• RCDC

  Formujte svou budoucnost

Software pro pokročilé navrhování betonových konstrukcí

Přeneste vaše analýzy betonových konstrukcí na novou úroveň pomocí softwaru RCDC. Maximalizujte přínos vašich investic do softwaru spojením síly populárních aplikací pro strukturální analýzy robustními návrhy betonových konstrukcí. Vytvářejte výkresy v souladu s globálními konstrukčními normami. Navrhujte v souladu s konstrukčními normami platnými pro Indii (IS), Spojené království (GB), Evropu (EC), Spojené státy (ACI).
Přečtěte si více +
Funkce
 • Dodržujte seizmické požadavky

  • Navrhujte a specifikujte systémy odolné proti seizmickým silám za pomoci generování seizmického zatížení podle příslušných stavebních předpisů. Tyto síly berte v úvahu při navrhování prvků a v příslušných případech i při navrhování rámových konstrukcí a velkých konstrukčních systémů. Při dimenzování a specifikování jednotlivých prvků prosazujte požadavky vybraných stavebních předpisů na tažnost.
 • Navrhujte nosníky, sloupy a stěny

  • Optimalizujte nebo analyzujte nosníky, sloupy a stěny s ohledem na zatížení vlastní váhou a boční zatížení, abyste rychle dosáhli bezpečných a hospodárných návrhů. S jistotou vytvářejte návrhy, které jsou v souladu s americkými požadavky a mnoha mezinárodními konstrukčními specifikacemi a stavebními předpisy.
 • Navrhujte netradiční a vlastní tvary

  • Pracujte s návrhy betonových nosníků, stěn a sloupů včetně tvarů L, T a C. Využijte širokou řadu vlastností materiálů a návrhů k vytváření a kontrolám nepravidelného uspořádání tyčí včetně třmenů a spojek. Při určování vhodného uspořádání výztuží zohledněte návaznost v sestavách sloupů a řadách nosníků.
 • Navrhujte v souladu s mezinárodními standardy

  • Rozšiřte dosah Vašeho podnikání a využijte globálních možností pro návrh pomocí široké škály mezinárodních norem a specifikací v našich návrhářských produktech. Dokončujte Vaše návrhy s důvěrou díky rozsáhlé podpoře mezinárodních norem.
 • Modelujte stavby s betonovými podlahami

  • Pomocí volitelného nástroje na tvorbu půdorysů podlaží můžete efektivně modelovat vaše stavby s betonovými podlahami včetně desek, otvorů, nosníků a sloupů.
 • Vytvářejte komplexní množstevní soupisy

  • Získejte kritický přehled o alternativách návrhů betonových konstrukcí prostřednictvím komplexních soupisů materiálu a odhadů nákladů uspořádaných podle materiálu, velikosti a tvaru. Odhadněte plochu bednění a předběžné náklady.
 • Vytvářejte výkresy a harmonogramy betonových konstrukcí

  • Z 3D modelu můžete vytvářet komplexní výkresy výztuží včetně automatizovaného značení, kótování a anotování armování, stejně jako poziční výkresy armování včetně řezů, půdorysů a detailů. Přizpůsobte všechny výkresy standardům vaší společnosti. Automaticky aktualizujte výkresy na základě změn 3D modelu.
Meet Structural Enterprise WorkSuite
Get all the structural analysis software applications - in one comprehensive cost-efficient package. 
learn more
Chci se dozvědět více!

Chcete se dozvědět více o tomto produktu?

Learn More
Watch This

Check out this quick video on how RCDC gives you the advantage you need.

Watch Now