• Navrhování technologických celků

  Obsáhlý návrh pro komplexní technologické celky

Software pro navrhování technologických celků

Zlepšete váš proces navrhování a analýzy pomocí obsáhlého konstrukčního software s širokou interoperabilitou. Rozšiřte svůj proces navrhování a provozu technologických celků pomocí prostředí pro vytváření inteligentních 2D a 3D návrhů technologických celků s možnostmi týmové spolupráce na základě otevřených standardů ISO 15926. Dodávejte optimální konceptuální 2D návrhy technologických celků díky porovnání více možných alternativ. Zvyšte efektivitu vašeho stávajícího procesu vytváření 2D návrhů jaderných zařízení na základě integrované správy změn a společné projektové databáze.

Produkty
 • OpenPlant
  Zdokonalte své navrhování a provozování technologických celků pomocí prostředí pro vytváření inteligentních 2D a 3D návrhů technologických celků s možnostmi týmové spolupráce na základě otevřených standardů ISO 15926.
 • AutoPLANT
  Zvyšte efektivitu procesu navrhování technologických celků pomocí úzce integrovaného souboru nástrojů pro 3D modelování potrubních rozvodů, zařízení a dopravních tras.
 • Bentley PlantWise
  Dodávejte konceptuální návrhy technologických celků s nižšími náklady na životní cyklus na základě 3D modelování, které vám pomůže optimalizovat konstrukci, údržbu a provozuschopnost.