• Bentley Descartes

  Vnášíme realitu do vašeho modelování

Dopravní odbor státu Alabama | 1-10 Projekt mostu přes řeku Mobile a rozšíření komunikace Bayway | Mobile, AL, USA

Vylepšené zpracování pro 3D zobrazování

Využívejte co nejlépe vašich dat díky integraci mračen bodů, škálovatelných digitálních terénních modelů, rastrových souborů a dřívější dokumentace do vašich pracovních postupů v infrastrukturních projektech. Můžete naplno využívat svoje projektová data při současném zvýšení produktivity za účelem lepší návratnosti investic.

Se softwarem Descartes můžete využít následujících funkcí:

 • Pokročilá technologie zpracování dat z mračen bodů 
 • Úpravy  škálovatelných digitálních terénních modelů (DTM) 
 • Vylepšené zpracování rastrových souborů 
 • Hybridní pracovní postupy kombinující rastr a vektor
 • Nástroje k úpravě obrazových dat pro 3D textury
Přečtěte si více +
Funkce
 • Převádějte rastrové dokumenty na vektorové výkresy

  • Uchovávejte a využívejte vaše naskenované dokumenty a výkresy. Pracujte na základě hybridních pracovních postupů při využití rastrových a vektorových nástrojů pro úpravy, čištění a zpracování pro převod starších dokumentů do vektorové podoby.
 • Vytvářejte animace, videa a virtuální prohlídky

  • Vytvářejte ortografické a perspektivní obrázky s vysokým rozlišením pomocí delení snímků jakékoli velikosti. Nastavte velikost obrázku a měřítka pomocí posuvníků, měřítka a polohování pro přesné opakované použití. Využijte intuitivní časově řízené virtuální prohlídky a systém pro animaci objektů pro rychlou a snadnou přípravu videoprezentace.
 • Vytvářejte vysoce věrohodné obrázky

  • Používejte vysoce věrohodné obrazové nástroje pro podporu přesného mapování a inženýrských činností. Kombinujte obrazové materiály v zásadě v jakémkoli formátu a s jakoukoli projekcí.
 • Vytvářejte škálovatelné modely terénu

  • Používejte a zobrazujte velmi velké modely terénu k zvýšení návratnosti investic u velkých objemů dat. Zobrazujte škálovatelné modely terénu v různých režimech, jako například jemné tónování se stíny, úhel pohledu, vyvýšení, naklonění, obrysy a další. Synchronizujte modely terénu se zdrojovými daty, jako jsou soubory DGN, data mračen bodů a další.
 • Integrujte data z mnohých zdrojů se sítěmi reálného stavu

  • Obohaťte sítě reálného stavu o další údaje, jako jsou geoprostorové informace, které připojíte k specifickým částem sítě a poskytnete tak schopnost vyhledávat a vizualizovat oblasti sítě na základě připojených dat.
 • Modelujte geometrii z dat modelování reality

  • Extrahujte přerušované linky, vykreslujte linky, plochy, roviny, plochy válců a osy válců ze sítí reálneho stavu a mračen bodů. Efektivně vystřihněte a rozdělte mračna bodů a sítě reálného stavu pro urychlení procesu vektorové extrakce.
 • Zpracovávejte rastrové obrázky

  • Využívejte zpracování rastrů pro doplnění vizualizace a kontextu ve vašich infrastrukturních projektech. Využijte výhod okamžitých úprav rastrových dat k zlepšení kvality výstupu vašeho projektu. Snižte náklady související s údržbou dat na základě přímého používání starších rastrových výkresů ve vašem pracovním postupu.
 • Vizualizujte, manipulujte a editujte data modelování reality

  • Vizualizujte a editujte mračna bodů o velikosti miliard bodů, se změnou jejich klasifikace, farby a odtraněním nebo editací bodů. Upravujte sítě reálného stavu a škálovatelné modely terénu pomocí stovek miliónů trojuhelníků. Importujte, retušujte a exportujte sítě v mnoha formátech.
Explore and analyze 3D reality meshes with ContextCapture Viewer
Get more data and value from your 3D reality meshes.
Download Now
ContextCapture Desktop
ContextCapture Cloud Processing Service
Quickly create 3D models with simple photos using the ContextCapture mobile app or desktop web-based console application. 
Learn More
Request a Demo of ContextCapture
See how easy it is to create 3D models with photos and/or point clouds.
Request Demo