• Structural Enterprise

  Technologie, na které můžete stavět podnikání

Sada softwarů pro 3D analýzu a design

Používejte, co chcete, kdy chcete, díky naší sadě softwarú STAAD, RAM a Microstran. Tyto aplikace jsou prověřeny na celém světě desetiletími navrhování infrastrukturních projektů, jak velkých, tak i malých. Získáte snížené předběžné náklady, zjednodušené obchodní transakce a sílu interoperability na konečcích prstů. Výhody zahrnují: 

 • Kompletní pracovní postupy
 • Lepší opakované využívání informací
 • Neomezený přístup pro každého uživatele
 • Nižší náklady na vlastnictví

Pomocí software Structural Enterprise můžete navrhovat v libovolném sektoru infrastruktury, pomocí různých materiálů, různých vhodných metod analýzy pro danou úlohu. Structural Enterprise pomáhá: 

 • Navrhovat průmyslové věže a vysílací a komunikační konstrukce pomocí STAAD.Pro, RAM Connection a STAAD Foundation Advanced.
 • Navrhovat vícepatrové betonové budovy pomocí RAM Frame Analysis, RAM Concrete, RAM Concept a RAM Foundation.
 • Navrhovat vícepatrové ocelové budovy pomocí RAM Steel, RAM Frame Analysis, RAM Frame Steel Design, RAM Connection a RAM Foundation.
 • Navrhovat průmyslové stavby pomocí Microstran, Limcon a STAAD Foundation Advanced.
Funkce
 • Analyzujte gravitační a boční zatížení

  • Navrhuje a analyzujte jednoduché nebo složité konstrukce pro širokou řadu podmínek včetně zatížení vyvolaného gravitací, například stálého a dynamického zatížení, a podmínek posunů v kombinaci s bočním zatížením včetně zatížení větrem a seizmického zatížení.
 • Analyzujte vibrace a uložení strojů

  • Analyzujte dynamické zatížení základového bloku strojů. Využijte zadávání prostřednictvím průvodce k rychlejšímu vytvoření modelu těles FEA zahrnujícího možnosti strojů s točivým a vratným pohybem, různých zatížení a pružení půdy. Provádějte hloubkové posouzení analýzy pomocí dynamických grafů a podrobných vzorců ve zprávách.
 • Analyzujte trvalou dynamickou výkonnost

  • Pomocí aplikace STAAD na pokročilé řešení matic tuhosti můžete až 2000 krát zrychlit výkonnost. Řešte velké geometrické modely zahrnující případy vícenásobného zatížení, aniž by byla ohrožena kvalita analýzy. Dosáhněte prvotřídní výkonnosti pro dynamickou analýzu.
 • Kalkulujte porušení součástí protlačením

  • Kalkulujte a navrhujte spoje betonových desek/sloupů s ohledem na povolení základu pod opěrou včetně účinků pohybů nevyvážených spojů.
 • Dodržujte seizmické požadavky

  • Navrhujte a specifikujte systémy odolné proti seizmickým silám za pomoci generování seizmického zatížení podle příslušných stavebních předpisů. Tyto síly berte v úvahu při navrhování prvků a v příslušných případech i při navrhování rámových konstrukcí a velkých konstrukčních systémů. Při dimenzování a specifikování jednotlivých prvků prosazujte požadavky vybraných stavebních předpisů na tažnost.
 • Navrhujte a analyzujte na základě finálních prvků

  • Pomocí naší analýzy na základě konečných prvků můžete přesně a efektivně vypracovat analýzu budovy i návrh a koncept celé stavby. Naše rychlé výpočetní nástroje vám zkrátí nebo zcela eliminují čas strávený čekáním na výsledky.
 • Navrhujte a analyzujte konstrukční modely

  • Rychle vymodelujte celou vaši konstrukci včetně pater, desek, okrajů a otvorů v deskách, nosníků, sloupů, stěn, vzpěr, plošných základů, základových pásů a pilotových základů. Efektivně automatizujte mnoho z vašich časově náročných návrhových a analytických úkonů a vytvořte praktické návrhy systémů a komponent připravených k dokumentaci.
 • Navrhujte libovolné konstrukce pomocí jedné sady aplikací

  • Navrhujte velké i malé infrastrukturní projekty pomocí našeho softwarového balíčku obsahujícího aplikace STAAD, RAM a Microstran. Efektivně spravujte všechny vaše konstrukční projekty s využitím kompletních a integrovaných pracovních postupů.
 • Navrhujte nosníky, sloupy a stěny

  • Optimalizujte nebo analyzujte nosníky, sloupy a stěny s ohledem na zatížení vlastní váhou a boční zatížení, abyste rychle dosáhli bezpečných a hospodárných návrhů. S jistotou vytvářejte návrhy, které jsou v souladu s americkými požadavky a mnoha mezinárodními konstrukčními specifikacemi a stavebními předpisy.
 • Navrhujte za studena tvarované ocelové prvky

  • Navrhujte tenkostěnné ocelové prvky pomocí obsáhlé knihovny částí tvarovaných za studena bez nutnosti používat samostatnou, specializovanou aplikaci.
 • Vytvářejte návrhy základů podle mezinárodních norem

  • Vytvářejte návrhy široké řady základů od jednoduchých plošných základů po složité rohože a specializované plošiny pro strojní zařízení. Díky rozsáhlé podpoře amerických a mezinárodních norem získáte jistotu při práci na návrzích.
 • Navrhujte rámy s boční odolností

