• RAM Connection

  Vaše ideální volba pro návrh spojů ocelových prvků

Software pro návrh spojů ocelových prvků

Provádějte analýzy a návrhy v podstatě jakýchkoli typů spojů a ověřujte vaše vytvořené spoje během několika sekund, to vše na základě obsáhlých výpočtů, včetně vyhovění požadavkům na seizmickou odolnost. Zvyšte vaši produktivitu prostřednictvím optimalizovaných pracovních postupů a kompletní integrace 3D konstrukčních modelů včetně schopnosti individuálního uzpůsobení aplikace podle vašich preferencí. Navrhujte a optimalizujte efektivně celou širokou škálu spojů obsaženou ve specifikacích AISC (ASD a LRFD), EC3, GB a BS. Realizujte veškeré vaše spoje, jako například střihové a momentové spoje, spoje výztužné, spoje rámů, stačné spoje slopků/nosníků a spoje základových desek.

Funkce
 • Dodržujte seizmické požadavky

  • Navrhujte a specifikujte systémy odolné proti seizmickým silám za pomoci generování seizmického zatížení podle příslušných stavebních předpisů. Tyto síly berte v úvahu při navrhování prvků a v příslušných případech i při navrhování rámových konstrukcí a velkých konstrukčních systémů. Při dimenzování a specifikování jednotlivých prvků prosazujte požadavky vybraných stavebních předpisů na tažnost.
 • Navrhujte konstrukční ocelové spoje

  • Navrhujte a specifikujte spoje konstrukční oceli včetně spojů mezi nosníky navzájem, nosníky a sloupy, zakončení vzpěr, ukotvení do betonu a složených spojů zahrnujících více prvků. Díky obsáhlé knihovně standardních typů spojení můžete zjednodušit uspořádání plechů, výztuh, šroubů a svarů. Jednoduše porovnávejte jednotlivé scénáře spojení s ohledem na hospodárnost a praktičnost.
 • Navrhujte v souladu s mezinárodními standardy

  • Rozšiřte dosah Vašeho podnikání a využijte globálních možností pro návrh pomocí široké škály mezinárodních norem a specifikací v našich návrhářských produktech. Dokončujte Vaše návrhy s důvěrou díky rozsáhlé podpoře mezinárodních norem.
 • Vytvářejte dokumentaci k strukturálním návrhům

  • Automaticky vytvářejte dokumentaci k strukturálním návrhům včetně potřebných půdorysů a bokorysů, které slouží ke zprostředkování záměru návrhu. Změny provedené v 3D modelu se automaticky projeví v dokumentaci.
 • Vytvářejte strukturální detaily

  • Vytvářejte podrobné 2D výkresy přímo z výsledků návrhu v konstrukčním modelu. Přizpůsobte styl a formát výkresů pomocí různých nastavení nabízených softwarem.
Free Trial

Contact us to get started with your free RAM Connection trial.

Get Started
Top 5 důvodů, proč máte na výběr

Uchovejte si hodnotu vašich trvalých licencí na základě aktualizace vašich trvalých licencí Autodesku na aplikace Bentley.

Více informací
Try Integrated Structural Modeling today
Learn how flexible Integrated Structural Modeling workflows empower intelligent structural design practices.
Learn More