• Sugar

    Navrhovat, posuzovat a upřednostňovat systémy mobility v dopravě a hospodářském rozvoji.

Sugar

Stanovení priorit investic prostřednictvím měření dostupnosti

Sugar je ideální aplikací pro hodnocení a pochopení dostupnosti vaší komunity k pracovním příležitostem, každodenním záležitostem a veřejným službám. Dostupnost k ceněným destinacím zvyšuje hodnotu pozemků, povzbuzuje místní podniky a zlepšuje zdraví. Je to také nejdůležitější ukazatel hodnoty, kterou poskytují navrhované investice do dopravy a plány hospodářského rozvoje společenství. Dostupnost udává, jak dobře náš systém využití dopravy a pozemků reaguje na potřeby našich obyvatel, podniků a návštěvníků.

Sugar je rozšíření do systému ESRI ArcGIS, který běžně používá mnoho projektantů měst a dopravy po celém světě. Přidává do systému ArcGIS datový model pro multimodální dopravu a využívá multimodální modelovací schopnosti Cube, aby byl návrh a měření plánů dopravy a hospodářského rozvoje jednoduchý a přímočarý. Sugar vypočítává indexy dostupnosti prostřednictvím multimodální dopravní sítě, oproti jednodušším výpočtům, které provádějí jiné softwarové produkty, a vytváří vysoce kvalitní mapy pro vizualizaci výsledků. Tyto funkce poskytují přesné a jasné pochopení reálné způsobilosti projektů a plánů na zlepšení možnosti rezidentů dosahovat pracovních příležitostí, vykonávat své každodenní činnosti, a jejich dostupnosti k veřejným službám. 

Přečtěte si více +
Funkce
Contact Sales
Chci se dozvědět více!

Máte zájem o další informace o tomto produktu?

Kontaktujte prodej