  • Proveďte rozsáhlé kontroly seizmických sil a sil větru působících na svěrné a momentové rámy podle stavebních předpisů. Rychle pořiďte bezpečné a spolehlivé návrhy pro všechny vaše konstrukční projekty.
 • Navrhujte systémy s dodatečně napjatými výztužemi a konvenční systémy

  • Navrhujte nadzemní betonové desky s dodatečným předpínáním nebo bez něho. Zvažujte všechny významné aspekty návrhu betonových desek včetně provozních mezí, mezí tažnosti a mezí pevnosti, předepsaných požadavků, dlouhodobého průhybu, povolení základu pod opěrou a vibrací vyvolaných chůzí.
 • Navrhujte konstrukční ocelové spoje

  • Navrhujte a specifikujte spoje konstrukční oceli včetně spojů mezi nosníky navzájem, nosníky a sloupy, zakončení vzpěr, ukotvení do betonu a složených spojů zahrnujících více prvků. Díky obsáhlé knihovně standardních typů spojení můžete zjednodušit uspořádání plechů, výztuh, šroubů a svarů. Jednoduše porovnávejte jednotlivé scénáře spojení s ohledem na hospodárnost a praktičnost.
 • Navrhujte v souladu s mezinárodními standardy

  • Rozšiřte dosah Vašeho podnikání a využijte globálních možností pro návrh pomocí široké škály mezinárodních norem a specifikací v našich návrhářských produktech. Dokončujte Vaše návrhy s důvěrou díky rozsáhlé podpoře mezinárodních norem.
 • Generujte konstrukční a kombinovaná zatížení

  • Pomocí vestavěných generátorů zatížení můžete na konstrukci aplikovat předepsaná zatížení větrem a seizmická zatížení. Automaticky počítejte příslušné parametry zatížení na základě strukturální geometrie, hmotnosti a vybraných ustanovení stavebních předpisů bez nutnosti samostatných ručních výpočtů. Pomocí generátorů kombinovaného zatížení zkombinujte tyto případy bočního zatížení s gravitací a dalšími typy zatížení.
 • Importujte dílčí tvary vytvořené ve formátu DXF

  • Rychle importujte zakázkové příčné profily v metrických nebo anglosaských mírách z detailních výkresů ve formátu DXF. Alternativně definujte pravidelné tvary s jednoduchými klíčovými rozměry, nebo vybírejte z řady standardních knihoven.
 • Integrujte návrhy základových desek a základů

  • Navrhujte betonové desky a základy pomocí specializovaných aplikací, které jsou integrovány ve směrném analytickém modelu. Provádějte statické výpočty a vytvářejte výkresy výztuží. Pomocí ISM přidávejte do modelů BIM informace o návrhu.
 • Integrujte návrhy spojů ocelových prvků

  • Navrhujte spoje ocelových prvků v jednom integrovaném prostředí. Přenášejte geometrii spojů, velikosti prvků a síly ve spojích z 3D analýzy přímo do aplikace na navrhování ocelových spojů. Tím lze zefektivnit opakované využívání informací a snížit množství potřebných oprav v případě změn konstrukce.
 • Integrujte strukturální pracovní postupy v rámci různých aplikací

  • Přenášejte geometrii konstrukčních modelů a výsledky návrhů z jedné aplikace do druhé a synchronizujte průběžné změny. Díky bezproblémové integraci 3D aplikací a platforem BIM můžete provádět posuzování návrhů v rámci celého vašeho týmu.
 • Modelujte konstrukce budov

  • Modelujte, analyzujte a navrhujte pomocí intuitivních aplikací přizpůsobených specifickým potřebám stavebních konstrukcí. Rychle vytvářejte komplexní a propracované návrhy, které vyhovují požadavkům amerických a mezinárodních stavebních předpisů.
 • Vytvářejte dílčí soupisy majetku

  • Rychle počítejte vlastnosti úseků a snadno vytvářejte podrobné zprávy o vašich vlastních příčných profilech.
 • Vytvářejte dokumentaci k strukturálním návrhům

  • Automaticky vytvářejte dokumentaci k strukturálním návrhům včetně potřebných půdorysů a bokorysů, které slouží ke zprostředkování záměru návrhu. Změny provedené v 3D modelu se automaticky projeví v dokumentaci.
 • Vytvářejte strukturální detaily

  • Vytvářejte podrobné 2D výkresy přímo z výsledků návrhu v konstrukčním modelu. Přizpůsobte styl a formát výkresů pomocí různých nastavení nabízených softwarem.
 • Sdílejte konstrukční modely

  • Přenášejte geometrii konstrukčních modelů a výsledky návrhů z jedné aplikace do druhé a synchronizujte průběžné změny. Rychle sdílejte konstrukční model, výkresy a informace s celým týmem za účelem posouzení.
 • Využívejte mezinárodní profily řezů

  • Sestavte svůj konstrukční model pomocí široké řady příčných profilů v mezinárodních databázích, které jsou součástí nabídky bez příplatku. Využijte globální příležitosti k vytváření návrhů po celém světě.
Začněte šetřit
Získejte Free License Assessment a ujistěte se, že ze svého softwaru získáváte co nejvíce.
Více informací
Pick Your Project
Engineers stand by STAAD not only for plants, but they RELY on it to quickly complete specialty civil structures like, metros, water storage, tunnels, and culverts.
Přečtěte si více
Free Trial
Interested in a STAAD.Pro free trial? Let us know.
Request Free Trial
Názory