• ProStructures - 3D – Dream it, draw it, detail it

  ProStructures

  3D prostor – sněte o něm, nakreslete ho a vybavte ho detaily

Software pro navrhování ocelových a betonových konstrukcí

Vytvářejte efektivně přesné 3D modely pro ocelové konstrukce, kovové součásti a železobetonové konstrukce. ProStructures vám umožní vytvářet konstrukční výkresy, definovat podrobnosti k výrobě a harmonogramy, které se automaticky aktualizují vždy, když změníte 3D model. Realizujte projekty rychleji díky individuálně přizpůsobitelným uživatelským standardům a otevřenému pracovnímu prostředí. Obsáhlý software ProStructures vytvořený zkušenými konstruktéry, který zahrnuje ProSteel a ProConcrete, vám pomůže zvýšit vaši produktivitu a ziskovost. 

 • Vytvářejte automaticky přesnou dokumentaci a detaily. 
 • Vytvářejte snadno detaily, jako například schodiště, zábradlí, žebříky a točitá schodiště. 
 • Automaticky získávejte 2D výkresy z vašeho 3D modelu včetně seznamů použitého materiálu, údajů NC a PPS.
 • Eliminujte duplicitní práce díky integraci s produkty Bentley a rovněž s produkty jiných výrobců.
  • Design to international design standards
  • Detail and schedule concrete rebar
  • Model parametric structures
  • Model reinforced concrete
  • Model structural steel
  • Produce steel fabrication drawings
  • Produce structural concrete details
  • Produce structural design documentation
  • Share structural models
  • Utilize international section profiles
Funkce
 • Navrhujte v souladu s mezinárodními standardy

  • Rozšiřte dosah Vašeho podnikání a využijte globálních možností pro návrh pomocí široké škály mezinárodních norem a specifikací v našich návrhářských produktech. Dokončujte Vaše návrhy s důvěrou díky rozsáhlé podpoře mezinárodních norem.
 • Podrobné a schematické rozmístění výztuže betonu

  • Můžete vytvářet poziční výkresy armování včetně řezů, půdorysů, detailů, schémat ohýbání tyčí, soupisů materiálu a rozvržení nosníků/sloupů/patek, to vše na základě 3D modelu. Všechna schémata a výkresy lze přizpůsobit standardům vaší společnosti pro projekty betonových konstrukcí.
 • Modelujte parametrické konstrukce

  • Modelujte konstrukční prvky, například nosníky, sloupy, vzpěry, ocelové spoje, paty, základy a armování. Umístěte ocelové spoje mezi nosníky a sloupy a automaticky aktualizujte změny rozměrů. K dispozici jsou také parametrické typy prvků pro sestavy jako schody, žebříky a zábradlí.
 • Vytvářejte modely vyztuženého betonu

  • Modelujte železobetonové prvky různých tvarů, například nosníky, sloupy, desky, stěny, plošné základy a základové pásy, to vše s parametrickým chováním. Při změně tvaru betonového prvku se automaticky upraví armování. Pomocí intuitivních příkazů můžete modelovat železobetonové prvky se složitými tvary včetně zakřivení, zešikmení nebo nepravoúhlých tvarů.
 • Vytvářejte výkresy ocelových prvků

  • Vyhotovte výkresy pro každý ocelový tvar, spoj a plech z 3D modelu. Snadno vytvářejte komplexní výkresy jednotlivých dílů včetně rozměrů, poznámek, značení a soupisů. Přizpůsobte výkresy všech projektů ocelových konstrukcí tak, aby splňovaly standardy vaší společnosti. Veškeré zastaralé výkresy se automaticky aktualizují na základě změn 3D modelu.
 • Vytvářejte detaily betonových konstrukcí

  • Z 3D modelu můžete vytvářet poziční výkresy armování včetně řezů, půdorysů a detailů. Rychle vytvářejte detaily výztuží včetně automatizovaného značení, kótování a anotování armování. Všechny výkresy týkající se projektů železobetonových konstrukcí můžete přizpůsobit standardům vaší společnosti. Automaticky aktualizujte výkresy na základě změn 3D modelu.
 • Vytvářejte dokumentaci strukturální konstrukce

  • Vytvářejte dokumentaci ke stavbě, například půdorysy, řezy a detaily, to vše automaticky propojené s 3D modelem. Změny provedené v 3D modelu se automaticky projeví ve výkresech. Jednoduše spravujte změny a revize modelu pomocí automatizovaných značek ve výkresech, které je třeba znovu vytisknout.
 • Vytvářejte dokumentaci k strukturálním návrhům

  • Automaticky vytvářejte dokumentaci k strukturálním návrhům včetně potřebných půdorysů a bokorysů, které slouží ke zprostředkování záměru návrhu. Změny provedené v 3D modelu se automaticky projeví v dokumentaci.
 • Vytvářejte strukturální detaily

  • Vytvářejte podrobné 2D výkresy přímo z výsledků návrhu v konstrukčním modelu. Přizpůsobte styl a formát výkresů pomocí různých nastavení nabízených softwarem.
 • Sdílejte konstrukční modely

  • Přenášejte geometrii konstrukčních modelů a výsledky návrhů z jedné aplikace do druhé a synchronizujte průběžné změny. Rychle sdílejte konstrukční model, výkresy a informace s celým týmem za účelem posouzení.
 • Sledujte průběžně a zpětně změny konstrukčních návrhů

  • Spravujte projektové změny v 3D modelu sledováním revizí s volitelnými popisy a časovými značkami. Vybrané změny lze kdykoli během projektu vrátit zpět nebo zrušit. Zkoumejte různé scénáře návrhu a rovněž rychle napravujte chyby v modelování.
 • Využívejte mezinárodní profily řezů

  • Sestavte svůj konstrukční model pomocí široké řady příčných profilů v mezinárodních databázích, které jsou součástí nabídky bez příplatku. Využijte globální příležitosti k vytváření návrhů po celém světě.
Uživatelé Autodesku, Máte na výběr

Zachovejte hodnotu Vašich trvalých licencí pomocí upgradu Vašich trvalých licencí Autodesk na Bentley aplikace.

Learn More
callout for price quote
Chci se dozvědět více!

Máte zájem o další informace o tomto produktu?

Kontaktujte prodej