• MAXSURF

  Maximalizuje funkční způsobilost plavidel

Software pro počáteční návrhy lodních trupů

Visualizujte a optimalizujte návrhy plavidel pomocí kompletního souboru integrovaných nástrojů pro lodní projektování v rámci softwaru MAXSURF. Vytvářejte odpovídající tvary lodních trupů, zajistěte plnění požadavků na stabilitu, minimalizujte nároky na výkon a zajistěte pohodlí posádky a cestujících v proměnlivých podmínkách na moři. Minimalizujte konstrukční hmotnost při současném zabezpečení shody s požadavky na rozměry konstrukčních prvků prostřednictvím předběžného modelování a pevnostní analýzy nosníkových a deskových konstrukcí.
Přečtěte si více +
  • Assess vessel compliance
  • Model marine vessels - monohulls
  • Model marine vessels - multihulls
  • Optimize vessel design
  • MAXSURF
  • Assess vessel compliance
  • Model marine vessels - monohulls
  • Model marine vessels - multihulls
  • Optimize vessel design
Funkce
 • Posuzujte soulad plavidla s předpisy

  • Zajistěte splnění mezinárodních kritérií pro stabilitu a vyváženou výkonnost plavidla využitím integrovaných analytických nástrojů. Provádějte širokou paletu analýz včetně analýzy stability v neporušeném a porušeném stavu, výpočtů výkonu a odolnosti, předpovědí pohybu plavidla a analýzu konstrukčního namáhání.
 • Modelujte námořní plavidla

  • Vytvářejte komplexní 3D tvary trupů plavidel pro jakýkoli typ plavidla pomocí průvodců a interaktivních kreslicích nástrojů. Systematicky zkoumejte alternativy návrhu prováděním měřených změn vašich modelů pomocí snadno použitelných nástrojů. Aplikujte transformace pro zvýšení produktivity vašeho původního procesu navrhování trupů plavidel.
 • Optimalizujte návrhy plavidel

  • Provádějte rychlé změny a analýzy tvaru trupu pomocí týmového souběžného modelování na společném 3D parametrickém modelu. Snadno vizualizujte a vyhodnocujte alternativy návrhu díky hladkému toku dat v rámci konzistentního grafického prostředí.
Callout_CONNECTEVENT_notext
Proč využívat služeb CONNECT?

Se službami CONNECTservices se naučíte dokonale zvládnout práci s vašimi aplikacemi Bentley a své pracovní úlohy zpracovávat kdykoli a odkudkoli. Umožněte vašim týmům vzájemné propojení a spolupráci.