• AutoPIPE Advanced

  Rychlá a osvědčená analýza

Pokročilý software pro navrhování a analýzu potrubí

Urychlete vaše návrhy potrubí pomocí software AutoPIPE Advanced. Zvyšte vaši produktivitu a zlepšete kontrolu kvality pomocí osvědčené, škálovatelné a integrované pevnostní analýzy potrubí. Vytvářejte návrhy vyhovující předpisům během kratší doby díky integrované pevnostní analýze pro široký rozsah prostředí instalace potrubí.

Přečtěte si více +
  • Check pipe stress displacements and clashes with AutoPIPE
  • Comply with industry codes and standards
  • Design and model piping
  • AutoPIPE Support Optimizer
  • Mark_AutoPIPE Advanced Analysis
  • Check pipe stress displacements and clashes with AutoPIPE
  • Comply with industry codes and standards
  • Design and model piping
  • Reference structural model for pipe stress analysis_VIDEO
Funkce
 • Analyzujte a vizualizujte namáhání potrubí

  • Zvyšujte důvěru v bezpečnost vašich konstrukčních návrhů pomocí statické a nelineární analýzy postupně působící zátěže. Provádějte analýzy pro zkoumání různých scénářů namáhání včetně zatížení teplotou, seismickými jevy, větrem a dynamickými vlivy. Okamžitě získejte zobrazení namáhání, deformací, sil a působicích momentů.
 • Kontrolujte posuny potrubí možné kolize v důsledku zatížení

  • Zvyšte přesnost modelu technologického celku stanovením posunů potrubí v důsledku namáhání, jako například při zatížení teplotou, seismickými jevy nebo jinými stavy extrémního zatížení. Anylyzujte jakékoli podmínky zátěže působící na potrubí a konstrukce a poté použijte Navigator nebo OpenPlant Modeler pro vyhodnocení a vyřešení případných kolizí.
 • Zajistěte soulad s průmyslovými předpisy a normami.

  • Zajistěte, aby vaše projekty splňovaly požadavky více než 30 celosvětovými konstrukčních normami z oborů energetického, jaderného, námořního, chemického, ropného a plynárenského průmyslu. Začleňte do procesu předpisy ASME, API, NEMA, ANSI, ASCE, AISC, UBC, ISO, WRC a dále britské, evropské, německé, japonské a ruské předpisy a konstrukční meze.
 • Navrhujte a modelujte potrubí

  • Navrhujte, modelujte a analyzujte 3D potrubní systémy podle mezinárodních specifikací potrubí na základě parametrických katalogů jednotlivých součástí. Integrujte 3D model potrubí s nástroji pro analýzu zátěže potrubních celků ke zvýšení kvality návrhu a produktivity návrhu. Zlepšete celkovou konstrukční integritu a kvalitu modelů potrubí.
 • Vytvářejte zátěžové izometrické výkresy

  • Rychle vytvářejte automatické zátěžové izometrické výkresy s plně přizpůsobitelnými izometrickými daty včetně inženýrských konstrukčních dat. K výkresu můžete přidávat poznámky od konstruktérů pro CAD designéra nebo smluvního partnera a doplňovat podpůrné značky nebo odkazy na zařízení, jako například čerpadla nebo ocelové konstrukce.
 • Optimalizace podpěr pro návrh potrubí

  • Určete optimální místa pro podpěry, která vyžadují nejmenší počet podpěr, aniž by došlo ke snížení kvality nebo bezpečnosti. Rychle vyhodnoťte několik alternativ návrhu, abyste zajistili nejlepší scénář, ušetřili čas a peníze.
 • Odkazujte se na strukturální model analýzy zatížení potrubí

  • Opakovaně využívejte konstrukční data na základě vytvoření strukturálního modelu v softwaru STAAD.Pro a naimportujte jej do AutoPIPE pro realističtější, plně integrované, obousměrné analýzy potrubí a konstrukcí. Můžete rovněž naimportovat výsledný model potrubí, kompletně se zatíženími nosných prvků potrubí, do modelu Bentley STAAD.
Shopping cart
Buy AutoPIPE Advanced Now

Choose the licensing option that works best for you. You can take advantage of perpetual, term, or Bentley’s new Virtuoso Subscription. A Virtuoso Subscription includes your software application bundled with expert services delivered by Virtuosity, a Bentley company.

BUY NOW
Equipment cables and piping
Schedule a Demo

See how AutoPIPE helps you deliver safe, compliant, and cost-effective pipe designs on time

SCHEDULE DEMO
callout_ist_44014512_NewWebinar_XL
Why Engineers Win with Support Optimizer
Join our webinar to learn how you can achieve optimal pipe design while having the least amount of supports, without sacrificing quality or safety. 
WATCH NOW
ISM Infographic
Want to streamline your next project?
Find out how to optimize workflows and collaboration between pipe stress and structural analysis on your next plant or offshore project.
Přečtěte si více