• Limcon - Faster connections, better designs

  Limcon

  Rychlejší spojení, lepší návrhy

Limcon

Rychle navrhujte a revidujte vaše ocelové spoje, jako například mezi nosníkem a sloupem, na koncích vzpěr, spoje konstrukčních dílů, ukotvení do betonu, komplikované spoje mezi několika konstrukčními díly a mnohé další. Díky naší knihovně mezinárodních standardních typů spojení ušetříte čas a peníze tím, že můžete rychle navrhovat spoje a vytvářet vaše CAD výkresy, a to vše v jediné, snadno použitelné aplikaci. Můžete snadno ověřit výsledky vašeho spoje a rychle vytvořit stručný protokol o návrhu, který shrnuje všechny kontroly a stavy spoje.
  • Design and optimize steel connections
  • Produce structural design documentation
  • Produce structural details
Funkce
 • Dodržujte seizmické požadavky

  • Navrhujte a specifikujte systémy odolné proti seizmickým silám za pomoci generování seizmického zatížení podle příslušných stavebních předpisů. Tyto síly berte v úvahu při navrhování prvků a v příslušných případech i při navrhování rámových konstrukcí a velkých konstrukčních systémů. Při dimenzování a specifikování jednotlivých prvků prosazujte požadavky vybraných stavebních předpisů na tažnost.
 • Navrhujte konstrukční ocelové spoje

  • Navrhujte a specifikujte spoje konstrukční oceli včetně spojů mezi nosníky navzájem, nosníky a sloupy, zakončení vzpěr, ukotvení do betonu a složených spojů zahrnujících více prvků. Díky obsáhlé knihovně standardních typů spojení můžete zjednodušit uspořádání plechů, výztuh, šroubů a svarů. Jednoduše porovnávejte jednotlivé scénáře spojení s ohledem na hospodárnost a praktičnost.
 • Navrhujte v souladu s mezinárodními standardy

  • Rozšiřte dosah Vašeho podnikání a využijte globálních možností pro návrh pomocí široké škály mezinárodních norem a specifikací v našich návrhářských produktech. Dokončujte Vaše návrhy s důvěrou díky rozsáhlé podpoře mezinárodních norem.
 • Vytvářejte dokumentaci k strukturálním návrhům

  • Automaticky vytvářejte dokumentaci k strukturálním návrhům včetně potřebných půdorysů a bokorysů, které slouží ke zprostředkování záměru návrhu. Změny provedené v 3D modelu se automaticky projeví v dokumentaci.
 • Vytvářejte strukturální detaily

  • Vytvářejte podrobné 2D výkresy přímo z výsledků návrhu v konstrukčním modelu. Přizpůsobte styl a formát výkresů pomocí různých nastavení nabízených softwarem.
callout for price quote
Tell Me More!

Interested in finding out more about this product?

Learn More
subscription, callout
Try Integrated Structural Modeling today
Learn how flexible Integrated Structural Modeling workflows empower intelligent structural design practices.
Learn More
Start Saving
Get your Free License Assessment and be sure you are getting the most out of your software.
Learn More