• Orbit 3DM Feature Extraction

  Pokročilá extrakce mapových objektů dat 3D mapování

Software pro procházení dat 3D mapování

Rychlé a efektivní procházení všemi typy a velikostmi dat mapování v úplném 3D zobrazení. Orbit 3DM Feature Extraction podporuje všechny známé hardwarové systémy mobilního, interiérového a pozemního mapování a mapování pomocí bezpilotních letounů či šikmého snímkování a převádí různá nastavení a specifikace zařízení do jediného uživatelsky přívětivého prostředí. Pomocí šablon vyladěných pro každé nastavení vozidla Orbit 3DM Feature Extraction usnadňuje import dat mapování a šetří čas při exportu pohledů a objektů nebo vytváření přesných zpráv.

K dispozici jsou tři verze softwaru Orbit 3DM Feature Extraction v nastavení typu klient-server – Orbit 3DM Feature Extraction, Orbit 3DM Feature Extraction Backpack Edition a Orbit 3DM Feature Extraction C/S. Nasazení klient-server umožňuje profesionálním týmům organizovat a řídit pracovní tok produkce podle specifických požadavků týmu.

Funkce
 • Dostupnost průvodce pro správu extrakce objektů

  • Vylepšení pracovních toků a rychlé generování objektů díky průvodcům, kteří dokážou snadno definovat a spravovat vzhled vrstev. Objekty můžete vytvářet s jakoukoli funkcí pro měření a také přidávat atributy, snímky a dokumenty do dat 3D mapování.
 • Analýza dat mapování a vytváření zpráv

  • Efektivní zpracování příčných řezů podél trajektorie nebo vytváření profilů podél 3D trasy. Snadný výpočet dat mapování a analýza objemů v průběhu času. Snadná detekce kolizí pomocí importovaných nebo navržených tvarů. Dosáhněte optimálního zobrazení segmentů pro hloubkovou analýzu a generujte vrstevnice v definované oblasti. Po analýze a zdokumentování dat mapování můžete vytvořit zprávu s výsledky.
 • Autodetekce sloupů a dopravních značek

  • Rychlé vyhledání sloupů a dopravních značek pomocí funkcí automatické detekce a rovněž definice vyvážené/optimální sady parametrů k dokončení postupu ověřování pro účely kontroly kvality. Výsledky uložené v databázi zahrnují všechna požadovaná metadata, například polohu na zemi, výšku, snímek a tvar značky.
 • Automatické rozpoznání bodů, povrchů, hran a rohů

  • Optimalizujte zobrazovanou bublinu a měření pomocí preferencí, abyste našli přesné informace potřebné pro vaše pracovní toky. Data mapování lze efektivně vizualizovat pomocí barevných možností při najetí myší za účelem detekce podkladových mračen bodů, přichycení k nejbližšímu bodu, interpolace mezi body a sledování povrchů, hran a rohů.
 • Export mapových pohledů a objektů

  • Po prohlížení mapových podkladů je možný snadný převod CAD/GIS objektů. Můžete zobrazit panorama pozadí ve 3D, vytvářet 3D filmy a rychle exportovat průlety 3D pohledů.
 • Měření dat a snímků mapování

  • Přesné měření 2D a 3D dat a triangulace jediným kliknutím. Využijte automatická měření bodů, liniových, plošných objektů a 3D objektů pro projektování podél stromů, obrubníků, dopravních značek, svodidel, hranic chodníků a kabelů.
 • Data mapování lze procházet v plném 2D nebo 3D pohledu

  • Můžete rychle zobrazit data mapování ve 2D nebo 3D, procházet všechny průvodní snímky a referenčne zobrazit 2D či 3D vektorová data. U každého 3D mračna bodů lze nastavit průhlednost a hloubku pohledu a provádět úpravy výšky. Nastavením různých režimů získáte stereo, perspektivní a izometrické 3D zobrazení.
 • Optimalizace týmové práce na 3D mapování pro implementaci klient-server

  • Produkční jednotku lze snadno nastavit pomocí plovoucí licenční struktury pro týmového manažera a několik operátorů. Týmový manažer může importovat a připravovat data mobilního mapování, nastavovat pracovní tok, spravovat data, exportovat tematizace a databáze a řídit operátory. Operátoři mohou sdílet zdroje, včetně dat mobilního mapování, tematizace, vizualizací a oprávnění. Prvky se extrahují do centrálního úložiště dat, které všem operátorům umožňuje provádět úpravy v reálném čase.
 • Vodorovné nebo svislé řezy v programu pro vytváření půdorysů

  • Ušetřete si čas a námahu ve vašich pracovních postupech tím, že budete vždy vytvářet správné řezy prostřednictvím zaznamenaných mračen bodů a snadno aktualizovat interiérové nebo exteriérové měření. Začněte od nuly nebo aktualizujte stávající půdorysy pomocí integrovaného programu pro vytváření půdorysů.
Request a Live Demo
Discover how to make your 3D mapping data easy to use. Get a demo of our 3D mapping solution: Orbit.
Přečtěte si více
Create high-end scalable 3D models
See how fast and easy it is to create 3D reality models of any size and scale with ContextCapture Center.
Learn More
Going Digital with Reality Modeling
Accelerate your digital advancement with reality modeling by adding real-world digital context in project delivery or operations.
Learn more