• StormCAD

  Jednoduchý návrh dešťové kanalizace

Software pro analýzu a navrhování dešťové kanalizace

Ve složitých obdobích jsou rozpočty na infrastrukturní projekty omezené. StormCAD vám pomáhá dosahovat co nejlepší efektivity u projektů na rozvoj systémů dešťové kanalizace. Tento software poskytuje konstruktérům silnic a stavebních projektů, plánovačům systémů pro odvádění dešťových vod a developerským společnostem, jako jste vy, pokročilé nástroje pro efektivní dodávání vysoce kvalitních návrhů s minimálními investičními náklady.

Přečtěte si více +
  • Allocate and estimate stormwater loads
  • Design and analyze culverts
  • StormCAD overview
  • Allocate and estimate stormwater loads
  • Design and analyze culverts
Funkce
 • Stanovte místa zatížení dešťovými srážkami a jejich odhadovanou míru

  • Načítejte modely zatížení vyvolané odtokovými průtoky srážkové vody s využitím vestavěných údajů o rozložení srážek nebo uživatelsky definovaných výskytů srážek. K výpočtu odtokových průtoků se využívá nejvhodnější metoda odtoku pro daný projekt.​​
 • Analyzujte vstupní kapacity

  • Vypočítejte podíl odváděné dešťové vody, která bude vstupovat do vtoku, v porovnání s podílem, který bude přenášen dále do strouhy nebo nádrže na povrchu vozovky. Rychle ověřte, zda šíření průtoku ve strouze nepřekračuje konstrukční požadavky.​
 • Tvorba a správa hydraulických modelů

  • Rychle nastartujte proces vytváření modelu a jeho efektivní správy, abyste se mohli soustředit na zajištění nejlepších inženýrských rozhodnutí. Využijte a importujte mnoho dobře známých externích datových formátů, abyste dosáhli maximální návratnosti investic u geoprostorových a inženýrských dat a automatizovali tvorbu vstupních dat.
 • Navrhujte a analyzujte trativody

  • Vybírejte z knihovny standardních tvarů, materiálů a vstupních podmínek stok, potom vypočítejte úrovně přítoků a spodních hladin s využitím metod popsaných v dokumentu Hydraulic Design Series Number 5 od Federální správy dálnic USA.
 • Navrhujte systémy pro odvádění dešťových vod

  • Minimalizujte investiční náklady tak, že jednoduše zadáte vaše konstrukční omezení: rychlosti, sklonů, hloubky krytů a odpovídající odchylky potrubí a vstupů. Software doporučí nákladově nejefektivnější velikosti potrubí a převýšení dna kanálů při současném vyloučení zbytečného hloubení příkopů a zachování daných konstrukčních omezení.​
Shopping cart
Buy OpenFlows StormCAD Now

Choose the licensing option that works best for you. You can take advantage of perpetual, term, or Bentley’s new Virtuoso Subscription. A Virtuoso Subscription includes your software application bundled with expert services delivered by Virtuosity, a Bentley company.

BUY NOW
Contact Sales
Request a Quote
Request a price quote for a new StormCAD license.
Request Quote