• ProConcrete

  Vymodelujte cokoli, podrobně specifikujte cokoli

Software pro rýsování a výrobu betonových prvků

Pomocí software ProConcrete můžete modelovat železobetonové prvky s jakoukoli kombinací výztuží jako 3D parametrické objekty. Vytvářejte rychle vaše poziční výkresy, výrobní detaily, schémata ohýbání tyčí a protokoly ohledně množství betonu a materiálů přímo z vašeho 3D modelu, který se automaticky aktualizuje, aby odrážel změny modelu. Můžete zkrátit čas nutný k vytvoření dokumentace, omezit objem chyb a konstrukčních nedostatků pomocí naší pokročilé 3D aplikace pro modelování, vytváření podrobných specifikací a harmonogramů železobetonových konstrukcí z prefabrikovaných dílů nebo s dodatečně napjatými výztužemi. Pomocí jednoduchých a snadno použitelných nástrojů pro 3D modelování železobetonových konstrukcí můžete:

 • Efektivně modelovat jakýkoli železobetonový tvar se 100% přesností podle aktuálního reálného stavu
 • Rychle generovat 2D poziční výkresy, jež se automaticky aktualizují při změnách 3D modelu
 • Snadno vyměňovat informace s dalšími aplikacemi a obory
 • Rychle dodávat podrobné návrhy upravené podle vašich preferencí.

Funkce
 • Navrhujte železobeton podle mezinárodních norem

  • Rozšiřte dosah Vašeho podnikání a využijte globálních možností pro návrh pomocí rozsáhlé škály mezinárodních norem a specifikací v našich produktech pro návrh a konstrukci. Dokončete své návrhy s důvěrov díky rozsáhlé podpoře mezinárodních norem.
 • Podrobné a schematické rozmístění výztuže betonu

  • Můžete vytvářet poziční výkresy armování včetně řezů, půdorysů, detailů, schémat ohýbání tyčí, soupisů materiálu a rozvržení nosníků/sloupů/patek, to vše na základě 3D modelu. Všechna schémata a výkresy lze přizpůsobit standardům vaší společnosti pro projekty betonových konstrukcí.
 • Modelujte železobetonové konstrukce

  • Modelujte struktorované prvky jako jsou trámy, sloupy, desky, stěny, základy a výztuže. Vytvářejte složité železobetonové tvary, včetně křivek, šikmých ploch, nebo nepravouhlých tvarů s použitím intuitivních příkazů. Přidávejte ocelové výztuže do betonových tvarů, které se aktualizují automaticky s tím, jak se mění tvar betonu.
 • Vytvářejte dokumentaci o železobetonu

  • Vytvářejte strukturované výkresy betonu včetně sekcí, plánů a detailů, které jsou automaticky propojeny s 3D modelem. Rychle vytvářejte dataily o výztužích, včetně automatizovaných štítků prutů, rozměrů a poznámek. Přizpůsobte všechny výkresy Vašim vnitropodnikovým standardům pro všechny Vaše železobetonové projekty. Se změnami ve 3D modelu automaticky aktualizujte uživatelsky definované značení výztuže, soupisy výztuže a nákresy.
 • Sdílejte modely železobetonu

  • Přenášejte geometrii konstrukčního modelu a výsledky návrhu z jedné aplikace do druhé a synchronizujte změny v průběhu času. Rychle sdílejte konstrukční modely, výkresy a informace s celým týmem k recenzování.
Top 5 důvodů, proč máte na výběr

Uchovejte si hodnotu vašich trvalých licencí na základě aktualizace vašich trvalých licencí Autodesku na aplikace Bentley.

Více informací
Chci se dozvědět více!

Máte zájem o další informace o tomto produktu?

Kontaktujte prodej
Start Your In-Application Learning
Get the most from your Bentley product with in-application adaptive learning services. Get CONNECT Advisor.
Read More