• OpenTower Europe

  Capture your workflow

Design Software for Communication Towers

Efficiently design and model towers, such as lattice towers and guyed masts, as well as equipment such as antennas, mounts, and linear appurtenances, with powerful 3D physical modeling. Bentley’s tower applications are built to specifically suit your tower workflows to optimize design time. With both graphical and text-based definitions of tower structures, you can design and complete projects faster than ever.

You can leverage a comprehensive library of panel types and ancillary equipment that enable quick creation of the structure; automatically generate loads for any number of directions with user-defined topographic configurations and quickly perform design checks; and create reports with virtually any output – from structure data to loading analysis results to design capacities for members and bolts.

When designing in accordance to Eurocode 3, British National Annex, and PD 6688, you’ll have what you need with OpenTower – Europe. 

  • Model communications towers_STAAD(X)TOWER_EDITED
  • Perform geometric nonlinear analysis
  • OpenTower
  • Model communications towers_STAAD(X)TOWER_EDITED
  • Perform geometric nonlinear analysis
Capabilities
 • Konfigurujte knihovny vyztužení

  • Vytvářejte přizpůsobitelné knihovny XML. Nakonfigurujte si soubor XML a vytvářejte si vlastní přizpůsobené knihovny vyztužení panelů, ramena točivého momentu, a dokonce i nohy nosníků. Můžete také využít integrovaných typů vyztužení, které lze rozšířit a konfigurovat externě.
 • Vytvářejte realistická grafická znázornění a přesné modely

  • Prostřednictvím moderního grafického prostředí získejte realistickou vizualizaci modelu. Diskrétní a lineární kabelové prvky jsou na vašem 3D modelu věže nakresleny v určeném měřítku. Vizualizujte přesnou polohu vybavení včetně přívodů v jakékoli výšce a přímých součástí stavby.
 • Přizpůsobte si knihovny vybavení

  • Přizpůsobte si rozsáhlou knihovnu vybavení, která zahrnuje antény, TME, přívody a doplňkové vybavení od všech hlavních výrobců, pomocí integrovaných nástrojů.
 • Určete vnější zatížení

  • Definujte shlukování lineárních doplňků a rovněž různých doplňků včetně odolnostních. Ve verzi OpenTower Europe využijte možnosti, jako je příkaz ATTACH (PŘIŘADIT), a definujte kritéria rozložení zatížení od vybavení k věži.
 • Navrhujte spojení

  • Definujte spojení prutů (dílců) s různými vzory šroubů včetně předdefinovaných konfigurací šroubů. Automaticky zohledněte účinky spojení ve výpočtech pro návrh prutů (dílců) a zkontrolujte účinnost spojení.
 • Navrhujte základy věží

  • Navrhujte základy věží (na základě předpisů platných v USA) – nohy věží a body podpory ukotvením včetně roznášecích opěr, vrtaných opěr, základů s kotevním lanem a deskových základů. Automaticky navrhujte základy pro nejkritičtější případy zatížení na základě různých kritérií a mějte přehled nad jejich zhodnocením.
 • Importujte modely z ostatních aplikací

  • Importujte modely věží z původních softwarů jako TnxTower (U.S. verze) a MS Tower.
 • Spravujte řídící panely a vybavení věží

  • Připojte se do databáze správy aktiv a získejte veškeré informace týkající se staveniště a vybavení kterékoli z vašich věží, s možností dodatečného přizpůsobení. Snižte dobu modelování a optimalizace a proveďte inženýrskou analýzu během několika minut.
 • Projektujte telekomunikační věže

  • Využijte integrovanou podnikovou logiku a vytvořte analytický model aplikováním hierarchických modifikačních vrstev na základní geometrické vrstvě. V OpenTower můžete automaticky vytvářet scénáře kombinováním geometrických vrstev, seskupením vybavení a kritérií pro zatížení, čímž umožníte optimalizaci vrstveného analytického modelu. V OpenTower Europe můžete využít pokročilé možnosti, jako je uživatelsky přizpůsobený panel (UDP), abyste vytvořili nestandardní konfigurace věže.
 • Proveďte pokročilou analýzu

  • Provádějte pokročilé analýzy včetně analýzy nosníků, kontroly odolnosti minimálního vyztužení, kontroly vhodnosti statiky, asymetrického zatížení námrazou či vznikajícím ledem, úsekových kotvících lan, částečného rovnoměrného zatížení a analýzy prasklin kotvení. Chcete-li provést dynamickou analýzu a analýzu vyboulení, můžete z OpenTower exportovat model do STAAD Pro.
 • Využijte integrovaný katalog s řezy pro telekomunikační věže

  • Využijte zabudované profily řezů, včetně specializovaných profilů řezů rozpůlení potrubí, zakřivené desky a dalších (více než 30 typů řezů), a také materiály odpovídající veškerým celosvětovým normám. Svůj katalog můžete dále rozšiřovat přidáváním libovolného počtu řezů a tvarů.
Shopping cart
Buy OpenTower Europe Now

Choose the licensing option that works best for you. You can take advantage of perpetual, term, or Bentley’s new Virtuoso Subscription. A Virtuoso Subscription includes your software application bundled with expert services delivered by Virtuosity, a Bentley company.

BUY NOW
Upgrade your Autodesk licenses
Top 5 důvodů, proč máte na výběr

Uchovejte si hodnotu vašich trvalých licencí na základě aktualizace vašich trvalých licencí Autodesku na aplikace Bentley.

Contact Sales
Chci se dozvědět více!

Máte zájem o další informace o tomto produktu?

Kontaktujte prodej