• Bentley AXSYS.Process

  Lepší ZDROJ s nižšími náklady

Software na vytváření konceptuálních 2D návrhů technologických celků

Vytvářejte rychle optimální 2D konceptuální návrhy procesů technologických celků pomocí Bentley AXSYS.Process. Efektivně provádějte vstupní inženýrské návrhy pomocí komplexního systému správy změn pro jednoduchý vývoj a porovnání mnoha alternativ. Snižujte náklady životního cyklu integrací se software Bentley PlantWise pro ověření designů využívajících realistické 3D modely technologických celků.

Přečtěte si více +
Funkce
 • Definujte a spravujte objekty technologických celků a jejich vlastnosti

  • Omezte chyby díky inteligentnímu modelování návrhů součástí potrubí a dalších zařízení technologických celků. Rozšiřte schopnosti softwaru definováním vlastních pravidel označování. Spravujte a přistupujte k objektům vašeho technologického celku efektivně pro usnadnění pracovních postupů.
 • Vytvořte schématický 2D model technologického celku

  • Rychle vytvářejte schémata technologických celků podle příslušných dat s obsáhlým systémem správy změn. Využívejte inteligentní schémata technologických celků, která zahrnují standardy postupů procesního průmyslu (PIP), standardy Kraftwerks Kennzeichnungs System (KKS), imperiální, metrické a smíšené metrické znázornění. Vytvářejte více typů projektů pro podporu více průmyslových odvětví.
 • Vytvářejte procesní bloková schémata

  • Zajistěte přesnost využíváním pravidel pro automatické vytváření procesních blokových schémat a potrubních a procesních schémat. Rychle konfigurujte a rozšiřujte tato schémata, aby zahrnovala specifické grafické symboly a související údaje.
 • Integrujte schémata a fyzické modely technologických celků

  • Generujte výkresy potrubí na základě uživatelsky definovaných pravidel, která zohledňují fyzický model technologického celku. Tyto snadno konfigurovatelné výkresy obsahují srozumitelnou knihovnu symbolů a související údaje.
 • Spravujte data z navrhování technologických celků

  • Zajistěte hladkou integraci s dalšími aplikacemi pro správu návrhů technologických celků prostřednictvím projektových databází. Využívejte databázové prostředí pro data z návrhů technologických celků v rozsahu celého projektového týmu.
 • Vykonávejte konstrukční činnosti ve vzájemné spolupráci

  • Interoperabilita zajišťuje, aby data návrhů technologických celků a projekční výstupy byly dostupné kdykoli pro členy projektového týmu pro účely rychlého nalezení, sdílení a využití. Kolaborativní prostředí umožňuje uživatelům vyjímat součásti modelů, provést příslušné aktualizace a opět je vložit do modelů.
 • Provádějte vstupní inženýrské návrhy

  • Vyhodnocujte dodatečné vstupní inženýrské návrhy (FEED) rychleji a důkladněji pro nalezení nákladově nejefektivnějšího řešení. Snižujte náklady životního cyklu integrací softwaru Bentley AXSYS.Process s Bentley PlantWise pro porovnání a vyhodnocování návrhů.
Top 5 důvodů, proč máte na výběr

Uchovejte si hodnotu vašich trvalých licencí na základě aktualizace vašich trvalých licencí Autodesku na aplikace Bentley.

Více informací
Chci se dozvědět více!

Máte zájem o další informace o tomto produktu?

Kontaktujte prodej