• ProjectWise Design Integration - Accelerate global work-sharing and streamline design

  Integrace návrhu ProjectWise

  Zrychlete globální sdílení práce a urychlete návrh

Komplexní software pro sdílení práce a spolupráci

Získejte okamžitý přístup k informacím, které potřebujete, když je potřebujete. Ovládejte své soubory návrhu a projekční materiály, zkraťte schvalovací cykly a zvyšte odpovědnost pomocí prohloubené spolupráce, která je potřebná ke snížení rizika pro komplexní dodání projektu.
Přečtěte si více +
  • Automate engineering work-in-progress with quality controls
  • Create and manage project, CAD and industry standards
  • Integrate design application and manage dependencies
  • Navigate project data by spatial location
  • Automate i-model and PDF publishing
Funkce
 • Zautomatizujte rozpracované inženýrské činnosti s kontrolami kvality

  • Zamezte ztrátám dat, problémům s verzemi a prodlevám v důsledku e-mailů, FTP a dalších neřízených komunikačních výměn. Vytvářejte a spravujte rozpracované inženýrské činnosti s vyšší spolehlivostí a sledovatelností. Díky řízení projektových informací snížíte riziko neoprávněného přístupu a eliminujete nadbytečná data.
 • Spolupracujte s multidisciplinárními projekčními týmy

  • Zefektivněte pracovní postupy při navrhování s globálním sdílením práce a spoluprací vašich rozdělených projekčních týmů. Odstraňte geografické a technologické hranice, abyste zajistili, že kdokoli má možnost nalézt, sdílet a opakovaně využívat projektové informace, inženýrská data a komunikace pro aktivní účast celého týmu.
 • Koordinujte detaily konstrukce a návrhu s rozšířeným týmem

  • Vyhněte se vytváření přístupových děr ve firewallu nebo vytváření spousty samostatných kopií stejných informací. Snadno sdílejte informace a řiďte přístup s jinými organizacemi pomocí zabezpečeného spojení mezi jednotlivými softwary ProjectWise pro vaše společné projekty a členy rozšířeného týmu.
 • Vytvářejte a spravujte projekty, CAD a průmyslové standardy

  • Uveďte v platnost dodržování pracovních postupů, CAD a norem včetně BS 1192. Využívejte konfigurovatelný nástroj pro pravidla, vytvářejíc dynamické uzavřené cyklické přehledy pro účely řízení pokroku ve vztahu k milníkům, dále pro upozorňování kontrolórů a zajištění odpovídajících dat v danému kontextu.
 • Vytvářejte a spravujte specifikace

  • Zautomatizujte vaše specifikační úkoly pro vývoj specifikací z jednoduchého textu do dynamických inženýrských dokumentů. Specifikace můžete aktualizovat přímo u zdroje, když dojde ke změně informací, pro účely důsledné kontroly nad různými verzemi. Poté publikujte přizpůsobené verze založené na obchodním účelu, fázi nebo geografické lokaci pro zefektivnění pracovního postupu.
 • Indexujte vlastnosti, databáze, soubory a dokumenty podle umístění v prostoru

  • Spolehněte se na indexování namísto převodu dat. Spravujte, upravujte, indexujte a zanášejte strukturovaná a nestrukturovaná data v jejich původní podobě pro úsporu času a zlepšení přesnosti vašich dat. Umístění se zjistí automaticky u souborů s obsaženými souřadnicovými systémy.
 • Integrujte konstrukční aplikace a spravujte vzájemné vztahy závislosti

  • Sdílejte soubory dat v reálném čase mezi různými kancelářemi a pochopte dopad změn provedených jinými účastníky procesu i při použití aplikace specifické pro váš vlastní obor. Zlepšíte kvalitu projektu prostřednictvím automatizované správy komplexních vztahů závislosti a bezpočtu součástí v rámci modelů nebo projektů.
 • Spravujte odpojené návrhy pracovních postupů s podnikovými prostorovými databázemi

  • Vytvářejte, spravujte a sdílejte podniková, CAD a grafická GIS data s víceoborovými týmy bez ohledu na jejich preference z hlediska standardních softwarů. Každý může používat svůj vybraný software, a přesto upravovat informace v jejich původní podobě přímo z ProjectWise.
 • Navigujte datami projektu podle prostorového umístění

  • Nalezněte informace vztahující se ke geografické oblasti pomocí intuitivního mapového rozhraní. Jednoduše definujte oblast zájmu a pak pomocí prostorového indexu rychle prohlížejte všechny souvisejíci informace včetně výkresů, dokumentů a fotografií pro tuto oblast. Vaše bezpečnost, pracovní postupy a vztahy zůstanou nedotčeny.
 • Publikujte i-modely a PDF

  • Udržujte informovanost zúčastněných stran pomocí výstupů s vysokou výpovědní hodnotou. Automaticky publikujte data bohaté na obsah, jako například výkresy, vizualizace a 3D modely v podobě společného souboru PDF nebo i-modelu vhodného pro všechny příjemce a zařízení. Dosáhnete tak snadné integrace všech zúčastnených do projektových revizí a poznámek pracovních postupů.
callout for price quote
Chci se dozvědět více!

Máte zájem o další informace o tomto produktu?

Kontaktujte prodej
Callout - Connection Events
Why get CONNECTED?

With CONNECTservices, learn to master your Bentley applications and get work done at any time from any place. Empower your teams to connect and collaborate.  

Learn More
Názory