• MicroStation

  Data-driven design and multi-discipline deliverables

Design Modeling Software

MicroStation’s advanced parametric 3D modeling capabilities allow infrastructure professionals of any discipline to deliver data-driven, BIM-ready models.  Your team can aggregate their work on MicroStation, including designs and models created with Bentley’s discipline specific BIM applications. As a result, you can create comprehensive, multi-discipline BIM models, documentation, and other deliverables. Since your project team will work in a universal modeling application, they can communicate easily to share intelligent deliverables and maintain the full integrity of your data.

MicroStation and all Bentley BIM applications are built on the same comprehensive modeling platform. You therefore can easily progress your MicroStation work into discipline specific workflows with Bentley’s design and analytical modeling BIM applications. With this flexibility, each member of your project team has exactly the right application for the work they need to do.

Přečtěte si více +
Capabilities
 • Vytvářejte projektové výstupy

  • Vytvářejte konzistentní, vysoce kvalitní výstupy, jako jsou papírové výkresy, zprávy, 2D/3D PDF soubory, i-modely a 3D fyzické modely. Vyvářejte anotace (poznámky), zobrazovací styly a hlášení (zprávy) přímo z vložených vlastností objektů, které zajistí, že vždy zůstanou synchronizované s konstrukčním modelem během probíhající práce.
 • Navrhujte v kontextu

  • S jistotou pochopte existující podmínky a urychlete pracovní postupy pro návrh s možností snadno intergrovat fotografie, mračna bodů a 3D sítě reálného stavu do projektových a konstrukčních modelů. Integrujte geoprostorové informace s cílem zajistit, aby byly modely přesne geoprostorovo umístěny.
 • Navrhujte s opravdovým 3D paramtrickým modelováním

  • Vyvíjejte i ty nejkomplexnejší konstrukční modely s širokou škálou modelovacích nástrojů, včetně modelování ploch, sítí, vlastností a prostorového modelování. Vytvářeje parametrické funkční komponenty s předem definovanými variantami pro snadné vyhladávání a spravování množtsva podobných položek. Použijte extrakční nástroje pro kreslení, která automaticky vnoří výkresy v modelech pro zlepšení přehlednosti a zefektivnění dokumentace pracovních postupů.
 • Prosazování standardů

  • Zajistěte správnou aplikaci organizačních a projekto specifických norem a obsahu. Používejte šablony na kontrolu geometrie a datových norem, jako jsou styly pro dimenze, texty, linie, symboly detailů a další. Jakmile jsou návrhy hotové, použijte automatizované nástroje pro kontrolu výkresů pro dosažení souladu s normami. Zjistěte, jak můžete spravovat změny v návrzích, výkresové normy, kontrolovat a chránit soubory.
 • Rozvrhněte a poznámkujte výkresy

  • Vytvářejte přesné výkresy s použitím komplexních kreslících nástrojů pro rychlé vytvoření Vašeho návrhu od konceptu až po dokončení. Využívejte trvalé omezení pro zachování záměru návrhu a pro urychlení kreslení a anotací pracovních postupů s inteligentním, interaktivním zachycováním a dynamickým vkládáním dat.
 • Vytvářejte animace a vizualizace

  • Zabezpečte oběratele vytvořením realistických filmů a simulací od návrhu, přes výstavbu až po provoz. Vyberte si z klíčových snímků a časově založené animace. Získejte požadované výsledky rychleji, s možností prohlížet živé animace na obrazovce a distribuovaného síťového zpracování. Vytvářejte realistické vizualizace a přistupujte online k dodávaným knihovnám materiálů, osvětlení a dalšímu bohatému fotorealistickému obsahu.
 • Vizualizujte a analyzujte design

  • Pochopte návrhy jasněji prostřednictvím analýzy a provedením vizualizace dat na modelech, na základě jejich geometrie nebo základních atributů. Provádějte analýzu slunečního svitu a stínú v reálném světe. Aplikujte zobrazovací styly v reálném čase pro vizualizaci modelů založených na výšce každého objektu, sklonech, úhlech stran a dalších vložených vlastnostech. Vizualizujte sítě reálného stavu, které vycházejí z asociovaných prostorových dat a atributů.
 • Spolupracujte na návrzích

  • Prohlížejte a pracujte s informacemi o návrzích od ostatních v reálném čase pomocí živých odkazů 2D a 3D DGN, DWG a velkých obrazových souborů, aktualizovaných na vyžádání. Vytvářejte a zaměňujte digitální značky v návrzích. Sledujte a snadno pochopte změny na návrzích a to i na úrovni komponent, v celém jejich životním cyklu. Zlepšete celopodnikovou spolupráci prostřednictvím integrace s ProjectWise.
 • Pracujte v personalizovaném prostředí

  • Pracujte s důvěrou ve správném kontextu pro každý projekt s automaticky aplikovanými nastaveními a normami, které požadujete. Získejte okamžitou pomoc a dosáhněte mistrovství s přístupem do komplexní knihovny vzdělávání. Zefektivněte Vaše pracovní postupy a intergujte je s podnikovými systémy pomocí široké škály dostupných nástrojů pro možnost přizpůsobení uživatelského rozhraní včetně Microsoft (VBA), .NET, C++, C# a uživatelsky definovaných maker. Přizpůsobujte a seskupujte nástroje a úkoly a a snižte tak počet stisknutí kláves s přizpůsobitelými ponukami.
Start Your In-Application Learning
Get the most from your Bentley product with in-application adaptive learning services. Get CONNECT Advisor.
Read More
Chci se dozvědět více!

Máte zájem o další informace o tomto produktu?

Kontaktujte prodej
Zkušební verze

Stáhněte si a vyzkoušejte MicroStation CONNECT Edition v podobě 14denní zkušební verze.

Get Started
Read more microstation reviews

Viewpoints