AutoPIPE

Software pro analýzu a návrh namáhání potrubí

Zajistěte vysokou kvalitu, nákladově efektivní návrhy a hladký průběh práce.

AUTOPIPE

Zajištění bezpečnějších inženýrských návrhů

Získejte jistotu díky vyšší přesnosti modelu technického celku a provádějte analýzy pro zkoumání různých scénářů. Navrhujte, modelujte a analyzujte 3D potrubní systémy podle mezinárodních specifikací pro potrubí.

Modelování, analýza a vizualizace namáhání potrubí

Zvyšte efektivitu pomocí objektově orientovaného interaktivního modelování typu „point-and-click“. Ušetřete čas a zlepšete konzistenci díky robustní integraci AutoPIPE se všemi hlavními inteligentními 3D CAD systémy. Rychle nastavujte, analyzujte a vizualizujte výsledky pro různé scénáře zatížení, včetně tepelných, seismických, větrných a dynamických (spektrum odezvy) případů zatížení.


Kontrola strukturální interoperability a kolizí namáhání potrubí

Zlepšete přesnost modelu a lépe znázorněte skutečné technologické celky tím, že do modelu potrubí zahrnete tuhost podpěrné konstrukce a přenesete reakční zatížení podpěr do STAAD.Pro. Analyzujte jakékoliv statické nebo dynamické podmínky zatížení aplikované na potrubí a konstrukce a určete provozní posuny a kolize potrubí a zkontrolujte je proti modelu celého technologického celku.


Soulad s průmyslovými předpisy a normami

Zajistěte, aby vaše projekty vyhovovaly hlavním americkým (ASME) a evropským (EN) normám pro kovová potrubí. Software obsahuje směrnice API, NEMA, ANSI, ASCE, AISC, UBC, ISO a WRC a mezní hodnoty návrhového zatížení. AutoPIPE nabízí snadno přístupné integrované výpočty flexibility ASME B31J a faktoru zvýšení namáhání pomocí jednoduchého zaškrtávacího políčka.


Cena

3 196 USD

AutoPIPE software being used for pipe stress analysis
BANGALORE, INDIE

GE Water & Process Technologies

„Bezproblémová integrace AutoPIPE a STAAD přispěla ke zkrácení procesu kvalifikace výrobku, čímž se ušetřilo 60 % doby analýzy a návrhového cyklu. Software nám také pomohl koordinovat s konstrukčními týmy finální montáž, výrobu a produkci a umožnil včasné uvedení výrobku na trh.“

OPTIMALIZACE SPRÁVY NAMÁHÁNÍ POTRUBÍ

Analýza a vizualizace namáhání potrubí

Získejte jistotu ohledně bezpečnosti svých inženýrských návrhů pomocí statické nelineární analýzy a nelineární analýzy sekvencí zatížení. Zkoumejte a analyzujte různé scénáře zatížení, včetně tepelného, seismického, větrného a dynamického. Okamžitě zobrazte namáhání, průhyby, síly a momenty. Ušetřete čas a omezte chyby díky robustní integraci se všemi hlavními inteligentními systémy 3D CAD.

ZVÝŠENÍ PŘESNOSTI MODELOVÁNÍ TECHNOLOGICKÝCH CELKŮ

Kontrola posunů a kolizí namáhání potrubí

Zvyšte přesnost modelování technologických celků určením posunů namáhání potrubí v důsledku zátěžových stavů, jako jsou teplota, seismické jevy nebo jiné extrémní podmínky zatížení. Analyzujte všechny zátěžové podmínky aplikované na potrubí a konstrukce a poté pomocí MicroStation nebo OpenPlant Modeler vyhodnoťte a vyřešte kolize.

DODRŽOVÁNÍ PRŮMYSLOVÝCH NOREM

Využijte výhod komplexního souladu s normami

Zajistěte, aby vaše projekty splňovaly více než 30 globálních konstrukčních norem pro energetický, jaderný, příbřežní, chemický a ropný a plynárenský průmysl. Zapracujte směrnice a konstrukční omezení ASME, britských, evropských, francouzských, japonských, ruských norem a norem API, NEMA, ANSI, ASCE, AISC, UBC, ISO a WRC.

OPTIMALIZACE POTRUBNÍHO SYSTÉMU

Návrh a modelování potrubí

Navrhujte, modelujte a analyzujte 3D potrubní systémy podle mezinárodních specifikací potrubí na základě parametrických katalogů součástí. Integrujte 3D model potrubí s nástroji pro analýzu namáhání potrubí, abyste zvýšili kvalitu a produktivitu návrhu. Zlepšete celkovou technickou integritu a kvalitu modelů potrubí.

URYCHLETE EFEKTIVITU

Referenční konstrukční model pro analýzu namáhání potrubí

Vytvořením konstrukčního modelu v  STAAD nebo SACS a jeho importem do AutoPIPE získáte realističtější, plně integrovanou, obousměrnou analýzu potrubí a konstrukce. Konečný model potrubí, doplněný o zatížení podpěr potrubí, můžete také importovat do modelu Bentley STAAD nebo SACS.