• Projektování důlních staveb

    Lepší plány a návrhy s optimalizací

Software pro projektování důlních staveb

Ať už jste vlastníkem hledajícím optimálnější důlní plány nebo EPC hledající vítězné designy BMH, aplikace pro projektování důlních staveb Bentley mohou zlepšit vaše podnikání. Rychlé plánování s designem založeným na pravidlech a průběžné plánování a vyhodnocování. Vytvářejte optimálnější plány pomocí časových úspor a zkoumejte další scénáře. Vytvořte souvislý důlní cyklus poskytnutím pružného procesu plánování s aktuálním stavem dolování. Zvyšte rychlost procesu koncepčního návrhu BMH pomocí rozvržení dopravníku z více oborů. Poskytujte vysoce kvalitní studie a nabídky a využívejte časové úspory ke zkoumání dalších možností a ladění nákladů, prostor a dalších prvků.
Produkty