• Bentley Substation

  Změňte váš svět prostřednictvím sjednoceného designu

Software Bentley pro návrhy elektrických rozvoden

Vytvářejte návrhy pro nově zakládané a stávající provozy až o 40 procent rychleji pomocí software Bentley Substation.  Urychlete procesy spolupráce a koordinace pomocí jediného software, který vám umožní sloučit dohromady elektrický a fyzický konstrukční návrh. Eliminujte dodatečné úpravy, omezte případné chyby a zlepšete spolupráci pomocí propojených 3D schémat s křížovými referencemi a schémat elektrického zapojení. Evidujte nejlepší praktické postupy a zajistěte dodržování norem pomocí automatických kontrol chyb, seznamů použitých materiálů a konstrukčních výtisků.

Přečtěte si více +
  • OpenUtilities Substation Product Overview
Funkce
 • Vytvářejte inteligentní modely rozvoden

  • ​Při práci na svém návrhu se zaměřte na inteligentní model místo na sadu samostatných výkresů. Vytvořte 3D model sestavený z databáze inteligentních objektů. Tento model použijte jako zdroj pro tvorbu, propojování a udržování konzistence mezi 2D výkresy, elektrickými schématy a zprávami.
 • Navrhujte fyzické uspořádání rozvoden

  • ​Vypracujte rozvržení ve 3D za pomoci katalogu objektů tvořících vybavení, které se k sobě přichytávají v předem definovaných spojovacích bodech. Chcete-li rychle změnit umístění, přemisťujte skupiny spojeného vybavení jako jednotky. Použijte vestavěné 3D nástroje k navrhování zemnící sítě a ochrany před bleskem a analyzujte průvěsy, světlé výšky a kolize kabelů.
 • Navrhujte ochranu a řízení rozvoden

  • ​Vytvářejte propojená přehledová schémata spojení s křížovými odkazy, schémata zapojení, schematické nákresy a rozložení panelů. Urychlete navrhování pomocí vodičů, které se automaticky přerušují a opravují podle toho, jak vkládáte nebo odstraňujete symboly. Automatické číslování vodičů, označování zařízení, kontrola chyb a další možnosti vám ušetří čas a zvýší kvalitu návrhu.
 • Provádějte odhady materiálů na rozvodné stanice

  • ​Automaticky vytvářejte zprávy s využitím databáze dílů, která propojuje každý 3D objekt a elektrotechnický symbol s podrobnými údaji o dílech. Publikujte přesné kusovníky, zprávy o délkách vodičů, seznamy nákupních objednávek a další dokumenty. Tyto zprávy můžete rychle aktualizovat, abyste drželi krok s revizemi návrhů.
 • Vytvářejte výstupy pro výstavbu rozvoden

  • ​Automaticky vytvářejte 2D konstrukční výkresy z 3D modelu rozvodny. Definujte a publikujte půdorysné, bokorysné a izometrické pohledy pomocí konfigurovatelných kreslicích šablon, které podporují podnikové standardy. Když dojde ke změnám v návrhu, stačí znovu publikovat výkresy místo mnoha hodin ručních aktualizací.
Contact Sales
Tell Me More!
Interested in finding out more about OpenUtilities solutions?
Contact Sales
callout_ist_44014512_NewWebinar_XL
YII 2020 ACCELERATE Webinar Series

Available On Demand
Future-Proofing Substation Infrastructure Beyond BIM

Watch Now