AutoPIPE Vessel Heat Exchanger

Software pro návrh výměníku tepla

Rychle vytvářejte kompletní plášťové a trubkové výměníky.

AUTOPIPE VESSEL HEAT EXCHANGER

Návrh a modelování plášťových a trubkových výměníků

Bezpečně a hospodárně navrhujte výměníky tepla a dodržujte celosvětové konstrukční normy.

Zvýšení produktivity

S AutoPIPE Vessel Heat Exchanger můžete zvýšit svou produktivitu modelováním celých plášťových a trubkových výměníků, zejména složitých uspořádání svazků trubek.

Spolupráce

Uspořádání svazků trubek, geometrii výměníku a vstupní data můžete importovat ze souborů HTRI nebo AspenTech. Poté můžete exportovat 2D a 3D soubory CAD ve formátech MicroStation, AutoCAD a SolidWorks (pouze 3D).


Poskytování bezpečných a cenově výhodných návrhů

Získejte důkladnou kontrolu předpisů a optimalizaci pro četné konstrukční podmínky trubkového plechu a dodržujte globální konstrukční předpisy a normy. Dosáhněte bezpečného a nákladově efektivního návrhu výměníku pomocí optimalizačního nástroje softwaru. A podívejte se na AutoPIPE Vessel Ultimate, který zahrnuje AutoPIPE Vessel i AutoPIPE Vessel Heat Exchanger.


AutoPIPE Heat Exchanger software enables you to model entire shells and tube exchangers
DR. ADRIANA STEFANESCU, HLAVNÍ INŽENÝRKA, ODDĚLENÍ NÁVRHU PROCESŮ ZAŘÍZENÍ A VÝPOČETNÍ MECHANIKY, ENCP

Linde AG

„AutoPIPE Vessel používáme k navrhování a analýze našich nádob, výměníků tepla a dalších zařízení díky jeho výhodám oproti programům PV Elite, Compress a dalším. Na rozdíl od jiných aplikací optimalizuje výsledky, což šetří čas, peníze a zkracuje dobu výpočtu."

NÁVRH A MODELOVÁNÍ TLAKOVÝCH NÁDOB

Komplexní a pokročilý software pro analýzu nádob

Rychle navrhujte a modelujte tlakové nádoby na základě mezinárodních konstrukčních norem a místních metod zatížení. Optimalizujte návrhy přírub s cílem minimalizovat náklady na základě konstrukčních norem a zároveň zajistit bezpečnou konstrukci nádoby. Vytvářejte kusovníky, podrobné výkresy nádob a podrobné parametrické 3D modely těles.
GENEROVÁNÍ DETAILNÍCH VÝKRESŮ NÁDOB

Správa výkresů nádob

Zkraťte dobu potřebnou k ručnímu kreslení a přepracování pomocí automatizovaných podrobných výkresů. Vytvářejte plně kótované technické výkresy, spravujte prázdná místa a konfigurujte rozvržení výkresových listů. Přizpůsobte údaje a detaily připojení tak, aby odpovídaly standardům výrobce.