• STAAD(X).Tower

  Vyvyšte se nad konkurenci

Konstrukční software pro komunikační stožáry

Efektivně analyzujte na navrhujte sloupy a samonosné a kotvené komunikační stožáry pomocí výkonných a obsáhlých nástrojů pro fyzické modelování a stanovení parametrů v rámci software STAAD(X).Tower. Ušetříte čas a budete dokončovat vaše projekty rychleji prostřednictvím automatického vygenerování modelu včetně parametrizovaných panelů a patek. Snadno váš model upravujte pro dosažení přesného tvaru a konfigurace, jaké požadujete. Můžete navrhovat a připevňovat externí součásti, jako například antény, příslušenství a plošiny a generovat zatížení větrem, ledem a seizmickými jevy v souladu s předpisy ITIA a další standardní referenční zatížení.

Funkce
 • Analyzujte gravitační a boční zatížení

  • Navrhuje a analyzujte jednoduché nebo složité konstrukce pro širokou řadu podmínek včetně zatížení vyvolaného gravitací, například stálého a dynamického zatížení, a podmínek posunů v kombinaci s bočním zatížením včetně zatížení větrem a seizmického zatížení.
 • Vypočítejte zatížení ledem

  • Provádějte strukturální výpočty zatížení větrem a ledem včetně veškerého příslušenství, které se nachází na stavbě. Vypočítejte účinnou plochu pokrytou ledem pro danou stavbu a vedlejší faktory nutné k výpočtu síly na základě požadované tloušťky ledu.
 • Dodržujte seizmické požadavky

  • Navrhujte a specifikujte systémy odolné proti seizmickým silám za pomoci generování seizmického zatížení podle příslušných stavebních předpisů. Tyto síly berte v úvahu při navrhování prvků a v příslušných případech i při navrhování rámových konstrukcí a velkých konstrukčních systémů. Při dimenzování a specifikování jednotlivých prvků prosazujte požadavky vybraných stavebních předpisů na tažnost.
 • Navrhujte v souladu s mezinárodními standardy

  • Rozšiřte dosah Vašeho podnikání a využijte globálních možností pro návrh pomocí široké škály mezinárodních norem a specifikací v našich návrhářských produktech. Dokončujte Vaše návrhy s důvěrou díky rozsáhlé podpoře mezinárodních norem.
 • Generujte konstrukční a kombinovaná zatížení

  • Pomocí vestavěných generátorů zatížení můžete na konstrukci aplikovat předepsaná zatížení větrem a seizmická zatížení. Automaticky počítejte příslušné parametry zatížení na základě strukturální geometrie, hmotnosti a vybraných ustanovení stavebních předpisů bez nutnosti samostatných ručních výpočtů. Pomocí generátorů kombinovaného zatížení zkombinujte tyto případy bočního zatížení s gravitací a dalšími typy zatížení.
 • Modelujte komunikační stožáry

  • Provádějte obsáhlou analýzu a návrhy sloupových stožárů (zužujících se a přímých), samonosných (se třemi a čtyřmi nohami) a kotvených stožárů (se třemi a čtyřmi nohami) a komunikačních stožárů prostřednictvím fyzického modelování a parametrických nástrojů, přičemž je zajištěna minimální interakce uživatele. Snadno připevňujte další součásti a generujte zatížení větrem, ledem a seizmickými jevy v souladu s předpisy ITIA a IS společně s dalšími standardními referenčními zatíženími.
 • Vykonávejte geometrické nelineární analýzy

  • Začleňte do výsledků vaší analýzy účinky druhého řádu a nelineární účinky v důsledku významných strukturálních posunů. Vzhledem k tomu, že lze zohlednit další síly vzniklé zvýšenými posuvy, můžete s jistotou navrhovat flexibilní konstrukce.
 • Sdílejte konstrukční modely

  • Přenášejte geometrii konstrukčních modelů a výsledky návrhů z jedné aplikace do druhé a synchronizujte průběžné změny. Rychle sdílejte konstrukční model, výkresy a informace s celým týmem za účelem posouzení.
Top 5 důvodů, proč máte na výběr

Uchovejte si hodnotu vašich trvalých licencí na základě aktualizace vašich trvalých licencí Autodesku na aplikace Bentley.

Více informací
Chci se dozvědět více!

Máte zájem o další informace o tomto produktu?

Kontaktujte prodej
Začněte šetřit
Získejte Free License Assessment a ujistěte se, že ze svého softwaru získáváte co nejvíce.
Více informací