• Bentley Substation

  Změňte váš svět prostřednictvím sjednoceného designu

Software Bentley pro návrhy elektrických rozvoden

Vytvářejte návrhy pro nově zakládané a stávající provozy až o 40 procent rychleji pomocí software Bentley Substation.  Urychlete procesy spolupráce a koordinace pomocí jediného software, který vám umožní sloučit dohromady elektrický a fyzický konstrukční návrh. Eliminujte dodatečné úpravy, omezte případné chyby a zlepšete spolupráci pomocí propojených 3D schémat s křížovými referencemi a schémat elektrického zapojení. Evidujte nejlepší praktické postupy a zajistěte dodržování norem pomocí automatických kontrol chyb, seznamů použitých materiálů a konstrukčních výtisků.

Přečtěte si více +
Funkce
 • Vytvářejte inteligentní modely rozvoden

  • ​Při práci na svém návrhu se zaměřte na inteligentní model místo na sadu samostatných výkresů. Vytvořte 3D model sestavený z databáze inteligentních objektů. Tento model použijte jako zdroj pro tvorbu, propojování a udržování konzistence mezi 2D výkresy, elektrickými schématy a zprávami.
 • Navrhujte fyzické uspořádání rozvoden

  • ​Vypracujte rozvržení ve 3D za pomoci katalogu objektů tvořících vybavení, které se k sobě přichytávají v předem definovaných spojovacích bodech. Chcete-li rychle změnit umístění, přemisťujte skupiny spojeného vybavení jako jednotky. Použijte vestavěné 3D nástroje k navrhování zemnící sítě a ochrany před bleskem a analyzujte průvěsy, světlé výšky a kolize kabelů.
 • Navrhujte ochranu a řízení rozvoden

  • ​Vytvářejte propojená přehledová schémata spojení s křížovými odkazy, schémata zapojení, schematické nákresy a rozložení panelů. Urychlete navrhování pomocí vodičů, které se automaticky přerušují a opravují podle toho, jak vkládáte nebo odstraňujete symboly. Automatické číslování vodičů, označování zařízení, kontrola chyb a další možnosti vám ušetří čas a zvýší kvalitu návrhu.
 • Provádějte odhady materiálů na rozvodné stanice

  • ​Automaticky vytvářejte zprávy s využitím databáze dílů, která propojuje každý 3D objekt a elektrotechnický symbol s podrobnými údaji o dílech. Publikujte přesné kusovníky, zprávy o délkách vodičů, seznamy nákupních objednávek a další dokumenty. Tyto zprávy můžete rychle aktualizovat, abyste drželi krok s revizemi návrhů.
 • Vytvářejte výstupy pro výstavbu rozvoden

  • ​Automaticky vytvářejte 2D konstrukční výkresy z 3D modelu rozvodny. Definujte a publikujte půdorysné, bokorysné a izometrické pohledy pomocí konfigurovatelných kreslicích šablon, které podporují podnikové standardy. Když dojde ke změnám v návrhu, stačí znovu publikovat výkresy místo mnoha hodin ručních aktualizací.
Top 5 důvodů, proč máte na výběr

Uchovejte si hodnotu vašich trvalých licencí na základě aktualizace vašich trvalých licencí Autodesku na aplikace Bentley.

Více informací
Tell Me More!
Interested in finding out more about this product?
Přečtěte si více
Join our Bentley Substation experts at #YII2019!
Get an in-depth look at Bentley Substation from our electrical design experts during the ACCELERATE sessions at #YII2019, October 21-24 in Singapore!
Learn More