• RAM Concrete - Your go-to concrete design workhorse

  RAM Concrete

  Vaše ideální volba pro návrh betonových konstrukcí

Software pro navrhování a analýzu betonu

Efektivní získání armovaných množství pro gravitační i podélné rámy a rychlé porovnání alternativních schémat konstrukce s přesnými soupisy materiálu pro všechny projekty betonování. Zvyšujte produktivitu a poskytujte vynikající služby svým klientům, od návrhu konceptu po konstrukci, poskytováním podrobných výkresů a přesných odhadů nákladů i v těch nejpředběžnějších fázích projektů. Rychle a se sebedůvěrou navrhujte a analyzujte projekty betonování plnící mezinárodní požadavky specifikací betonu. RAM Concrete automaticky provádí omezení zatížení v reálném čase a natahování nákladů a komplexně zkoumá posilování konstrukcí a podrobné požadavky na nosníky, sloupky a stěny. Snadno a průběžně vyrábějte kompletní CAD soubory pro plány rámů podlah, rámů a převýšení stěn a plány nosníků a sloupků.
  • Detail and schedule concrete rebar
Funkce
 • Analyzujte gravitační a boční zatížení

  • Navrhuje a analyzujte jednoduché nebo složité konstrukce pro širokou řadu podmínek včetně zatížení vyvolaného gravitací, například stálého a dynamického zatížení, a podmínek posunů v kombinaci s bočním zatížením včetně zatížení větrem a seizmického zatížení.
 • Dodržujte seizmické požadavky

  • Navrhujte a specifikujte systémy odolné proti seizmickým silám za pomoci generování seizmického zatížení podle příslušných stavebních předpisů. Tyto síly berte v úvahu při navrhování prvků a v příslušných případech i při navrhování rámových konstrukcí a velkých konstrukčních systémů. Při dimenzování a specifikování jednotlivých prvků prosazujte požadavky vybraných stavebních předpisů na tažnost.
 • Navrhujte nosníky, sloupy a stěny

  • Optimalizujte nebo analyzujte nosníky, sloupy a stěny s ohledem na zatížení vlastní váhou a boční zatížení, abyste rychle dosáhli bezpečných a hospodárných návrhů. S jistotou vytvářejte návrhy, které jsou v souladu s americkými požadavky a mnoha mezinárodními konstrukčními specifikacemi a stavebními předpisy.
 • Navrhujte v souladu s mezinárodními standardy

  • Rozšiřte dosah Vašeho podnikání a využijte globálních možností pro návrh pomocí široké škály mezinárodních norem a specifikací v našich návrhářských produktech. Dokončujte Vaše návrhy s důvěrou díky rozsáhlé podpoře mezinárodních norem.
 • Podrobné a schematické rozmístění výztuže betonu

  • Můžete vytvářet poziční výkresy armování včetně řezů, půdorysů, detailů, schémat ohýbání tyčí, soupisů materiálu a rozvržení nosníků/sloupů/patek, to vše na základě 3D modelu. Všechna schémata a výkresy lze přizpůsobit standardům vaší společnosti pro projekty betonových konstrukcí.
 • Generujte konstrukční a kombinovaná zatížení

  • Pomocí vestavěných generátorů zatížení můžete na konstrukci aplikovat předepsaná zatížení větrem a seizmická zatížení. Automaticky počítejte příslušné parametry zatížení na základě strukturální geometrie, hmotnosti a vybraných ustanovení stavebních předpisů bez nutnosti samostatných ručních výpočtů. Pomocí generátorů kombinovaného zatížení zkombinujte tyto případy bočního zatížení s gravitací a dalšími typy zatížení.
 • Vytvářejte dokumentaci k strukturálním návrhům

  • Automaticky vytvářejte dokumentaci k strukturálním návrhům včetně potřebných půdorysů a bokorysů, které slouží ke zprostředkování záměru návrhu. Změny provedené v 3D modelu se automaticky projeví v dokumentaci.
 • Sdílejte konstrukční modely

  • Přenášejte geometrii konstrukčních modelů a výsledky návrhů z jedné aplikace do druhé a synchronizujte průběžné změny. Rychle sdílejte konstrukční model, výkresy a informace s celým týmem za účelem posouzení.
Callout image for new webinars only
Webinar: Will Cloud Services Reshape Structural Engineering?

March 21 and 23, 2017

Find out how you can collaborate online with stakeholders to compare designs and perform trade off analysis, and leverage valuable visualizations.

Register Now
callout for price quote
Chci se dozvědět více!

Máte zájem o další informace o tomto produktu?

Kontaktujte prodej
Start Saving
Get your Free License Assessment and be sure you are getting the most out of your software.
Learn More