MAXSURF

Software pro analýzu a návrh námořních plavidel

Využijte tuto kompletní sadu integrovaných nástrojů námořní architektury k vizualizaci a optimalizaci návrhů plavidel.

Výkonný software pro námořní architekturu

Vytvářejte počáteční návrhy trupů a vyhodnoťte stabilitu všech typů stávajících námořních plavidel.

Posouzení shody plavidla s předpisy

Zajistěte soulad s mezinárodními kritérii stability a požadavky na výkonnost vyvážení plavidla pomocí integrovaných analytických nástrojů. Provádějte řadu analýz včetně analýzy stability v neporušeném a poškozeném stavu, predikce odolnosti a pohybů a strukturální analýzy.


Modelování námořních plavidel

Vytvářejte složité 3D tvary trupu pro jakýkoli typ plavidla pomocí průvodců a interaktivních nástrojů pro kreslení Systematicky zkoumejte alternativy návrhu prováděním měřených změn modelů pomocí snadno použitelných nástrojů. Použijte transformace pro zvýšení produktivity procesu počátečního návrhu trupu.


Optimalizace návrhu plavidla

Provádějte rychlejší variace tvaru trupu a analýzu pomocí týmového souběžného modelování na společném 3D parametrickém modelu. Snadno vizualizujte a posuzujte alternativy návrhu v konzistentním grafickém prostředí s plynulým tokem dat.


Cena

Od 8 590 USD


MAXSURF software is used to optimize marine vessel designs.
TÝM PROJEKTANTŮ

Incat Crowther

„Díky softwaru MAXSURF se doba potřebná k přesnému určení charakteristik stability plavidla zkrátila z předpokládaných tří měsíců na jeden měsíc.“

PŘEHLED MAXSURF – VIDEO

Maximalizace výkonnosti plavidla

Vizualizujte a optimalizujte návrhy plavidel s kompletní sadou nástrojů pro námořní architekturu.

Vybrané projekty

INCAT CROWTHER

Bhagwan Dryden

Společnost Incat Crowther spolupracovala se společnostmi Bhagwan Marine a Neptune Marine Services na projektu v australském Dampieru v hodnotě 30 milionů australských dolarů, jehož cílem bylo vyvinout první integrovaný katamarán svého druhu. Cílem bylo navrhnout jedno plavidlo schopné plnit šest funkcí: potápěčskou podporu, geofyzikální průzkum, geotechnický průzkum, přepravu nákladu, hyperbarickou záchranu a bezpečnostní pohotovost. Výzvy zahrnovaly soulad s úmluvou SOLAS 2009 (Bezpečnost lidského života na moři), efektivní uspořádání prostoru a kontrolu výtlaku a ponoru.