatizoval procesy specifikace materiálů (např. seznamy materiálů a náklady) a zajistil důsledné uplatnění firemních standardů pro projekty.  

Outcome/Facts
  • Pomocí Bentley OpenPlant společnost Unipar Carbocloro snížila emise svých plynů do atmosféry výrazně pod mezinárodní úrovně.
  • Vzhledem k tomu, že OpenPlant společnosti Bentley umožnil společnosti Unipar Carbocloro vyvinout řešení s využitím vnitřních zdrojů, tým ušetřil plánované náklady na projekt ve výši 52 000 USD.
  • Společnost Unipar Carbocloro dokázala dokončit projekt o 33 procent dříve, než bylo plánováno.
Quote:
  • „Jednoduchá obsluha a flexibilita použití byly podstatnými důvody, které nás vedly k rozhodnutí nasadit aplikace Bentley... Jsme velmi spokojeni.“

    Carlos Rodrigues Projektový inženýr Unipar Carbocloro