• Bentley OpenUtilities Map

  Podpořte efektivitu pomocí inteligentního GIS pro inženýrské sítě

Software GIS pro inženýrské sítě

Mapujte a spravujte vaši elektrickou, plynovou, vodovodní, kanalizační síť nebo síť dálkového vytápění pomocí software Bentley OpenUtilities Map. Ušetřete čas a peníze díky udržování vašeho síťového modelu v dostupném GIS s plnou paletou funkcí specifických pro inženýrské sítě. Zlepšete správu sítí pomocí přehledů a analýz, jako je trasování sítí, detekce netěsností a plánování odstávek. Zvyšte celopodnikovou efektivitu díky možnosti publikovat, spravovat a zobrazovat přesné mapy sítí pomocí integrovaných schopností software Bentley Map.

Přečtěte si více +
  • Analyze and visualize utilities networks
  • Configure utilities network models and rules
  • Design district energy networks_EDITED
  • Design electric distribution networks
  • Design gas distribution networks
  • Design wastewater networks
  • Design water distribution networks
  • Maintain utilities network models and maps
  • Analyze and visualize utilities networks
  • Analyze and Visualize Utility Networks_Map
  • Configure utilities network models and rules
  • Design district energy networks_EDITED
  • Design electric distribution networks
  • Design gas distribution networks
  • Design Gas Distribution Networks
  • Design wastewater networks
  • Design water distribution networks
  • Maintain utilities network models and maps
  • Maintain Utilities Networks Models and Maps
Funkce
 • Analýza a vizualizace inženýrských sítí

  • Pomocí nástrojů GIS můžete vytvářet ochranná pásma, překryvy, spoje, tematické mapy, dynamické značení, zprávy a dotazy. Vytyčte radiální, příchozí/odchozí, nejkratší/paralelní/redundantní trasy pro průtoky, instalační trubky a katodovou ochranu sítí. Analyzujte a ohlašujte úniky v určité oblasti nebo celé síti.
 • Navrhujte dálkové rozvodné sítě

  • Vytvářejte, spravujte a analyzujte informace, odhadujte náklady a podávejte zprávy o skutečném stavu aktiv, a dále navrhujte plány činností souvisejících s rozšiřováním, opravami, renovacemi a údržbou. Projektujte sítě s jedním, dvěma nebo více potrubními vedeními pro systémy dálkového parního nebo teplovodního vytápění. Pomocí inteligentního rozmisťování a úprav založených na softwaru MicroStation dosáhnete přesnosti na úrovni projektování.
 • Návrh elektrických rozvodných sítí

  • Navrhujte primární i sekundární rozvodné sítě a sítě veřejného osvětlení. Pomocí inteligentního rozmisťování a úprav založených na softwaru MicroStation dosáhnete přesnosti na úrovni projektování. Navrhujte podzemní i nadzemní zařízení sítí s podrobnými modely kanálů pro vedení a příslušných kabelů. Definujte pravidla, abyste zaručili shodu návrhů s normami.
 • Návrhy plynovodních sítí

  • Projektujte sítě hlavních plynových potrubí a přípojek, stejně jako katodové ochranné sítě. Pomocí inteligentního rozmisťování a úprav založených na softwaru MicroStation dosáhnete přesnosti na úrovni projektování. Exportujte nákresy do dalších produktů Bentley za účelem modelování a analyzování výkonnosti vašeho návrhu kanalizace.
 • Navrhujte sítě odpadních vod

  • Projektujte splaškovou, dešťovou a kombinovanou splaškovou/dešťovou kanalizaci. Pomocí inteligentního rozmisťování a úprav založených na softwaru MicroStation dosáhnete přesnosti na úrovni projektování. Ke kontrole spádu použijte nástroje na vytváření 2D profilů. Exportujte nákresy do dalších produktů Bentley za účelem modelování a analyzování výkonnosti vašeho návrhu kanalizace.
 • Navrhujte vodovodní sítě

  • Vytyčte hlavní a vedlejší sítě. Pomocí inteligentního rozmisťování a úprav založených na softwaru MicroStation dosáhnete přesnosti na úrovni projektování. Ke kontrole spádu a k nalezení preferované trasy použijte nástroje na vytváření 2D profilů. Exportujte nákresy do dalších produktů Bentley za účelem modelování a analyzování výkonnosti vašeho návrhu kanalizace.
 • Udržujte modely a mapy inženýrských sítí

  • Využívejte kompletně vybavený systém GIS pro inženýrské sítě, založený na osvědčené platformě Bentley Map. Urychlete úpravy pomocí inteligentních funkcí a automatizovaných nástrojů systému GIS, které aplikují vaše standardy a podniková pravidla. Využívejte těsnou integraci mezi vaším návrhovým systémem a systémem GIS, abyste předešli nutnosti oprav a zaručili přesnou shodu se skutečným stavem.
Upgrade your Autodesk licenses
Top 5 důvodů, proč máte na výběr

Uchovejte si hodnotu vašich trvalých licencí na základě aktualizace vašich trvalých licencí Autodesku na aplikace Bentley.

Callout_subscr-dev_iSt_27007878_XL_young-asian-office-workers-at-their-desk
Vývojáři software
Zapojte se do sítě Bentley Developer Network (BDN), abyste mohli vyvíjet produkty a aplikace, které se mohou integrovat s nabídkou společnosti Bentley nebo ji rozšířit.
Získejte více informací
Contact Sales
Chci se dozvědět více!

Máte zájem o další informace o tomto produktu?

Kontaktujte prodej