• MicroStation PowerDraft - design and document quickly and accurately

  MicroStation PowerDraft

  Navrhujte a dokumentujte rychle a přesně

Rýsovací software pro vaše nejnáročnější projekty

MicroStation PowerDraft vám dává prostředky k navrhování, dokumentaci a podrobnému specifikování projektů jakékoli velikosti a složitosti. Ať jste architekt, konstruktér, dodavatel nebo profesionál v oblasti GIS, můžete využívat PowerDraft jako doplňující nástroj k jakékoli modelovací nebo konstrukční CAD aplikaci. PowerDraft je více než jen počítačově podporovaný rýsovací software a umožňuje vám vyvíjet a vytvářet přesné a bohaté fyzické a elektronické výstupy snadno a spolehlivě.

Přečtěte si více +
Funkce
 • Vytvářejte projektové výstupy

  • Vytvářejte konzistentní, vysoce kvalitní výstupy, jako jsou papírové výkresy, zprávy, 2D/3D PDF soubory, i-modely a 3D fyzické modely. Vyvářejte anotace (poznámky), zobrazovací styly a hlášení (zprávy) přímo z vložených vlastností objektů, které zajistí, že vždy zůstanou synchronizované s konstrukčním modelem během probíhající práce.
 • Navrhujte v kontextu

  • S jistotou pochopte existující podmínky a urychlete pracovní postupy pro návrh s možností snadno intergrovat fotografie, mračna bodů a 3D sítě reálného stavu do projektových a konstrukčních modelů. Integrujte geoprostorové informace s cílem zajistit, aby byly modely přesne geoprostorovo umístěny.
 • Navrhujte s opravdovým 3D paramtrickým modelováním

  • Vyvíjejte i ty nejkomplexnejší konstrukční modely s širokou škálou modelovacích nástrojů, včetně modelování ploch, sítí, vlastností a prostorového modelování. Vytvářeje parametrické funkční komponenty s předem definovanými variantami pro snadné vyhladávání a spravování množtsva podobných položek. Použijte extrakční nástroje pro kreslení, která automaticky vnoří výkresy v modelech pro zlepšení přehlednosti a zefektivnění dokumentace pracovních postupů.
 • Prosazování standardů

  • Zajistěte správnou aplikaci organizačních a projekto specifických norem a obsahu. Používejte šablony na kontrolu geometrie a datových norem, jako jsou styly pro dimenze, texty, linie, symboly detailů a další. Jakmile jsou návrhy hotové, použijte automatizované nástroje pro kontrolu výkresů pro dosažení souladu s normami. Zjistěte, jak můžete spravovat změny v návrzích, výkresové normy, kontrolovat a chránit soubory.
 • Rozvrhněte a poznámkujte výkresy

  • Vytvářejte přesné výkresy s použitím komplexních kreslících nástrojů pro rychlé vytvoření Vašeho návrhu od konceptu až po dokončení. Využívejte trvalé omezení pro zachování záměru návrhu a pro urychlení kreslení a anotací pracovních postupů s inteligentním, interaktivním zachycováním a dynamickým vkládáním dat.
 • Vytvářejte animace a vizualizace

  • Zabezpečte oběratele vytvořením realistických filmů a simulací od návrhu, přes výstavbu až po provoz. Vyberte si z klíčových snímků a časově založené animace. Získejte požadované výsledky rychleji, s možností prohlížet živé animace na obrazovce a distribuovaného síťového zpracování. Vytvářejte realistické vizualizace a přistupujte online k dodávaným knihovnám materiálů, osvětlení a dalšímu bohatému fotorealistickému obsahu.
 • Vizualizujte a analyzujte design

  • Pochopte návrhy jasněji prostřednictvím analýzy a provedením vizualizace dat na modelech, na základě jejich geometrie nebo základních atributů. Provádějte analýzu slunečního svitu a stínú v reálném světe. Aplikujte zobrazovací styly v reálném čase pro vizualizaci modelů založených na výšce každého objektu, sklonech, úhlech stran a dalších vložených vlastnostech. Vizualizujte sítě reálného stavu, které vycházejí z asociovaných prostorových dat a atributů.
 • Spolupracujte na návrzích

  • Prohlížejte a pracujte s informacemi o návrzích od ostatních v reálném čase pomocí živých odkazů 2D a 3D DGN, DWG a velkých obrazových souborů, aktualizovaných na vyžádání. Vytvářejte a zaměňujte digitální značky v návrzích. Sledujte a snadno pochopte změny na návrzích a to i na úrovni komponent, v celém jejich životním cyklu. Zlepšete celopodnikovou spolupráci prostřednictvím integrace s ProjectWise.
 • Pracujte v personalizovaném prostředí

  • Pracujte s důvěrou ve správném kontextu pro každý projekt s automaticky aplikovanými nastaveními a normami, které požadujete. Získejte okamžitou pomoc a dosáhněte mistrovství s přístupem do komplexní knihovny vzdělávání. Zefektivněte Vaše pracovní postupy a intergujte je s podnikovými systémy pomocí široké škály dostupných nástrojů pro možnost přizpůsobení uživatelského rozhraní včetně Microsoft (VBA), .NET, C++, C# a uživatelsky definovaných maker. Přizpůsobujte a seskupujte nástroje a úkoly a a snižte tak počet stisknutí kláves s přizpůsobitelými ponukami.
Uživatelé Autodesku, Máte na výběr

Zachovejte hodnotu Vašich trvalých licencí pomocí upgradu Vašich trvalých licencí Autodesk na Bentley aplikace.

Learn More
callout for price quote
Chci se dozvědět více!

Máte zájem o další informace o tomto produktu?

Kontaktujte prodej
Callout - Videos on Demand
Buy PowerDraft
Buy MicroStation PowerDraft today from the online store.
Buy Now