• RAM Structural System

  Konstrukční aplikace Powerhouse

Software pro návrh konstrukcí budov

Řešte projekty se sebedůvěrou a efektivně vytvářejte vysoce kvalitní a ekonomické designy pomocí různých betonových, ocelových a nosníkových stavebních materiálů. Vše v souladu s místními stavebními předpisy. Rychle navrhujte, analyzujte a vytvářejte dokumentaci pro vaše stavební projekty, šetřete čas a peníze. Navrhujte cokoliv od jednotlivých komponent pro velké budovy a základy. Zvyšte svoji produktivitu odstraněním úmorných a časově náročných úloh pomocí praktických aplikací RAM. RAM maximalizuje vaši investici do softwaru pomocí jedné plně integrované aplikační sady nabízející úplnou analýzu budovy, designu a konceptů pro ocelové i betonové konstrukce. Snadno sdílejte svá data konstrukce s aplikacemi jako Revit, Tekla a Bentley AECOsim Building Designer v rámci pracovních postupů integrovaného modelování konstrukcí (ISM). 

Čtyři základní pracovní designové moduly jsou součástí balíčku RAM Structural System:

 • RAM Steel: Modelování a navrhování celé konstrukce
 • RAM Concrete: Využijte armované prvky pro gravitační i podélné rámy
 • RAM Frame: Analyzujte rámy a stěny, včetně souladu s požadavky větru a seismickými požadavky
 • RAM Foundation: Navrhujte, hodnoťte a analyzujte své plošných, spojitých a pilotových základů.
Funkce
 • Analyzujte gravitační a boční zatížení

  • Navrhuje a analyzujte jednoduché nebo složité konstrukce pro širokou řadu podmínek včetně zatížení vyvolaného gravitací, například stálého a dynamického zatížení, a podmínek posunů v kombinaci s bočním zatížením včetně zatížení větrem a seizmického zatížení.
 • Dodržujte seizmické požadavky

  • Navrhujte a specifikujte systémy odolné proti seizmickým silám za pomoci generování seizmického zatížení podle příslušných stavebních předpisů. Tyto síly berte v úvahu při navrhování prvků a v příslušných případech i při navrhování rámových konstrukcí a velkých konstrukčních systémů. Při dimenzování a specifikování jednotlivých prvků prosazujte požadavky vybraných stavebních předpisů na tažnost.
 • Navrhujte a analyzujte na základě finálních prvků

  • Pomocí naší analýzy na základě konečných prvků můžete přesně a efektivně vypracovat analýzu budovy i návrh a koncept celé stavby. Naše rychlé výpočetní nástroje vám zkrátí nebo zcela eliminují čas strávený čekáním na výsledky.
 • Navrhujte a analyzujte konstrukční modely

  • Rychle vymodelujte celou vaši konstrukci včetně pater, desek, okrajů a otvorů v deskách, nosníků, sloupů, stěn, vzpěr, plošných základů, základových pásů a pilotových základů. Efektivně automatizujte mnoho z vašich časově náročných návrhových a analytických úkonů a vytvořte praktické návrhy systémů a komponent připravených k dokumentaci.
 • Navrhujte v souladu s mezinárodními standardy

  • Rozšiřte dosah Vašeho podnikání a využijte globálních možností pro návrh pomocí široké škály mezinárodních norem a specifikací v našich návrhářských produktech. Dokončujte Vaše návrhy s důvěrou díky rozsáhlé podpoře mezinárodních norem.
 • Generujte konstrukční a kombinovaná zatížení

  • Pomocí vestavěných generátorů zatížení můžete na konstrukci aplikovat předepsaná zatížení větrem a seizmická zatížení. Automaticky počítejte příslušné parametry zatížení na základě strukturální geometrie, hmotnosti a vybraných ustanovení stavebních předpisů bez nutnosti samostatných ručních výpočtů. Pomocí generátorů kombinovaného zatížení zkombinujte tyto případy bočního zatížení s gravitací a dalšími typy zatížení.
 • Integrujte návrhy základových desek a základů

  • Navrhujte betonové desky a základy pomocí specializovaných aplikací, které jsou integrovány ve směrném analytickém modelu. Provádějte statické výpočty a vytvářejte výkresy výztuží. Pomocí ISM přidávejte do modelů BIM informace o návrhu.
 • Modelujte konstrukce budov

  • Modelujte, analyzujte a navrhujte pomocí intuitivních aplikací přizpůsobených specifickým potřebám stavebních konstrukcí. Rychle vytvářejte komplexní a propracované návrhy, které vyhovují požadavkům amerických a mezinárodních stavebních předpisů.
 • Vytvářejte dokumentaci k strukturálním návrhům

  • Automaticky vytvářejte dokumentaci k strukturálním návrhům včetně potřebných půdorysů a bokorysů, které slouží ke zprostředkování záměru návrhu. Změny provedené v 3D modelu se automaticky projeví v dokumentaci.
 • Sdílejte konstrukční modely

  • Přenášejte geometrii konstrukčních modelů a výsledky návrhů z jedné aplikace do druhé a synchronizujte průběžné změny. Rychle sdílejte konstrukční model, výkresy a informace s celým týmem za účelem posouzení.
Start Your In-Application Learning
Get the most from your Bentley product with in-application adaptive learning services. Get CONNECT Advisor.
Read More
Learn More

Interested in finding out more about RAM Structural System?

Přečtěte si více
Modeling and Analysis of Diaphragms

February 16 and 22, 2018

Find out how you can accurately capture the effects of diaphragms in your structural design and analysis.

Register Now
Názory