• STAAD(X).Tower - Tower over the competition

  STAAD(X).Tower

  Vyvyšte se nad konkurenci

Konstrukční software pro komunikační stožáry

Efektivně analyzujte na navrhujte sloupy a samonosné a kotvené komunikační stožáry pomocí výkonných a obsáhlých nástrojů pro fyzické modelování a stanovení parametrů v rámci software STAAD(X).Tower. Ušetříte čas a budete dokončovat vaše projekty rychleji prostřednictvím automatického vygenerování modelu včetně parametrizovaných panelů a patek. Snadno váš model upravujte pro dosažení přesného tvaru a konfigurace, jaké požadujete. Můžete navrhovat a připevňovat externí součásti, jako například antény, příslušenství a plošiny a generovat zatížení větrem, ledem a seizmickými jevy v souladu s předpisy ITIA a další standardní referenční zatížení.

  • Model communications towers
  • Perform geometric nonlinear model analysis
Funkce
 • Analyzujte gravitační a boční zatížení

  • Navrhuje a analyzujte jednoduché nebo složité konstrukce pro širokou řadu podmínek včetně zatížení vyvolaného gravitací, například stálého a dynamického zatížení, a podmínek posunů v kombinaci s bočním zatížením včetně zatížení větrem a seizmického zatížení.
 • Vypočítejte zatížení ledem

  • Provádějte strukturální výpočty zatížení větrem a ledem včetně veškerého příslušenství, které se nachází na stavbě. Vypočítejte účinnou plochu pokrytou ledem pro danou stavbu a vedlejší faktory nutné k výpočtu síly na základě požadované tloušťky ledu.
 • Dodržujte seizmické požadavky

  • Navrhujte a specifikujte systémy odolné proti seizmickým silám za pomoci generování seizmického zatížení podle příslušných stavebních předpisů. Tyto síly berte v úvahu při navrhování prvků a v příslušných případech i při navrhování rámových konstrukcí a velkých konstrukčních systémů. Při dimenzování a specifikování jednotlivých prvků prosazujte požadavky vybraných stavebních předpisů na tažnost.
 • Navrhujte v souladu s mezinárodními standardy

  • Rozšiřte dosah Vašeho podnikání a využijte globálních možností pro návrh pomocí široké škály mezinárodních norem a specifikací v našich návrhářských produktech. Dokončujte Vaše návrhy s důvěrou díky rozsáhlé podpoře mezinárodních norem.
 • Generujte konstrukční a kombinovaná zatížení

  • Pomocí vestavěných generátorů zatížení můžete na konstrukci aplikovat předepsaná zatížení větrem a seizmická zatížení. Automaticky počítejte příslušné parametry zatížení na základě strukturální geometrie, hmotnosti a vybraných ustanovení stavebních předpisů bez nutnosti samostatných ručních výpočtů. Pomocí generátorů kombinovaného zatížení zkombinujte tyto případy bočního zatížení s gravitací a dalšími typy zatížení.
 • Modelujte komunikační stožáry

  • Provádějte obsáhlou analýzu a návrhy sloupových stožárů (zužujících se a přímých), samonosných (se třemi a čtyřmi nohami) a kotvených stožárů (se třemi a čtyřmi nohami) a komunikačních stožárů prostřednictvím fyzického modelování a parametrických nástrojů, přičemž je zajištěna minimální interakce uživatele. Snadno připevňujte další součásti a generujte zatížení větrem, ledem a seizmickými jevy v souladu s předpisy ITIA a IS společně s dalšími standardními referenčními zatíženími.
 • Vykonávejte geometrické nelineární analýzy

  • Začleňte do výsledků vaší analýzy účinky druhého řádu a nelineární účinky v důsledku významných strukturálních posunů. Vzhledem k tomu, že lze zohlednit další síly vzniklé zvýšenými posuvy, můžete s jistotou navrhovat flexibilní konstrukce.
 • Sdílejte konstrukční modely

  • Přenášejte geometrii konstrukčních modelů a výsledky návrhů z jedné aplikace do druhé a synchronizujte průběžné změny. Rychle sdílejte konstrukční model, výkresy a informace s celým týmem za účelem posouzení.
Uživatelé Autodesku, Máte na výběr

Zachovejte hodnotu Vašich trvalých licencí pomocí upgradu Vašich trvalých licencí Autodesk na Bentley aplikace.

Learn More
callout for price quote
Chci se dozvědět více!

Máte zájem o další informace o tomto produktu?

Kontaktujte prodej
Start Saving
Get your Free License Assessment and be sure you are getting the most out of your software.
Learn More