• Limcon

  Rychlejší spojení, lepší návrhy

Limcon

Rychle navrhujte a revidujte vaše ocelové spoje, jako například mezi nosníkem a sloupem, na koncích vzpěr, spoje konstrukčních dílů, ukotvení do betonu, komplikované spoje mezi několika konstrukčními díly a mnohé další. Díky naší knihovně mezinárodních standardních typů spojení ušetříte čas a peníze tím, že můžete rychle navrhovat spoje a vytvářet vaše CAD výkresy, a to vše v jediné, snadno použitelné aplikaci. Můžete snadno ověřit výsledky vašeho spoje a rychle vytvořit stručný protokol o návrhu, který shrnuje všechny kontroly a stavy spoje.
  • Produce structural design documentation
  • Produce structural details
  • Design structural steel connections
  • Produce structural design documentation
  • Produce structural details
Funkce
 • Dodržujte seizmické požadavky

  • Navrhujte a specifikujte systémy odolné proti seizmickým silám za pomoci generování seizmického zatížení podle příslušných stavebních předpisů. Tyto síly berte v úvahu při navrhování prvků a v příslušných případech i při navrhování rámových konstrukcí a velkých konstrukčních systémů. Při dimenzování a specifikování jednotlivých prvků prosazujte požadavky vybraných stavebních předpisů na tažnost.
 • Navrhujte konstrukční ocelové spoje

  • Navrhujte a specifikujte spoje konstrukční oceli včetně spojů mezi nosníky navzájem, nosníky a sloupy, zakončení vzpěr, ukotvení do betonu a složených spojů zahrnujících více prvků. Díky obsáhlé knihovně standardních typů spojení můžete zjednodušit uspořádání plechů, výztuh, šroubů a svarů. Jednoduše porovnávejte jednotlivé scénáře spojení s ohledem na hospodárnost a praktičnost.
 • Navrhujte v souladu s mezinárodními standardy

  • Rozšiřte dosah Vašeho podnikání a využijte globálních možností pro návrh pomocí široké škály mezinárodních norem a specifikací v našich návrhářských produktech. Dokončujte Vaše návrhy s důvěrou díky rozsáhlé podpoře mezinárodních norem.
 • Vytvářejte dokumentaci k strukturálním návrhům

  • Automaticky vytvářejte dokumentaci k strukturálním návrhům včetně potřebných půdorysů a bokorysů, které slouží ke zprostředkování záměru návrhu. Změny provedené v 3D modelu se automaticky projeví v dokumentaci.
 • Vytvářejte strukturální detaily

  • Vytvářejte podrobné 2D výkresy přímo z výsledků návrhu v konstrukčním modelu. Přizpůsobte styl a formát výkresů pomocí různých nastavení nabízených softwarem.
Contact Sales
Chci se dozvědět více!

Chcete se dozvědět více o tomto produktu?

Learn More
83252704_TwoPeople_Model_CallOut
Try Integrated Structural Modeling today
Learn how flexible Integrated Structural Modeling workflows empower intelligent structural design practices.
Learn More