• Analýza zatížení potrubí a tlakových nádrží

  Komplexní pokrytí relevantních předpisů pro globální návrhy

Analýza zatížení potrubí a tlakových nádrží

Urychlete projekty a minimalizujte chyby importováním modelů potrubí z běžných aplikací pro navrhování technologických celků za účelem pokročilé analýzy zatížení potrubí. Dodávejte návrhy tlakových nádrží, tepelných výměníků, chladičů vzduchu nebo nádrží rychleji, bezpečněji a výhodněji při současném zaručení shody s mezinárodními standardy. Vytvářejte rychle návrhy potrubí pro jaderná zařízení pomocí obsáhlé, specifické nukleární analýzy a s pokrytím konstrukčních předpisů, které odpovídají průmyslovým standardům.

Produkty
 • Autopipe - Piping Design and Analysis Software
  AutoPIPE
  Urychlete navrhování potrubí a zajistěte shodu s mezinárodními normami.
 • Nuclear Piping Design and Analysis Software
  AutoPIPE Nuclear
  Zkraťte fáze návrhu a výroby potrubí pro jaderná zařízení při současném zaručení shody se schválenými mezinárodními normami.
 • AutoPIPE Vessel
  AutoPIPE Vessel
  Umožněte cenově výhodné a přesné navrhování pro bezpečný provoz tlakových nádob za všech podmínek jejich zatížení.
 • Equipment cables and piping
  AutoPIPE Advanced
  Urychlete dodání návrhů potrubí podle příslušných předpisů pro projekty jakékoli velikosti pomocí osvědčené, škálovatelné a integrované pokročilé pevnostní analýzy potrubí.