• SACS Fatigue - Design for safety

  SACS Fatigue

  Návrh pro bezpečnost

Software pro vyhodnocení únavové životnosti a související přepracování konstrukce

Vyhodnocujte únavovou životnost námořních staveb pomocí software SACS Fatigue. Minimalizujte riziko poruch vyplývajících z cyklického zatěžování prostřednictvím širokého spektra analýz únavy materiálů specifické pro námořní stavby, např. analýza větru, vln, spektrálnícj jevů, časově historických hledisek a deterministická analýza. Zajistěte plnění daných požadavků využitím automatizovaného, kompletního, interaktivního návrhu z hlediska únavy materiálu a související analýzy. Ušetřete čas díky sdílení dat prostřednictvím plné integrace software s SACS Offshore Structure.

Přečtěte si více +
Funkce
 • Posuzujte dynamickou odezvu pomocí spektrální analýzy a analýzy v průběhu času

  • Stanovte životnost z hlediska únavy materiálu prostřednictvím kompletní nelineární analýzy půdy a strukturální analýzy a rovněž dynamické spektrální analýzy a analýzy v průběhu času. Provádějte výpočty spektrální únavy materiálu v důsledku působení větru včetně nárazových jevů a prostorové korelace. Stanovte poškození materiálu v důsledku působení vln v průběhu času.
 • Zautomatizujte konstrukční pracovní postupy pro námořní stavby

  • Spravuje více různých analýz pomocí přizpůsobitelných šablon a pracujte při tom na společném strukturálním modelu. Automaticky předávejte data od jednoho kroku analýzy k dalšímu a začleňte do procesu metodologie podle průmyslových norem. Zjednodušte správu velkých, komplexních modelů pro zkoumání návrhů pomocí automatizovaných pracovních postupů.
 • Provádějte výpočty životnosti z hlediska únavy materiálu

  • Dodržujte předpisy pro návrhy námořních staveb díky výpočtům komplexních faktorů proměnných koncentrací zatížení za pomoci automatizovaně vytvářených sítí spojů nebo předdefinovaných průmyslových pravidel SCF. Získejte přístup k údajům o únavě materiálů při působení větru a vln při použití standardních nebo uživatelsky definovaných křivek S-N.
 • Upravujte konstrukce pomocí únavových dat

  • Optimalizujte životnost potrubních spojů z hlediska únavy materiálu pomocí interaktivních úprav návrhů jakéhokoli spoje na základě změn konstrukčních dat a únavových parametrů. Během přepracování návrhu únavy materiálů u spojů berte do úvahy časově historickou analýzu.
Uživatelé Autodesku, Máte na výběr

Zachovejte hodnotu Vašich trvalých licencí pomocí upgradu Vašich trvalých licencí Autodesk na Bentley aplikace.

Learn More
callout for price quote
Chci se dozvědět více!

Máte zájem o další informace o tomto produktu?

Kontaktujte prodej