• Modeling and Visualization

  Create, view, and present designs precisely

Modeling and Visualization Software

Easily view, model, document, and visualize projects of any size or complexity in order to deliver projects smarter. With proven technology, you can confidently take on any design, construction, or operations project. No matter what design information you are working with or what kind of deliverables are required, you can rely on Bentley's modeling and visualization products for the flexibility and power to get the job done on time and on budget.

Bentley's modeling and visualization products provide the power and versatility to precisely view, model, document, and visualize information-rich 2D and 3D designs of all types and scales for professionals in every discipline, on infrastructure projects of every type.

Products
 • MicroStation
  Modelujte, dokumentujte a vizualizujte infrastrukturní projekty jakéhokoli druhu, rozsahu a složitosti pomocí uceleného souboru funkcí pro navrhování a tvorbu dokumentace, a tak realizujte i ty nejnáročnější projekty.
 • MicroStation PowerDraft
  Dokumentujte rychle a přesně všechny typy infrastrukturních projektů s potřebnou flexibilitou a výkonností potřebnou i pro nejnáročnější projekty.
 • Bentley LumenRT
  Integrujte realistickou digitální přírodu do vašich simulovaných návrhů infrastruktury a vytvořte tak působivé vizuálné efekty pro zúčastněné strany.
 • Bentley View
  View BIM models, IFC, DGN, DWG, and i-models, as well as point clouds, raster images, and many other industry formats.
 • Bentley DGN Reader for Windows
  Preview DGNs and i-models and search for embedded information using Windows Explorer or Microsoft Outlook.
 • i-model ODBC Driver
  Access data within DGNs and i-models using Excel, Access, Visual Studio, or Crystal Reports.
 • Bentley Configuration Explorer
  Používejte tuto administrativní aplikaci pro správu a diagnostiku aplikací Bentley na základě snadného zkoumání a kontroly konfiguračních souborů a proměnných.