• ProConcrete- Model anything, detail everything

  ProConcrete

  Vymodelujte cokoli, podrobně specifikujte cokoli

Software pro rýsování a výrobu betonových prvků

Pomocí software ProConcrete můžete modelovat železobetonové prvky s jakoukoli kombinací výztuží jako 3D parametrické objekty. Vytvářejte rychle vaše poziční výkresy, výrobní detaily, schémata ohýbání tyčí a protokoly ohledně množství betonu a materiálů přímo z vašeho 3D modelu, který se automaticky aktualizuje, aby odrážel změny modelu. Můžete zkrátit čas nutný k vytvoření dokumentace, omezit objem chyb a konstrukčních nedostatků pomocí naší pokročilé 3D aplikace pro modelování, vytváření podrobných specifikací a harmonogramů železobetonových konstrukcí z prefabrikovaných dílů nebo s dodatečně napjatými výztužemi. Pomocí jednoduchých a snadno použitelných nástrojů pro 3D modelování železobetonových konstrukcí můžete:

 • Efektivně modelovat jakýkoli železobetonový tvar se 100% přesností podle aktuálního reálného stavu
 • Rychle generovat 2D poziční výkresy, jež se automaticky aktualizují při změnách 3D modelu
 • Snadno vyměňovat informace s dalšími aplikacemi a obory
 • Rychle dodávat podrobné návrhy upravené podle vašich preferencí.

  • Design to international design standards
  • Detail and schedule concrete rebar
  • Model parametric structures
  • Model reinforced concrete
  • Produce structural concrete details
  • Produce structural design documentation
  • Share structural models
  • Track and rollback structural design changes
Funkce
 • Navrhujte železobeton podle mezinárodních norem

  • Rozšiřte dosah Vašeho podnikání a využijte globálních možností pro návrh pomocí rozsáhlé škály mezinárodních norem a specifikací v našich produktech pro návrh a konstrukci. Dokončete své návrhy s důvěrov díky rozsáhlé podpoře mezinárodních norem.
 • Podrobné a schematické rozmístění výztuže betonu

  • Můžete vytvářet poziční výkresy armování včetně řezů, půdorysů, detailů, schémat ohýbání tyčí, soupisů materiálu a rozvržení nosníků/sloupů/patek, to vše na základě 3D modelu. Všechna schémata a výkresy lze přizpůsobit standardům vaší společnosti pro projekty betonových konstrukcí.
 • Modelujte železobetonové konstrukce

  • Modelujte struktorované prvky jako jsou trámy, sloupy, desky, stěny, základy a výztuže. Vytvářejte složité železobetonové tvary, včetně křivek, šikmých ploch, nebo nepravouhlých tvarů s použitím intuitivních příkazů. Přidávejte ocelové výztuže do betonových tvarů, které se aktualizují automaticky s tím, jak se mění tvar betonu.
 • Vytvářejte dokumentaci o železobetonu

  • Vytvářejte strukturované výkresy betonu včetně sekcí, plánů a detailů, které jsou automaticky propojeny s 3D modelem. Rychle vytvářejte dataily o výztužích, včetně automatizovaných štítků prutů, rozměrů a poznámek. Přizpůsobte všechny výkresy Vašim vnitropodnikovým standardům pro všechny Vaše železobetonové projekty. Se změnami ve 3D modelu automaticky aktualizujte uživatelsky definované značení výztuže, soupisy výztuže a nákresy.
 • Sdílejte modely železobetonu

  • Přenášejte geometrii konstrukčního modelu a výsledky návrhu z jedné aplikace do druhé a synchronizujte změny v průběhu času. Rychle sdílejte konstrukční modely, výkresy a informace s celým týmem k recenzování.
Uživatelé Autodesku, Máte na výběr

Zachovejte hodnotu Vašich trvalých licencí pomocí upgradu Vašich trvalých licencí Autodesk na Bentley aplikace.

Learn More
callout for price quote
Chci se dozvědět více!

Máte zájem o další informace o tomto produktu?

Kontaktujte prodej