• SewerGEMS

  Odpovědná správa kanalizací

Software pro modelování splaškových a kombinovaných kanalizačních systémů

Pokud se vytváření a příprava vašich modelů kanalizačních systémů zdá být nikdy nekončící úlohou, je tu pro vás software SewerGEMS. 

SewerGEMS zefektivňuje proces modelování, a vy tak máte více času na řešení inženýrských problémů týkajících se odpadních vod, jako například zvýšení kapacity a omezení přetékání kanalizačních systémů, což v konečném důsledku umožní společnostem zabývajícím se inženýrskými sítěmi dodržovat předpisy stanovené regulačními úřady.

Přečtěte si více +
Funkce
 • Stanovte místa zatížení kanalizačními vodami a jejich odhadovanou míru

  • Využijte obsáhlou a přizpůsobitelnou technickou knihovnu k aplikování hydrogramů, typických zatížení a jednotkových zatížení. Pomocí modulu LoadBuilder začleňte do vašeho systému GIS spotřebu, monitorování průtoků, využívání půdy nebo data z průzkumů za účelem automatického odhadování a importování míry zatížení kanalizačními vodami pro váš model kanalizace.​
 • Stanovte místa zatížení dešťovými srážkami a jejich odhadovanou míru

  • Načítejte modely zatížení vyvolané odtokovými průtoky srážkové vody s využitím vestavěných údajů o rozložení srážek nebo uživatelsky definovaných výskytů srážek. K výpočtu odtokových průtoků se využívá nejvhodnější metoda odtoku pro daný projekt.​​
 • Analyzujte hydrauliku a kombinované přetečení kanalizace

  • Jednoduše přecházejte mezi více výpočetními nástroji podle typu systému, který analyzujete: k dispozici jsou nástroje na řešení Saint Venantových rovnic, konvexního/postupně se měnícího proudění (analýza ustáleného stavu pro podmínky extrémního proudění a simulace delších období) a racionálního/postupně se měnícího proudění.​
 • Analyzujte tvorbu sirovodíku

  • Identifikujte oblasti vaší sítě, v nichž hrozí riziko poškození v důsledku tvorby sirovodíku (H2S); nečinnost v této záležitosti může vést ke zhroucení. Zjišťujte průměrnou koncentraci, zobrazujte výsledky na mapách sítě a porovnávejte tvorbu H2S podle různých podmínek, například teploty.​
 • Analyzujte vstupní kapacity

  • Vypočítejte podíl odváděné dešťové vody, která bude vstupovat do vtoku, v porovnání s podílem, který bude přenášen dále do strouhy nebo nádrže na povrchu vozovky. Rychle ověřte, zda šíření průtoku ve strouze nepřekračuje konstrukční požadavky.​
 • Tvorba a správa hydraulických modelů

  • Rychle nastartujte proces vytváření modelu a jeho efektivní správy, abyste se mohli soustředit na zajištění nejlepších inženýrských rozhodnutí. Využijte a importujte mnoho dobře známých externích datových formátů, abyste dosáhli maximální návratnosti investic u geoprostorových a inženýrských dat a automatizovali tvorbu vstupních dat.
 • Navrhujte a analyzujte trativody

  • Vybírejte z knihovny standardních tvarů, materiálů a vstupních podmínek stok, potom vypočítejte úrovně přítoků a spodních hladin s využitím metod popsaných v dokumentu Hydraulic Design Series Number 5 od Federální správy dálnic USA.
 • Navrhujte a analyzujte vývojové prvky s malým zásahem do přirozeného prostředí

  • Modelujte účinky šetrných zásahů do rozvoje krajiny na zadržování vody dříve, než vnikne do systému odvádění dešťové vody.​​
 • Navrhujte a analyzujte nádrže a výstupní struktury

  • Při práci využívejte software PondMaker, který vás provede matoucím bludištěm kroků při navrhování nádrže prostřednictvím postupného procesu poskytujícího neustálou zpětnou vazbu o vývoji návrhu. Stanovte maximální výstupní průtok, odhadněte kapacitu a zkontrolujte návrh odtoku i konečný návrh.​
 • Návrh splaškových kanalizačních potrubí

  • Minimalizujte investiční náklady tak, že jednoduše zadáte vaše konstrukční omezení: rychlosti, sklonů, hloubky krytů a odpovídající odchylky potrubí a servisních otvorů. SewerCAD/SewerGEMS doporučí nákladově nejefektivnější velikosti potrubí a převýšení dna kanálů při současném vyloučení zbytečného hloubení příkopů a zachování daných konstrukčních omezení.​​
 • Navrhujte systémy pro odvádění dešťových vod

  • Minimalizujte investiční náklady tak, že jednoduše zadáte vaše konstrukční omezení: rychlosti, sklonů, hloubky krytů a odpovídající odchylky potrubí a vstupů. Software doporučí nákladově nejefektivnější velikosti potrubí a převýšení dna kanálů při současném vyloučení zbytečného hloubení příkopů a zachování daných konstrukčních omezení.​
 • Provádějte simulace kvality vody

  • Simulujte vznikání, přítok, přenášení a úpravu uživatelsky definovaných škodlivých látek v jakémkoli počtu, například celkového množství rozptýlených pevných látek nebo těžkých kovů.
Tell me more!
Interested in finding out more about this application?
Contact Us
Request a Quote
Request a price quote for a new SewerGEMS license.
Request Quote
Wondering what's new in our hydraulic analysis applications?

New Capabilities
Faster Performance
Get Your Update Today!

SEE WHAT'S NEW