• RAM Connection

  Vaše ideální volba pro návrh spojů ocelových prvků

Software pro návrh spojů ocelových prvků

Provádějte analýzy a návrhy v podstatě jakýchkoli typů spojů a ověřujte vaše vytvořené spoje během několika sekund, to vše na základě obsáhlých výpočtů, včetně vyhovění požadavkům na seizmickou odolnost. Zvyšte vaši produktivitu prostřednictvím optimalizovaných pracovních postupů a kompletní integrace 3D konstrukčních modelů včetně schopnosti individuálního uzpůsobení aplikace podle vašich preferencí. Navrhujte a optimalizujte efektivně celou širokou škálu spojů obsaženou ve specifikacích AISC (ASD a LRFD), EC3, GB a BS. Realizujte veškeré vaše spoje, jako například střihové a momentové spoje, spoje výztužné, spoje rámů, stačné spoje slopků/nosníků a spoje základových desek.

Funkce
 • Dodržujte seizmické požadavky

  • Navrhujte a specifikujte systémy odolné proti seizmickým silám za pomoci generování seizmického zatížení podle příslušných stavebních předpisů. Tyto síly berte v úvahu při navrhování prvků a v příslušných případech i při navrhování rámových konstrukcí a velkých konstrukčních systémů. Při dimenzování a specifikování jednotlivých prvků prosazujte požadavky vybraných stavebních předpisů na tažnost.
 • Navrhujte konstrukční ocelové spoje

  • Navrhujte a specifikujte spoje konstrukční oceli včetně spojů mezi nosníky navzájem, nosníky a sloupy, zakončení vzpěr, ukotvení do betonu a složených spojů zahrnujících více prvků. Díky obsáhlé knihovně standardních typů spojení můžete zjednodušit uspořádání plechů, výztuh, šroubů a svarů. Jednoduše porovnávejte jednotlivé scénáře spojení s ohledem na hospodárnost a praktičnost.
 • Navrhujte v souladu s mezinárodními standardy

  • Rozšiřte dosah Vašeho podnikání a využijte globálních možností pro návrh pomocí široké škály mezinárodních norem a specifikací v našich návrhářských produktech. Dokončujte Vaše návrhy s důvěrou díky rozsáhlé podpoře mezinárodních norem.
 • Vytvářejte dokumentaci k strukturálním návrhům

  • Automaticky vytvářejte dokumentaci k strukturálním návrhům včetně potřebných půdorysů a bokorysů, které slouží ke zprostředkování záměru návrhu. Změny provedené v 3D modelu se automaticky projeví v dokumentaci.
 • Vytvářejte strukturální detaily

  • Vytvářejte podrobné 2D výkresy přímo z výsledků návrhu v konstrukčním modelu. Přizpůsobte styl a formát výkresů pomocí různých nastavení nabízených softwarem.
Meet Structural Enterprise WorkSuite
Get all the structural analysis software applications - in one comprehensive cost-efficient package. 
learn more
Request a Demo

Contact us for a free demo of RAM Connection

Request a Demo
Start Your In-Application Learning
Get the most from your Bentley product with in-application adaptive learning services. Get CONNECT Advisor.
Read More