• MicroStation PowerDraft - design and document quickly and accurately

  MicroStation PowerDraft

  Navrhujte a dokumentujte rychle a přesně

Rýsovací software pro vaše nejnáročnější projekty

MicroStation PowerDraft vám dává prostředky k navrhování, dokumentaci a podrobnému specifikování projektů jakékoli velikosti a složitosti. Ať jste architekt, konstruktér, dodavatel nebo profesionál v oblasti GIS, můžete využívat PowerDraft jako doplňující nástroj k jakékoli modelovací nebo konstrukční CAD aplikaci. PowerDraft je více než jen počítačově podporovaný rýsovací software a umožňuje vám vyvíjet a vytvářet přesné a bohaté fyzické a elektronické výstupy snadno a spolehlivě.

Přečtěte si více +
  • Automate common tasks
  • Control and protect files
  • Control and protect files - Digital Rights
  • Design in 2D
  • Develop hypermodels
  • Extend and customize workflows - macro recorder
  • Extend and customize workflows - Visual Basic for Applications
  • Generate intelligent documentation - property-based annotation
  • Generate intelligent documentation - property-based display
  • Generate intelligent documentation - sheet indexing
  • Geospatially locate projects
  • Geospatially locate projects
  • Incorporate common design formats
  • Incorporate referenced design content
  • Incorporate referenced design content 2
  • Easily incorporate a wide range and scale of point -cloud data into the design environment. You can visualize, render, and measure point-cloud data to improve your understanding of existing conditions, and speed dimensioning and modeling.
  • Integrate Raster Imagery
  • Manage Design Changes
  • Maintain and enforce standards
  • Publish i-models
  • Review designs collaboratively
  • Work in a personalized environment - Welcome screen
  • Work in a personalized environment - Project screen
Funkce
 • Automatizujte běžné úkoly

  • Zrychlete navrhování a související činnosti pomocí inteligentního interaktivního zachycování. Zlepšete produktivitu nástrojem AccuDraw, který umožňuje dynamické zadávání dat pomocí průhledového displeje (HUD). Přizpůsobte si a seskupujte nástroje a úkoly a snižte tak počet stisknutí kláves pomocí klávesových tipů (KeyTips) a možnosti rychle upravovat kurzorové nabídky.
 • Zajistěte kontrolu a ochranu souborů

  • Zajistěte, aby mohly soubory zobrazovat anebo upravovat pouze některé osoby, a to ve vymezeném časovém limitu. Můžete zajistit integritu svých dokumentů za použití digitálních podpisů a řídit digitální práva na zobrazování, upravování, tisk a kopírování obsahu souborů, včetně přednastaveného data expirace pro přístup k souboru.
 • Navrhujte ve 2D

  • Vytvářejte přesné výkresy pomocí komplexní sady kreslicích nástrojů pro efektivní tvorbu 2D geometrie. Při navrhování postupujte rychle od konceptu po finální návrh, a to za použití trvalých omezení umožňujících dodržet záměr projektu.
 • Vyvíjejte hypermodely

  • Prezentujte dokumentaci a propojené informace návrhu v prostorových souvislostech 3D modelu, a tím výrazně zlepšete jejich přehlednost. Vkládejte odkazy na související dokumenty Microsoft Office a internetové stránky. Snadno navigujte od výkresů k jejich zdrojovému modelu, nebo od 3D modelů k jejich souvisejícím výkresům.
 • Rozšiřujte a přizpůsobujte pracovní postupy

  • Zefektivněte pracovní postupy a začleňte je do podnikových systémů pomocí široké škály dostupných nástrojů k přizpůsobení uživatelského rozhraní. Vyvíjejte řešení za použití maker Microsoft (VBA), .NET, C++, C# i uživatelských maker.
 • Vytvářejte inteligentní dokumentaci

  • Vytvářejte konzistentní, vysoce kvalitní tištěné i digitální výstupy, jako jsou tištěné výkresy, zprávy, 2D/3D PDF soubory a 3D fyzické modely. Automatizujte a zrychlete tvorbu poznámek, zobrazení stylů a zpráv tak, že je budete vytvářet přímo z vložených vlastností objektů. Tím zautomatizujete a urychlíte tvorbu poznámek, zobrazení stylů a zpráv a budete mít jistotu, že během prací budou vždy v souladu s modelem.
 • Geoprostorové lokalizace projektů

