• AutoPIPE Nuclear - Shorter nuclear plant design cycles

  AutoPIPE Nuclear

  Zkraťte fáze návrhu jaderných elektráren

Software pro návrh a analýzu potrubí pro jaderná zařízení

AutoPIPE Nuclear vám umožňuje navrhovat potrubní systémy kritické pro bezpečnost zařízení podle norem ASME třídy 1, 2, nebo 3. Zkraťte fáze návrhu a výroby elektrárenských zařízení při současném zaručení shody se schválenými mezinárodními normami pro jaderné provozy. Prokazujte efektivně shodu projektů pro nové nebo stávající elektrárny v globálním rozsahu díky maximálně širokému pokrytí konstrukčních předpisů.
Přečtěte si více +
  • Comply with industry codes and standards
  • Design and model piping
  • Generate stress isometric drawings
  • Reference structural model for pipe stress analysis
Funkce
 • Analyzujte a vizualizujte namáhání potrubí

  • Zvyšujte důvěru v bezpečnost vašich konstrukčních návrhů pomocí statické a nelineární analýzy postupně působící zátěže. Provádějte analýzy pro zkoumání různých scénářů namáhání včetně zatížení teplotou, seismickými jevy, větrem a dynamickými vlivy. Okamžitě získejte zobrazení namáhání, deformací, sil a působicích momentů.
 • Kontrolujte posuny potrubí možné kolize v důsledku zatížení

  • Zvyšte přesnost modelu technologického celku stanovením posunů potrubí v důsledku namáhání, jako například při zatížení teplotou, seismickými jevy nebo jinými stavy extrémního zatížení. Anylyzujte jakékoli podmínky zátěže působící na potrubí a konstrukce a poté použijte Navigator nebo OpenPlant Modeler pro vyhodnocení a vyřešení případných kolizí.
 • Zajistěte soulad s průmyslovými předpisy a normami.

  • Zajistěte, aby vaše projekty splňovaly požadavky více než 30 celosvětovými konstrukčních normami z oborů energetického, jaderného, námořního, chemického, ropného a plynárenského průmyslu. Začleňte do procesu předpisy ASME, API, NEMA, ANSI, ASCE, AISC, UBC, ISO, WRC a dále britské, evropské, německé, japonské a ruské předpisy a konstrukční meze.
 • Navrhujte a modelujte potrubí

  • Navrhujte, modelujte a analyzujte 3D potrubní systémy podle mezinárodních specifikací potrubí na základě parametrických katalogů jednotlivých součástí. Integrujte 3D model potrubí s nástroji pro analýzu zátěže potrubních celků ke zvýšení kvality návrhu a produktivity návrhu. Zlepšete celkovou konstrukční integritu a kvalitu modelů potrubí.
 • Vytvářejte zátěžové izometrické výkresy

  • Rychle vytvářejte automatické zátěžové izometrické výkresy s plně přizpůsobitelnými izometrickými daty včetně inženýrských konstrukčních dat. K výkresu můžete přidávat poznámky od konstruktérů pro CAD designéra nebo smluvního partnera a doplňovat podpůrné značky nebo odkazy na zařízení, jako například čerpadla nebo ocelové konstrukce.
 • Odkazujte se na strukturální model analýzy zatížení potrubí

  • Opakovaně využívejte konstrukční data na základě vytvoření strukturálního modelu v softwaru STAAD.Pro a naimportujte jej do AutoPIPE pro realističtější, plně integrované, obousměrné analýzy potrubí a konstrukcí. Můžete rovněž naimportovat výsledný model potrubí, kompletně se zatíženími nosných prvků potrubí, do modelu Bentley STAAD.
stub,Equipment cables and piping
Free Trial

Contact us to get started with your free AutoPIPE Advanced trial.

Get Started
Uživatelé Autodesku, Máte na výběr

Zachovejte hodnotu Vašich trvalých licencí pomocí upgradu Vašich trvalých licencí Autodesk na Bentley aplikace.

Learn More