• WaterGEMS

  Intelligent decisions for water distribution

Water Distribution Analysis and Design Software

WaterGEMS provides you with a comprehensive yet easy-to-use decision-support tool for water distribution networks. The software helps improve your knowledge of how infrastructure behaves as a system, how it reacts to operational strategies, and how it should grow as population and demands increase.

From fire flow and water quality simulations, to criticality and energy cost analysis, WaterGEMS has everything you need in a flexible multi-platform environment.

Přečtěte si více +
Capabilities
 • Analyzujte míru kritičnosti potrubních vedení a ventilů

  • Hledejte slabé články ve vodovodních rozvodných soustavách a posuzujte dostatečnost uzavíracích ventilů. Vyhodnocujte možnost uzavření jednotlivých částí soustavy a umisťujte ventily na různá místa, abyste posloužili zákazníkům. Jakmile software WaterCAD/WaterGEMS získá údaje o uzavíracích ventilech, automaticky vygeneruje jednotlivé úseky sítě.​
 • Vyhodnocujte kapacitu průtoku protipožárních zařízení

  • ​Pomocí hydraulického modelu rozvodu vody zpřístupněte a identifikujte místa s nedostačující protipožární ochranou. Navrhněte zlepšení spočívající například v dimenzování a umístění potrubí, čerpadel a nádrží, aby byly splněny požadavky na průtok protipožárních zařízení a protipožární ochranu.
 • Vytvářejte a spravujte hydraulické modely

  • Rychle zahajte práci na modelu a efektivně ho spravujte, abyste se mohli soustředit na nejvhodnější rozhodnutí o technických aspektech. Využívejte a importujte externí data v téměř jakémkoli formátu; maximalizujete tak návratnost investic do geoprostorových a technických dat a budete moci automatizovat terénní úpravy a rozvrhování uzlů.​
 • Navrhujte vodovodní sítě

  • Používejte výsledky z hydraulického modelu, které vám pomohou navrhovat složité vodovodní sítě, a využívejte vestavěné funkce pro správu scénářů, abyste si udrželi přehled o alternativách návrhu. Jinak mohou uživatelé softwaru WaterGEMS optimalizovat návrh za vás pomocí vestavěného nástroje Darwin Designer na optimalizaci sítí.​
 • Vyvíjejte plány proplachování

  • Optimalizujte proplachovací programy s využitím několika konvenčních a jednosměrných proplachovacích úkonů najednou. Zvyšte rychlost v hlavním potrubí, abyste odplavili pevné látky a stojatou vodu, přičemž prvořadým ukazatelem úspěchu je maximální rychlost dosažená v jakémkoli potrubí během proplachování.​
 • Detekujte ztráty vody

  • Omezte ztráty, abyste šetřili vodou a zvýšili výnosy. Využijte data o průtoku a tlaku k nalezení míst pro detailní zvukovou detekci úniků (pouze WaterGEMS). Prozkoumejte, do jaké míry lze očekávat omezení úniků při snížení tlaku, a zjistěte dopady na služby poskytované odběratelům.​​
 • Provádějte správu využití energie

  • Vytvářejte přesné modely čerpadel s využitím hydraulického modelování včetně složitých kombinací čerpadel a čerpadel s proměnnou rychlostí, abyste pochopili dopady různých provozních strategií čerpadel na využívání energie. Minimalizujte spotřebu související s náklady na čerpání, a zároveň maximalizujte výkon systému.​​​​
 • Stanovte priority výměn potrubních vedení

  • Identifikujte potrubí, u kterého je třeba uvažovat o výměně nebo opravě. Potrubní spoje se klasifikují podle několika aspektů včetně kritérií založených na vlastnostech a výkonu. Mezi výsledné výhody patří zlepšené plánování aktiv, zvýšená kapacita rozvodu a maximální návratnost investičních výdajů.​​​
 • Provádějte simulaci sítí v reálném čase

  • Připojte váš kalibrovaný hydraulický model k systému SCADA, takže počáteční okrajové podmínky pro model se budou automaticky a v reálném čase aktualizovat podle nejnovějších dat. Tento model v reálném čase použijte k trvalému sledování systému; pomůže vám zajistit jeho efektivní fungování.​
Tell me more!
Interested in finding out more about this application?
Contact Us
Request a Quote

Request a price quote for a new WaterGEMS license.

Request Quote
Upcoming Hydraulics and Hydrology Training
Interested in modeling water distribution, wastewater, or stormwater systems effectively? Take a live virtual course or access on-demand course content.
LEARN MORE
 • Remediate Water Loss

  • Learn how Bentley’s product line can help you implement a proactive water loss plan and how some organizations have successfully reduced leakage.
  Learn More