  • Převádějte a integrujte do svých návrhů geoprostorové informace se stovek podporovaných souřadnicových systémů. Mějte přístup k datům z OGC webových mapových serverů, používejte GPS data v reálném čase a vytvářejte geoprostorová PDF.
 • Začleňte do projektu běžné konstrukční formáty

  • Snadno sdílejte a používejte přesná data v klíčových formátech odvětví, jako je Autodesk®, RealDWG™, IFC, Esri SHP a další. Slučujte a shromažďujte četné formáty souborů, včetně PDF, U3D, 3DS, Rhino 3DM, IGES, Parasolid, ACIS SAT, CGM, STEP AP203/AP214, STL, OBJ, VRMLWorld, SketchUp SKP a Collada.
 • Začleňte referencovaný obsah návrhů

  • Zobrazujte informace o návrzích od jiných osob v reálném čase a pracujte s nimi za pomoci odkazování na 2D/3D DGN, DWG a velké obrazové soubory, které lze na požádání obnovit. V návrzích můžete odkazovat i na PDF soubory.
 • Integrujte mračna bodů

  • Snadno zakomponujte širokou škálu a rozsah dat z mračen bodů do svého návrhového prostředí. Můžete vizualizovat, vykreslovat a měřit data z mračen bodů, a tak lépe pochopit stávající podmínky a urychlit kótování a modelování.
 • Integrujte rastrové obrázky

  • Snadno zakomponujte rastrové obrázky všech druhů, včetně leteckých a satelitních snímků a naskenovaných dokumentů. Vybírat si můžete ze spousty podporovaných formátů souborů, včetně Google Earth KML, CALS, BMP, TIF, GeoTIFF, JPG a mnoha dalších.
 • Integrujte sítě reálného stavu

  • Začleňte do vašich návrhů přesné 3D sítě reálného stavu s fotografickými texturami vytvořenými pomocí software ContextCapture. Tyto velmi realistické modely mohou být použity přímo v navrhovacím prostředí jako základ pro modelování návrhu a konstrukční modelování, a tak vytvářet modely rychleji a v lepší kvalitě.
 • Udržujte a prosazujte dodržování standardů

  • Zajistěte řádné uplatňování organizačních a projektových standardů. Používejte šablony k dodržování geometrických a datových standardů jako jsou styly kót, text, čáry, symboly detailů atd. Po dokončení návrhů použijte automatizované nástroje pro kontrolu, zda jsou ve výkresech standardy dodrženy.
 • Provádějte správu projektových změn

  • Sledujte a snadno pochopte změny v souborech návrhů, a to i na úrovni jednotlivých komponentů a po celý životní cyklus. Zobrazujte, kreslete a selektivně vracejte jednotlivé změny provedené v určitém souboru.
 • Publikujte i-modely

  • Vyměňujte si projektové modely a informace pomocí i-modelů. Díky i-modelům můžete zavést jedinečné a účinné pracovní postupy pro sdílení informací, distribuci a revize návrhů. Uvedené pracovní postupy lze dále vylepšit pomocí ProjectWise a dalších produktů a služeb, které využívají sílu i-modelů.
 • Revidujte návrhy kolaborativně

  • Vytvářejte a vyměňujte si digitální značky návrhů pomocí integrovaných nástrojů. V modelech a návrzích můžete snadno vyznačovat změny a přidávat poznámky a spravovat je pomocí panelu vyznačování změn.
 • Pracujte v personalizovaném prostředí

  • U každého projektu se můžete spolehnout na to, že pracujete ve správném kontextu, protože požadovaná nastavení a normy jsou uplatňovány automaticky. Můžete také využívat personalizovaná doporučení, která vám pomohou využívat všech výhod softwaru.
Uživatelé Autodesku, Máte na výběr

Zachovejte hodnotu Vašich trvalých licencí pomocí upgradu Vašich trvalých licencí Autodesk na Bentley aplikace.

Learn More
callout for price quote
Chci se dozvědět více!

Máte zájem o další informace o tomto produktu?

Kontaktujte prodej
Stub - Global business
Use i-models to exchange multi-discipline information-rich models

Learn how every project participant can leverage information-rich models for better access to precise project information.

Learn More