• ProStructures

  3D prostor – sněte o něm, nakreslete ho a vybavte ho detaily

Software pro navrhování ocelových a betonových konstrukcí

Vytvářejte efektivně přesné 3D modely pro ocelové konstrukce, kovové součásti a železobetonové konstrukce. ProStructures vám umožní vytvářet konstrukční výkresy, definovat podrobnosti k výrobě a harmonogramy, které se automaticky aktualizují vždy, když změníte 3D model. Realizujte projekty rychleji díky individuálně přizpůsobitelným uživatelským standardům a otevřenému pracovnímu prostředí. Obsáhlý software ProStructures vytvořený zkušenými konstruktéry, který zahrnuje ProSteel a ProConcrete, vám pomůže zvýšit vaši produktivitu a ziskovost. 

 • Vytvářejte automaticky přesnou dokumentaci a detaily. 
 • Vytvářejte snadno detaily, jako například schodiště, zábradlí, žebříky a točitá schodiště. 
 • Automaticky získávejte 2D výkresy z vašeho 3D modelu včetně seznamů použitého materiálu, údajů NC a PPS.
 • Eliminujte duplicitní práce díky integraci s produkty Bentley a rovněž s produkty jiných výrobců.
  • Design to international design standards
  • Detail and schedule concrete reinforcing
  • Model parametric structures
  • Model reinforced concrete
  • Model structural steel
  • Produce steel fabrication drawings
  • Produce structural concrete details
  • Produce structural construction documentation
  • Produce structural design documentation_PSTRUCT_PSTEEL_PCONCRETE
  • Produce structural details_PSTRUCT_PSTEEL_PCONCRETE
  • Share structural models
  • Track and rollback structural design changes
  • Utilize international section profiles
  • Design to international design standards
  • Detail and schedule concrete reinforcing
  • Model parametric structures
  • Model reinforced concrete
  • Model structural steel
  • Produce steel fabrication drawings
  • Produce structural concrete details
  • Produce structural construction documentation
  • Produce structural design documentation_PSTRUCT_PSTEEL_PCONCRETE
  • Produce structural details_PSTRUCT_PSTEEL_PCONCRETE
  • Share structural models
  • Track and rollback structural design changes
  • Utilize international section profiles
Funkce
 • Navrhujte v souladu s mezinárodními standardy

  • Rozšiřte dosah Vašeho podnikání a využijte globálních možností pro návrh pomocí široké škály mezinárodních norem a specifikací v našich návrhářských produktech. Dokončujte Vaše návrhy s důvěrou díky rozsáhlé podpoře mezinárodních norem.
 • Podrobné a schematické rozmístění výztuže betonu

  • Můžete vytvářet poziční výkresy armování včetně řezů, půdorysů, detailů, schémat ohýbání tyčí, soupisů materiálu a rozvržení nosníků/sloupů/patek, to vše na základě 3D modelu. Všechna schémata a výkresy lze přizpůsobit standardům vaší společnosti pro projekty betonových konstrukcí.
 • Modelujte parametrické konstrukce

  • Modelujte konstrukční prvky, například nosníky, sloupy, vzpěry, ocelové spoje, paty, základy a armování. Umístěte ocelové spoje mezi nosníky a sloupy a automaticky aktualizujte změny rozměrů. K dispozici jsou také parametrické typy prvků pro sestavy jako schody, žebříky a zábradlí.
 • Vytvářejte modely vyztuženého betonu

  • Modelujte železobetonové prvky různých tvarů, například nosníky, sloupy, desky, stěny, plošné základy a základové pásy, to vše s parametrickým chováním. Při změně tvaru betonového prvku se automaticky upraví armování. Pomocí intuitivních příkazů můžete modelovat železobetonové prvky se složitými tvary včetně zakřivení, zešikmení nebo nepravoúhlých tvarů.
 • Vytvářejte výkresy ocelových prvků

  • Vyhotovte výkresy pro každý ocelový tvar, spoj a plech z 3D modelu. Snadno vytvářejte komplexní výkresy jednotlivých dílů včetně rozměrů, poznámek, značení a soupisů. Přizpůsobte výkresy všech projektů ocelových konstrukcí tak, aby splňovaly standardy vaší společnosti. Veškeré zastaralé výkresy se automaticky aktualizují na základě změn 3D modelu.
 • Vytvářejte detaily betonových konstrukcí

  • Z 3D modelu můžete vytvářet poziční výkresy armování včetně řezů, půdorysů a detailů. Rychle vytvářejte detaily výztuží včetně automatizovaného značení, kótování a anotování armování. Všechny výkresy týkající se projektů železobetonových konstrukcí můžete přizpůsobit standardům vaší společnosti. Automaticky aktualizujte výkresy na základě změn 3D modelu.
 • Vytvářejte dokumentaci strukturální konstrukce

  • Vytvářejte dokumentaci ke stavbě, například půdorysy, řezy a detaily, to vše automaticky propojené s 3D modelem. Změny provedené v 3D modelu se automaticky projeví ve výkresech. Jednoduše spravujte změny a revize modelu pomocí automatizovaných značek ve výkresech, které je třeba znovu vytisknout.
 • Vytvářejte dokumentaci k strukturálním návrhům

  • Automaticky vytvářejte dokumentaci k strukturálním návrhům včetně potřebných půdorysů a bokorysů, které slouží ke zprostředkování záměru návrhu. Změny provedené v 3D modelu se automaticky projeví v dokumentaci.
 • Vytvářejte strukturální detaily

  • Vytvářejte podrobné 2D výkresy přímo z výsledků návrhu v konstrukčním modelu. Přizpůsobte styl a formát výkresů pomocí různých nastavení nabízených softwarem.
 • Sdílejte konstrukční modely

  • Přenášejte geometrii konstrukčních modelů a výsledky návrhů z jedné aplikace do druhé a synchronizujte průběžné změny. Rychle sdílejte konstrukční model, výkresy a informace s celým týmem za účelem posouzení.
 • Sledujte průběžně a zpětně změny konstrukčních návrhů

  • Spravujte projektové změny v 3D modelu sledováním revizí s volitelnými popisy a časovými značkami. Vybrané změny lze kdykoli během projektu vrátit zpět nebo zrušit. Zkoumejte různé scénáře návrhu a rovněž rychle napravujte chyby v modelování.
 • Využívejte mezinárodní profily řezů

  • Sestavte svůj konstrukční model pomocí široké řady příčných profilů v mezinárodních databázích, které jsou součástí nabídky bez příplatku. Využijte globální příležitosti k vytváření návrhů po celém světě.
ProStructures CONNECT Edition Delivers Parametric Structural Components to Drive Greater Productivity

Brand: ProStructures

Product Line: Structural Detailing

Product: ProStructures, ProConcrete, ProSteel

Availability:  General Access, December 2017

Přečtěte si více
CONNECT
Wondering what’s new in ProStructures?
New Capabilities
Faster Performance
Get Your Update Today!
Upgrade your Autodesk licenses
Top 5 důvodů, proč máte na výběr

Uchovejte si hodnotu vašich trvalých licencí na základě aktualizace vašich trvalých licencí Autodesku na aplikace Bentley.