• WaterGEMS

  Inteligentní rozhodnutí pro vodovodní distribuční sítě

Software pro analýzu a návrh vodovodních sítí

WaterGEMS vám nabízí obsáhlý, a přesto snadno použitelný nástroj na podporu rozhodovacích procesů pro vodovodní distribuční sítě. Tento software vám pomáhá zlepšovat znalosti o tom, jak se infrastruktura chová jakožto systém, jak reaguje na provozní strategie a jak by se měla rozrůstat v souvislosti s nárůstem populace a poptávky.

Od simulací kapacity průtoku protipožárních zařízení a kvality vody až po analýzy kritičnosti a nákladů na energie - WaterGEMS má vše, co potřebujete, v podobě flexibilního prostředí pro více různých platforem.

Přečtěte si více +
  • Analyze pipe and valve criticality
  • Prioritize pipe renewal
  • Analyze pipe and valve criticality
  • Manage energy use
  • Prioritize pipe renewal
  • Simulate networks in real time
Funkce
 • Analyzujte míru kritičnosti potrubních vedení a ventilů

  • Hledejte slabé články ve vodovodních rozvodných soustavách a posuzujte dostatečnost uzavíracích ventilů. Vyhodnocujte možnost uzavření jednotlivých částí soustavy a umisťujte ventily na různá místa, abyste posloužili zákazníkům. Jakmile software WaterCAD/WaterGEMS získá údaje o uzavíracích ventilech, automaticky vygeneruje jednotlivé úseky sítě.​
 • Vyhodnocujte kapacitu průtoku protipožárních zařízení

  • ​Pomocí hydraulického modelu rozvodu vody zpřístupněte a identifikujte místa s nedostačující protipožární ochranou. Navrhněte zlepšení spočívající například v dimenzování a umístění potrubí, čerpadel a nádrží, aby byly splněny požadavky na průtok protipožárních zařízení a protipožární ochranu.
 • Tvorba a správa hydraulických modelů

  • Rychle nastartujte proces vytváření modelu a jeho efektivní správy, abyste se mohli soustředit na zajištění nejlepších inženýrských rozhodnutí. Využijte a importujte mnoho dobře známých externích datových formátů, abyste dosáhli maximální návratnosti investic u geoprostorových a inženýrských dat a automatizovali tvorbu vstupních dat.
 • Navrhujte vodovodní sítě

  • Používejte výsledky z hydraulického modelu, které vám pomohou navrhovat složité vodovodní sítě, a využívejte vestavěné funkce pro správu scénářů, abyste si udrželi přehled o alternativách návrhu. Jinak mohou uživatelé softwaru WaterGEMS optimalizovat návrh za vás pomocí vestavěného nástroje Darwin Designer na optimalizaci sítí.​
 • Vyvíjejte plány proplachování

  • Optimalizujte proplachovací programy s využitím několika konvenčních a jednosměrných proplachovacích úkonů najednou. Zvyšte rychlost v hlavním potrubí, abyste odplavili pevné látky a stojatou vodu, přičemž prvořadým ukazatelem úspěchu je maximální rychlost dosažená v jakémkoli potrubí během proplachování.​
 • Detekujte ztráty vody

  • Omezte ztráty, abyste šetřili vodou a zvýšili výnosy. Využijte data o průtoku a tlaku k nalezení míst pro detailní zvukovou detekci úniků (pouze WaterGEMS). Prozkoumejte, do jaké míry lze očekávat omezení úniků při snížení tlaku, a zjistěte dopady na služby poskytované odběratelům.​​
 • Provádějte správu využití energie

  • Vytvářejte přesné modely čerpadel s využitím hydraulického modelování včetně složitých kombinací čerpadel a čerpadel s proměnnou rychlostí, abyste pochopili dopady různých provozních strategií čerpadel na využívání energie. Minimalizujte spotřebu související s náklady na čerpání, a zároveň maximalizujte výkon systému.​​​​
 • Stanovte priority výměn potrubních vedení

  • Identifikujte potrubí, u kterého je třeba uvažovat o výměně nebo opravě. Potrubní spoje se klasifikují podle několika aspektů včetně kritérií založených na vlastnostech a výkonu. Mezi výsledné výhody patří zlepšené plánování aktiv, zvýšená kapacita rozvodu a maximální návratnost investičních výdajů.​​​
 • Provádějte simulaci sítí v reálném čase

  • Připojte váš kalibrovaný hydraulický model k systému SCADA, takže počáteční okrajové podmínky pro model se budou automaticky a v reálném čase aktualizovat podle nejnovějších dat. Tento model v reálném čase použijte k trvalému sledování systému; pomůže vám zajistit jeho efektivní fungování.​
Shopping cart
Buy OpenFlows WaterGEMS Now

Choose the licensing option that works best for you. You can take advantage of perpetual, term, or Bentley’s new Virtuoso Subscription. A Virtuoso Subscription includes your software application bundled with expert services delivered by Virtuosity, a Bentley company.

BUY NOW
Contact Sales
Request a Quote

Request a price quote for a new WaterGEMS license.

Přečtěte si více
Názory