• RAM Foundation Construction - Your go-to foundation analysis and design workhorse

    RAM Foundation

    Vaše ideální volba pro analýzu a navrhování základů

Software pro navrhování a analýzu základů

Efektivně vytvářejte optimální návrhy základů pro celou vaši konstrukci, a to vždy na základě širokého rozsahu kritérií a volitelných možností návrhu, které lze v případě potřeby snadno upravit dle požadavků a vašich preferencí. Ušetřete čas a peníze prováděním analýz, vytvářením návrhů a díky vyhodnocením vašich plošných, spojitých a pilotových základů, a to vše v jediné, integrované aplikaci. Pomocí software RAM Foundation můžete rychle zdokonalit vaše návrhy jak z hlediska rozměrů základů, tak i z hlediska ocelových výztuží. Jakmile je váš návrh dokončen, můžete snadno generovat výpočty, detaily a protokoly k vašim základům pomocí funkce uživatelsky definovaných protokolů v rámci RAM Foundations a výstupů ve formátu DXF.

    • Detail and schedule concrete rebar
Funkce
  • Analyzujte gravitační a boční zatížení

    • Navrhuje a analyzujte jednoduché nebo složité konstrukce pro širokou řadu podmínek včetně zatížení vyvolaného gravitací, například stálého a dynamického zatížení, a podmínek posunů v kombinaci s bočním zatížením včetně zatížení větrem a seizmického zatížení.
  • Dodržujte seizmické požadavky

    • Navrhujte a specifikujte systémy odolné proti seizmickým silám za pomoci generování seizmického zatížení podle příslušných stavebních předpisů. Tyto síly berte v úvahu při navrhování prvků a v příslušných případech i při navrhování rámových konstrukcí a velkých konstrukčních systémů. Při dimenzování a specifikování jednotlivých prvků prosazujte požadavky vybraných stavebních předpisů na tažnost.
  • Vytvářejte návrhy základů podle mezinárodních norem

    • Vytvářejte návrhy široké řady základů od jednoduchých plošných základů po složité rohože a specializované plošiny pro strojní zařízení. Díky rozsáhlé podpoře amerických a mezinárodních norem získáte jistotu při práci na návrzích.
  • Podrobné a schematické rozmístění výztuže betonu

    • Můžete vytvářet poziční výkresy armování včetně řezů, půdorysů, detailů, schémat ohýbání tyčí, soupisů materiálu a rozvržení nosníků/sloupů/patek, to vše na základě 3D modelu. Všechna schémata a výkresy lze přizpůsobit standardům vaší společnosti pro projekty betonových konstrukcí.
  • Generujte konstrukční a kombinovaná zatížení

    • Pomocí vestavěných generátorů zatížení můžete na konstrukci aplikovat předepsaná zatížení větrem a seizmická zatížení. Automaticky počítejte příslušné parametry zatížení na základě strukturální geometrie, hmotnosti a vybraných ustanovení stavebních předpisů bez nutnosti samostatných ručních výpočtů. Pomocí generátorů kombinovaného zatížení zkombinujte tyto případy bočního zatížení s gravitací a dalšími typy zatížení.
  • Vytvářejte dokumentaci k strukturálním návrhům

    • Automaticky vytvářejte dokumentaci k strukturálním návrhům včetně potřebných půdorysů a bokorysů, které slouží ke zprostředkování záměru návrhu. Změny provedené v 3D modelu se automaticky projeví v dokumentaci.
  • Sdílejte konstrukční modely

    • Přenášejte geometrii konstrukčních modelů a výsledky návrhů z jedné aplikace do druhé a synchronizujte průběžné změny. Rychle sdílejte konstrukční model, výkresy a informace s celým týmem za účelem posouzení.
callout for price quote
Chci se dozvědět více!

Máte zájem o další informace o tomto produktu?

Kontaktujte prodej
Callout image for new webinars only
Webinar: Will Cloud Services Reshape Structural Engineering?

March 21 and 23, 2017

Find out how you can collaborate online with stakeholders to compare designs and perform trade off analysis, and leverage valuable visualizations.

Register Now
Start Saving
Get your Free License Assessment and be sure you are getting the most out of your software.
Learn More