• MAXSURF

  Maximalizuje funkční způsobilost plavidel

Software pro počáteční návrhy lodních trupů

Visualizujte a optimalizujte návrhy plavidel pomocí kompletního souboru integrovaných nástrojů pro lodní projektování v rámci softwaru MAXSURF. Vytvářejte odpovídající tvary lodních trupů, zajistěte plnění požadavků na stabilitu, minimalizujte nároky na výkon a zajistěte pohodlí posádky a cestujících v proměnlivých podmínkách na moři. Minimalizujte konstrukční hmotnost při současném zabezpečení shody s požadavky na rozměry konstrukčních prvků prostřednictvím předběžného modelování a pevnostní analýzy nosníkových a deskových konstrukcí.
Přečtěte si více +
Funkce
 • Posuzujte soulad plavidla s předpisy

  • Zajistěte splnění mezinárodních kritérií pro stabilitu a vyváženou výkonnost plavidla využitím integrovaných analytických nástrojů. Provádějte širokou paletu analýz včetně analýzy stability v neporušeném a porušeném stavu, výpočtů výkonu a odolnosti, předpovědí pohybu plavidla a analýzu konstrukčního namáhání.
 • Modelujte námořní plavidla

  • Vytvářejte komplexní 3D tvary trupů plavidel pro jakýkoli typ plavidla pomocí průvodců a interaktivních kreslicích nástrojů. Systematicky zkoumejte alternativy návrhu prováděním měřených změn vašich modelů pomocí snadno použitelných nástrojů. Aplikujte transformace pro zvýšení produktivity vašeho původního procesu navrhování trupů plavidel.
 • Optimalizujte návrhy plavidel

  • Provádějte rychlé změny a analýzy tvaru trupu pomocí týmového souběžného modelování na společném 3D parametrickém modelu. Snadno vizualizujte a vyhodnocujte alternativy návrhu díky hladkému toku dat v rámci konzistentního grafického prostředí.
Free Trial

Contact us to get started with your free MAXSURF trial.

Get Started
Deterministic Stability in MAXSURF

February 20, 2018

Stability compliance isn’t always simple. Select from two sessions to learn how to accurately determine the stability characteristics of your vessels and verify compliance with stability regulations.


Register Now
Proč využívat služeb CONNECT?

Se službami CONNECTservices se naučíte dokonale zvládnout práci s vašimi aplikacemi Bentley a své pracovní úlohy zpracovávat kdykoli a odkudkoli. Umožněte vašim týmům vzájemné propojení a spolupráci.  

Learn More