• STAAD Advanced Concrete Design

  Formujte svou budoucnost

Software pro pokročilé navrhování betonových konstrukcí

Přeneste vaše analýzy betonových konstrukcí na novou úroveň pomocí softwaru STAAD Advanced Concrete Design. Software STAAD Advanced Concrete Design byl navržen aktivně činnými inženýry rovněž pro inženýry z praxe a byl ve své finální podobě vytvořen našimi odbornými partnery ze společnosti S-Cube Futuretech. Maximalizujte přínos vašich investic do softwaru díky kombinování výkonu analytického výpočetního nástroje STAAD.Pro od společnosti Bentley s robustními návrhy betonových konstrukcí. Vytvářejte výkresy v souladu s globálními konstrukčními normami. Navrhujte v souladu s konstrukčními normami platnými pro Indii (IS), Spojené království (GB), Evropu (EC), Spojené státy (ACI) nebo Singapur (CEP).

Přečtěte si více +
Funkce
 • Dodržujte seizmické požadavky

  • Navrhujte a specifikujte systémy odolné proti seizmickým silám za pomoci generování seizmického zatížení podle příslušných stavebních předpisů. Tyto síly berte v úvahu při navrhování prvků a v příslušných případech i při navrhování rámových konstrukcí a velkých konstrukčních systémů. Při dimenzování a specifikování jednotlivých prvků prosazujte požadavky vybraných stavebních předpisů na tažnost.
 • Navrhujte nosníky, sloupy a stěny

  • Optimalizujte nebo analyzujte nosníky, sloupy a stěny s ohledem na zatížení vlastní váhou a boční zatížení, abyste rychle dosáhli bezpečných a hospodárných návrhů. S jistotou vytvářejte návrhy, které jsou v souladu s americkými požadavky a mnoha mezinárodními konstrukčními specifikacemi a stavebními předpisy.
 • Navrhujte netradiční a vlastní tvary

  • Pracujte s návrhy betonových nosníků, stěn a sloupů včetně tvarů L, T a C. Využijte širokou řadu vlastností materiálů a návrhů k vytváření a kontrolám nepravidelného uspořádání tyčí včetně třmenů a spojek. Při určování vhodného uspořádání výztuží zohledněte návaznost v sestavách sloupů a řadách nosníků.
 • Navrhujte v souladu s mezinárodními standardy

  • Rozšiřte dosah Vašeho podnikání a využijte globálních možností pro návrh pomocí široké škály mezinárodních norem a specifikací v našich návrhářských produktech. Dokončujte Vaše návrhy s důvěrou díky rozsáhlé podpoře mezinárodních norem.
 • Modelujte stavby s betonovými podlahami

  • Pomocí volitelného nástroje na tvorbu půdorysů podlaží můžete efektivně modelovat vaše stavby s betonovými podlahami včetně desek, otvorů, nosníků a sloupů.
 • Vytvářejte komplexní množstevní soupisy

  • Získejte kritický přehled o alternativách návrhů betonových konstrukcí prostřednictvím komplexních soupisů materiálu a odhadů nákladů uspořádaných podle materiálu, velikosti a tvaru. Odhadněte plochu bednění a předběžné náklady.
 • Vytvářejte výkresy a harmonogramy betonových konstrukcí

  • Z 3D modelu můžete vytvářet komplexní výkresy výztuží včetně automatizovaného značení, kótování a anotování armování, stejně jako poziční výkresy armování včetně řezů, půdorysů a detailů. Přizpůsobte všechny výkresy standardům vaší společnosti. Automaticky aktualizujte výkresy na základě změn 3D modelu.
Chci se dozvědět více!

Chcete se dozvědět více o tomto produktu?

Learn More
Watch This

Check out this quick video on how STAAD Advanced Concrete Design gives you the advantage you need.

Watch Now
STAAD Advanced Concrete Design
Everything you need for global concrete design. Download the infographic.

Přečtěte si více