• OpenPlant Modeler

  Otevřené modelování továrních provozů pro lepší konstrukční návrhy

Software pro 3D navrhování a modelování továrních provozů

Vytvářejte rychle a snadno 3D návrhy potrubních rozvodů, topení a klimatizace a elektrických zařízení pomocí softwaru OpenPlant Modeler. Zlepšete spolupráci v rámci projektového týmu a rychlete kontrolní cykly prostřednictvím interoperability s otevřenými datovými modely, kterou tento software zajišťuje. Můžete rovněž snížit náklady na váš software díky ekonomickému škálování vaší aplikace OpenPlant tak, aby odpovídala projektům jakékoli velikosti.
Přečtěte si více +
  • OpenPlant Product Overview
Funkce
 • Provádějte 3D interferenční analýzy

  • Zvyšte přesnost díky automatické detekci kolizí v rámci 3D schématu potrubí, konstrukcí, zařízení, elektrických soustav a topných a klimatizačních soustav. Používejte Bentley Navigator pro revizi detekce kolizí a vyřešení kolizí před započetím výstavby. 
 • Definujte a spravujte katalogy a specifikace technologických celků

  • Opakovaně využívejte data návrhů pro rychlé spuštění projektů na základě správy katalogů a specifikací z PDS, AutoPLANT, SmartPlant Material Management a PlantSpace. Vytvářejte nové katalogy, které budou vyhovovat specifickým potřebám vašich projektů.
 • Definujte a spravujte objekty technologických celků a jejich vlastnosti

  • Omezte chyby díky inteligentnímu modelování návrhů součástí potrubí a dalších zařízení technologických celků. Rozšiřte schopnosti softwaru definováním vlastních pravidel označování. Spravujte a přistupujte k objektům vašeho technologického celku efektivně pro usnadnění pracovních postupů.
 • Vytvořte fyzický 3D model technologického celku

  • Zajistěte přesnost a rychlost, které zkracují čas výstavby a eliminují nutnost dodatečných úprav v terénu, pomocí 3D modelů. Tyto modely můžete využívat pro realizaci nově zakládaných projektů, modernizaci stávajících návrhů a vizualizaci stávajících zařízení.
 • Spravujte data z navrhování technologických celků

  • Zajistěte hladkou integraci s dalšími aplikacemi pro správu návrhů technologických celků prostřednictvím projektových databází. Využívejte databázové prostředí pro data z návrhů technologických celků v rozsahu celého projektového týmu.
 • Spravujte dokumentaci a předávané materiály v rámci projektů technologických celků

  • Efektivně spravujte data a výstupy návrhů technologických celků včetně izometrických, ortografických diagramů, schémat potrubí a přístrojového vybavení, 3D modelů a konstrukčních výstupů. Sdílejte dokumenty v rámci celého projektového týmu pomocí softwaru ProjectWise.
 • Modelujte brownfield technologické celky pomocí mračen bodů

  • Zachycujte a analyzujte údaje o stavech brownfield (zastaralé, nutná revitalizace) technologických celků v rámci podpory projektů ve stávajících průmyslových oblastech. Používejte data laserově snímaných mračen bodů v daném kontextu během detailního 3D modelování a navrhování. Provádějte kontroly 3D kolizí na základě dat současného stavu. Zlepšete celkovou integritu a kvalitu projektů ve stávajících průmyslových oblastech.
 • Vykonávejte konstrukční činnosti ve vzájemné spolupráci

  • Interoperabilita zajišťuje, aby data návrhů technologických celků a projekční výstupy byly dostupné kdykoli pro členy projektového týmu pro účely rychlého nalezení, sdílení a využití. Kolaborativní prostředí umožňuje uživatelům vyjímat součásti modelů, provést příslušné aktualizace a opět je vložit do modelů.
Shopping cart
Buy OpenPlant Modeler Now
Choose the licensing option that works best for you. You can take advantage of perpetual, term, or Bentley’s new Virtuoso Subscription. A Virtuoso Subscription includes your software application bundled with expert services delivered by Virtuosity, a Bentley company.
Contact Sales
Tell Me More!
Interested in finding out more about this product?
Contact Sales
Callout_Courses_290x163
ACCELERATE Your OpenPlant Learning!
In our latest on-demand webinar, get an update on what's new in OpenPlant CONNECT Edition!
Learn More
Callout_ist_70951323_SuccessFactorsWebinar_XL
ACCELERATE Going Digital for Water Treatment Plants

Join our experts for this virtual series and work through the design and modeling of a new wastewater pumping station using OpenPlant, OpenBuildings Designer, and PlantSight!

Learn More