• MOSES - Conquer the complexity of marine operations

  MOSES

  Zvítězte nad komplexitou námořních provozů

Dockwise Shipping B.V. | Přeplavení CPOC | Thajský záliv

Integrovaný software pro simulaci námořních staveb

Minimalizujte rizika spojená s projekty v pobřežních oblastech na základě návrhů optimalizovaných pomocí integrovaného simulačního software MOSES. Využívejte nejlepší průmyslové praktické postupy pro instalační a konstrukční kroky a zkoumejte alternativy návrhu díky efektivitě a flexibilitě jednotného modelovacího prostředí. Provádějte simulace odezev kompletního systému pomocí pokročilých, integrovaných výpočetních nástrojů pro reakce na hydrostatické, hydrodynamické, strukturální vlivy a vlivy kotevních prostředků. Eliminujte dodatečné úpravy a prodlevy projektu na základě spolupráce s konstrukčními týmy díky integraci s SACS.

Přečtěte si více +
Funkce
 • Analyzujte plovoucí systémy

  • Automatizujte globální analýzu výkonnosti s využitím simulačního jazyka pro definování podmínek okolního prostředí, specifikujte konfiguraci kotvišť a spouštějte integrované výpočty v unifikovaném prostředí. Zajistěte, aby odezva systému byla v definovaných mezích v příslušném rozsahu provozních podmínek.
 • Modelujte námořní plavidla a plošiny

  • Snadno vytvářejte modely nových nebo stávajících lodních trupů a přetvářejte je tak, aby vyhovovaly požadavkům projektu. Připravujte modely plavidel nebo plovoucích soustav pomocí interaktivních grafických nástrojů pro námořní stavby. Vizualizujte modely nádrží a oddílů během modifikace pro zajištění přesné definice zatížení.
 • Simulace námořních operací

  • Provádějte správu komplexních instalačních sekvencí a systematicky zkoumejte alternativní návrhy pomocí obsáhlých a přizpůsobitelných skriptovacích nástrojů. Řešte problematické úkoly námořních inženýrských staveb s pomocí předdefinovaných maker založených na historických projektech pro účely simulace, vizualizace a vyhodnocení plánovaných činností. 
Uživatelé Autodesku, Máte na výběr

Zachovejte hodnotu Vašich trvalých licencí pomocí upgradu Vašich trvalých licencí Autodesk na Bentley aplikace.

Learn More
callout for price quote
Chci se dozvědět více!

Máte zájem o další informace o tomto produktu?

Kontaktujte prodej