• ProjectWise Deliverables Management - Control critical documents with confidence

  Správa výstupů ProjectWise

  Řiďte kritické dokumenty s plnou důvěrou

Cloudové služby pro správu výstupů

Vezměte do svých rukou vaše interně předávané, odevzdávané dokumenty a RFI v jediném centrálním úložišti. Můžete pracovat bezpečně ve vašem vlastním konstrukčním prostředí a současně spolupracovat s dalšími stranami podílejícími se na projektu v dokumentech s řízenými verzemi v cloudovém úložišti. Zefektivněte váš proces kontrol a schvalování dokumentů s využitím upozornění pro vaše projektové týmy, subdodavatele, partnery a dodavatele, když je nutná jejich pozornost. Můžete si v rukou ponechat veškerou kontrolu nad jakýmkoli výstupem od fáze přípravy dokumentu až po jeho uzavření a zajistit soustavné posouvání celého projektu vpřed.

Přečtěte si více +
  • Create, track and manage submittals
Funkce
 • Vytvářejte a spravujte RFI

  • Urychlete váš proces žádostí o informace (RFI) pro zajištění rychlého řešení problémů. Můžete snadno generovat RFI a nasměrovat RFI na příslušné jednotlivce pro získání reakcí, vysvětlení nebo odmítnutí prostřednictvím automatizovaného schvalovacího procesu. Auditní záznam zajišťuje správu vašeho cyklu RFI od vytvoření až po uzavření.
 • Vytvářejte, sledujte a spravujte předkládané materiály

  • Vytvářejte a předkládejte vaše předkládané balíčky výstupů v řádu minut namísto dní. Upozorňujte na položky, na něž je třeba reagovat, vydáváním automatizovaných upozornění pro příjemce projektu. Sledujte stav vašich výstupních předkládaných materiálů pomocí barevně kódovaných indikátorů, které vám pomohou rozpoznat pokroky v pracovním postupu a urychlit práce v případě prodlevy.
 • Vytvářejte, sledujte a spravujte předávací materiály

  • Automatizujte váš proces předávání materiálů pro zabezpečení a zpřesnění realizace projektů. Vytvářejte předávací materiály přímo z inženýrských dat pro zajištění toho, abyste pracovali s aktuálními informacemi. Upozorněte příslušné osoby při vydání nových předávacích materiálů a sledujte odpovědnost v souladu s postupem jednotlivých položek prací.
 • Získejte přehled o výkonech projektu a dodavatelů

  • Sledujte přesně, jak jednotlivci a dodavatelé přispívají k projektu. Klíčové výkonnostní ukazatele znázorňují stav vašich výstupů a odhalují úzká místa systému. Přesně uvidíte, jaká akce je vyžadována a kdo ji má vykonat. Poté můžete měřit úroveň dokončení projektu na základě aktuálního vývoje a trendů.
 • Monitorujte stav projektu

  • Sledujte a kontrolujte stav vašich výstupů v komplexním projektovém panelu. Zobrazujte položky pomocí farebně kódovaných stavů nebo podle pořadí jednotlivých priorit. Eliminujte nežádoucí situace pomocí důkazů o komunikaci. Budete přesně vědět, co vyžaduje vaši pozornost a budete mít jistotu, že informace jsou bezpečné a přesné.
callout for price quote
Chci se dozvědět více!

Máte zájem o další informace o tomto produktu?

Kontaktujte prodej
Callout - Connection Events
Proč využívat služeb CONNECT?

Se službami CONNECTservices se naučíte dokonale zvládnout práci s vašimi aplikacemi Bentley a své pracovní úlohy zpracovávat kdykoli a odkudkoli. Umožněte vašim týmům vzájemné propojení a spolupráci.  

Learn More
stub,Bentley Navigator Mobile
Download ProjectWise WorkSite from iTunes

Download ProjectWise WorkSite today to access project documents with your iPad.

Download Now