• SACS Fatigue

  Návrh pro bezpečnost

Software pro vyhodnocení únavové životnosti a související přepracování konstrukce

Vyhodnocujte únavovou životnost námořních staveb pomocí software SACS Fatigue. Minimalizujte riziko poruch vyplývajících z cyklického zatěžování prostřednictvím širokého spektra analýz únavy materiálů specifické pro námořní stavby, např. analýza větru, vln, spektrálnícj jevů, časově historických hledisek a deterministická analýza. Zajistěte plnění daných požadavků využitím automatizovaného, kompletního, interaktivního návrhu z hlediska únavy materiálu a související analýzy. Ušetřete čas díky sdílení dat prostřednictvím plné integrace software s SACS Offshore Structure.

Přečtěte si více +
Funkce
 • Posuzujte dynamickou odezvu pomocí spektrální analýzy a analýzy v průběhu času

  • Stanovte životnost z hlediska únavy materiálu prostřednictvím kompletní nelineární analýzy půdy a strukturální analýzy a rovněž dynamické spektrální analýzy a analýzy v průběhu času. Provádějte výpočty spektrální únavy materiálu v důsledku působení větru včetně nárazových jevů a prostorové korelace. Stanovte poškození materiálu v důsledku působení vln v průběhu času.
 • Zautomatizujte konstrukční pracovní postupy pro námořní stavby

  • Spravuje více různých analýz pomocí přizpůsobitelných šablon a pracujte při tom na společném strukturálním modelu. Automaticky předávejte data od jednoho kroku analýzy k dalšímu a začleňte do procesu metodologie podle průmyslových norem. Zjednodušte správu velkých, komplexních modelů pro zkoumání návrhů pomocí automatizovaných pracovních postupů.
 • Provádějte výpočty životnosti z hlediska únavy materiálu

  • Dodržujte předpisy pro návrhy námořních staveb díky výpočtům komplexních faktorů proměnných koncentrací zatížení za pomoci automatizovaně vytvářených sítí spojů nebo předdefinovaných průmyslových pravidel SCF. Získejte přístup k údajům o únavě materiálů při působení větru a vln při použití standardních nebo uživatelsky definovaných křivek S-N.
 • Upravujte konstrukce pomocí únavových dat

  • Optimalizujte životnost potrubních spojů z hlediska únavy materiálu pomocí interaktivních úprav návrhů jakéhokoli spoje na základě změn konstrukčních dat a únavových parametrů. Během přepracování návrhu únavy materiálů u spojů berte do úvahy časově historickou analýzu.
Top 5 důvodů, proč máte na výběr

Uchovejte si hodnotu vašich trvalých licencí na základě aktualizace vašich trvalých licencí Autodesku na aplikace Bentley.

Více informací
Chci se dozvědět více!

Máte zájem o další informace o tomto produktu?

Kontaktujte prodej
Proč využívat služeb CONNECT?

Se službami CONNECTservices se naučíte dokonale zvládnout práci s vašimi aplikacemi Bentley a své pracovní úlohy zpracovávat kdykoli a odkudkoli. Umožněte vašim týmům vzájemné propojení a spolupráci.  

Learn More
Názory