• OpenPlant Modeler

  Otevřené modelování továrních provozů pro lepší konstrukční návrhy

Software pro 3D navrhování a modelování továrních provozů

Vytvářejte rychle a snadno 3D návrhy potrubních rozvodů, topení a klimatizace a elektrických zařízení pomocí softwaru OpenPlant Modeler. Zlepšete spolupráci v rámci projektového týmu a rychlete kontrolní cykly prostřednictvím interoperability s otevřenými datovými modely, kterou tento software zajišťuje. Můžete rovněž snížit náklady na váš software díky ekonomickému škálování vaší aplikace OpenPlant tak, aby odpovídala projektům jakékoli velikosti.
Přečtěte si více +
Funkce
 • Provádějte 3D interferenční analýzy

  • Zvyšte přesnost díky automatické detekci kolizí v rámci 3D schématu potrubí, konstrukcí, zařízení, elektrických soustav a topných a klimatizačních soustav. Používejte Bentley Navigator pro revizi detekce kolizí a vyřešení kolizí před započetím výstavby. 
 • Definujte a spravujte katalogy a specifikace technologických celků

  • Opakovaně využívejte data návrhů pro rychlé spuštění projektů na základě správy katalogů a specifikací z PDS, AutoPLANT, SmartPlant Material Management a PlantSpace. Vytvářejte nové katalogy, které budou vyhovovat specifickým potřebám vašich projektů.
 • Definujte a spravujte objekty technologických celků a jejich vlastnosti

  • Omezte chyby díky inteligentnímu modelování návrhů součástí potrubí a dalších zařízení technologických celků. Rozšiřte schopnosti softwaru definováním vlastních pravidel označování. Spravujte a přistupujte k objektům vašeho technologického celku efektivně pro usnadnění pracovních postupů.
 • Vytvořte fyzický 3D model technologického celku

  • Zajistěte přesnost a rychlost, které zkracují čas výstavby a eliminují nutnost dodatečných úprav v terénu, pomocí 3D modelů. Tyto modely můžete využívat pro realizaci nově zakládaných projektů, modernizaci stávajících návrhů a vizualizaci stávajících zařízení.
 • Spravujte data z navrhování technologických celků

  • Zajistěte hladkou integraci s dalšími aplikacemi pro správu návrhů technologických celků prostřednictvím projektových databází. Využívejte databázové prostředí pro data z návrhů technologických celků v rozsahu celého projektového týmu.
 • Spravujte dokumentaci a předávané materiály v rámci projektů technologických celků

  • Efektivně spravujte data a výstupy návrhů technologických celků včetně izometrických, ortografických diagramů, schémat potrubí a přístrojového vybavení, 3D modelů a konstrukčních výstupů. Sdílejte dokumenty v rámci celého projektového týmu pomocí softwaru ProjectWise.
 • Modelujte brownfield technologické celky pomocí mračen bodů

  • Zachycujte a analyzujte údaje o stavech brownfield (zastaralé, nutná revitalizace) technologických celků v rámci podpory projektů ve stávajících průmyslových oblastech. Používejte data laserově snímaných mračen bodů v daném kontextu během detailního 3D modelování a navrhování. Provádějte kontroly 3D kolizí na základě dat současného stavu. Zlepšete celkovou integritu a kvalitu projektů ve stávajících průmyslových oblastech.
 • Vykonávejte konstrukční činnosti ve vzájemné spolupráci

  • Interoperabilita zajišťuje, aby data návrhů technologických celků a projekční výstupy byly dostupné kdykoli pro členy projektového týmu pro účely rychlého nalezení, sdílení a využití. Kolaborativní prostředí umožňuje uživatelům vyjímat součásti modelů, provést příslušné aktualizace a opět je vložit do modelů.
Tell Me More!
Interested in finding out more about this product?
Contact Sales
ACCELERATE Your OpenPlant Learning!
In our latest on-demand webinar, get an update on what's new in OpenPlant CONNECT Edition!
Learn More
Bentley’s OpenPlant CONNECT Edition
Bentley’s OpenPlant CONNECT Edition Improves Multi-discipline Plant Design Productivity
Přečtěte si více