• MicroStation

  Návrhy vycházející z relevantních informací a víceoborové výstupy

Software pro modelování návrhů

Pokročilé funkce parametrického 3D modelování programu MicroStation umožňují profesionálům v infrastruktuře z jakéhokoli oboru dodávat modely založené na relevantních datech a připravené pro BIM.  Váš tým může v programu MicroStation spojovat svoji práci, včetně návrhů a modelů vytvořených v aplikacích BIM pro konkrétní obory od Bentley. Díky tomu můžete vytvářet komplexní, víceoborové modely BIM, dokumentaci a další výstupy. Jelikož váš projektový tým bude pracovat v univerzální modelovací aplikaci, může snadno komunikovat a sdílet chytré výstupy a udržovat integritu dat.

MicroStation a všechny aplikace BIM od Bentley jsou postavené na stejné komplexní modelovací platformě. Tak můžete práci v programu MicroStation snadno začleňovat do pracovních postupů specifických pro jednotlivé obory pomocí aplikací pro modelování návrhu a analytické modelování BIM od Bentley. Díky této flexibilitě může každý člen vašeho projektového týmu pracovat přesně s tou aplikací, kterou potřebuje.

Přečtěte si více +
  • MicroStation Product Story Overview
  • Create Project Deliverables
  • Design in Context
  • Design with true 3D parametric modeling
  • Lay Out and Annotate Drawings
  • Produce Animations and Renderings Video
  • Visualize and Analyze Designs
  • MicroStation_Work in a Personalized Environment
Funkce
 • Vytvářejte projektové výstupy

  • Vytvářejte konzistentní, vysoce kvalitní výstupy, jako jsou papírové výkresy, zprávy, 2D/3D PDF soubory, i-modely a 3D fyzické modely. Vyvářejte anotace (poznámky), zobrazovací styly a hlášení (zprávy) přímo z vložených vlastností objektů, které zajistí, že vždy zůstanou synchronizované s konstrukčním modelem během probíhající práce.
 • Navrhujte v kontextu

  • S jistotou pochopte existující podmínky a urychlete pracovní postupy pro návrh s možností snadno intergrovat fotografie, mračna bodů a 3D sítě reálného stavu do projektových a konstrukčních modelů. Integrujte geoprostorové informace s cílem zajistit, aby byly modely přesne geoprostorovo umístěny.
 • Navrhujte s opravdovým 3D paramtrickým modelováním

  • Vyvíjejte i ty nejkomplexnejší konstrukční modely s širokou škálou modelovacích nástrojů, včetně modelování ploch, sítí, vlastností a prostorového modelování. Vytvářeje parametrické funkční komponenty s předem definovanými variantami pro snadné vyhladávání a spravování množtsva podobných položek. Použijte extrakční nástroje pro kreslení, která automaticky vnoří výkresy v modelech pro zlepšení přehlednosti a zefektivnění dokumentace pracovních postupů.
 • Prosazování standardů

  • Zajistěte správnou aplikaci organizačních a projekto specifických norem a obsahu. Používejte šablony na kontrolu geometrie a datových norem, jako jsou styly pro dimenze, texty, linie, symboly detailů a další. Jakmile jsou návrhy hotové, použijte automatizované nástroje pro kontrolu výkresů pro dosažení souladu s normami. Zjistěte, jak můžete spravovat změny v návrzích, výkresové normy, kontrolovat a chránit soubory.
 • Rozvrhněte a poznámkujte výkresy

  • Vytvářejte přesné výkresy s použitím komplexních kreslících nástrojů pro rychlé vytvoření Vašeho návrhu od konceptu až po dokončení. Využívejte trvalé omezení pro zachování záměru návrhu a pro urychlení kreslení a anotací pracovních postupů s inteligentním, interaktivním zachycováním a dynamickým vkládáním dat.
 • Vytvářejte animace a vizualizace

  • Zabezpečte oběratele vytvořením realistických filmů a simulací od návrhu, přes výstavbu až po provoz. Vyberte si z klíčových snímků a časově založené animace. Získejte požadované výsledky rychleji, s možností prohlížet živé animace na obrazovce a distribuovaného síťového zpracování. Vytvářejte realistické vizualizace a přistupujte online k dodávaným knihovnám materiálů, osvětlení a dalšímu bohatému fotorealistickému obsahu.
 • Vizualizujte a analyzujte design

  • Pochopte návrhy jasněji prostřednictvím analýzy a provedením vizualizace dat na modelech, na základě jejich geometrie nebo základních atributů. Provádějte analýzu slunečního svitu a stínú v reálném světe. Aplikujte zobrazovací styly v reálném čase pro vizualizaci modelů založených na výšce každého objektu, sklonech, úhlech stran a dalších vložených vlastnostech. Vizualizujte sítě reálného stavu, které vycházejí z asociovaných prostorových dat a atributů.
 • Spolupracujte na návrzích

  • Prohlížejte a pracujte s informacemi o návrzích od ostatních v reálném čase pomocí živých odkazů 2D a 3D DGN, DWG a velkých obrazových souborů, aktualizovaných na vyžádání. Vytvářejte a zaměňujte digitální značky v návrzích. Sledujte a snadno pochopte změny na návrzích a to i na úrovni komponent, v celém jejich životním cyklu. Zlepšete celopodnikovou spolupráci prostřednictvím integrace s ProjectWise.
 • Pracujte v personalizovaném prostředí

  • Pracujte s důvěrou ve správném kontextu pro každý projekt s automaticky aplikovanými nastaveními a normami, které požadujete. Získejte okamžitou pomoc a dosáhněte mistrovství s přístupem do komplexní knihovny vzdělávání. Zefektivněte Vaše pracovní postupy a intergujte je s podnikovými systémy pomocí široké škály dostupných nástrojů pro možnost přizpůsobení uživatelského rozhraní včetně Microsoft (VBA), .NET, C++, C# a uživatelsky definovaných maker. Přizpůsobujte a seskupujte nástroje a úkoly a a snižte tak počet stisknutí kláves s přizpůsobitelými ponukami.
Microstation
MicroStation Free Trial
Get started with your 14-day free trial today!
Download Now
Shopping cart
Buy MicroStation Now
Choose the licensing option that works best for you. You can take advantage of perpetual, term, or Bentley’s new Virtuoso Subscription. A Virtuoso Subscription includes your software application bundled with expert services delivered by Virtuosity, a Bentley company.
BUY NOW
stub_ist_55521046_ComputerCollaborate_2XL
Discover MicroStation
Visit the MicroStation Discovery Center
Start Learning
callout_ist_44014512_NewWebinar_XL
Watch MicroStation Videos
Watch the newest MicroStation training webinars now.
Přečtěte si více
Pohledy