• SewerGEMS

  Odpovědná správa kanalizací

Software pro modelování splaškových a kombinovaných kanalizačních systémů

Pokud se vytváření a příprava vašich modelů kanalizačních systémů zdá být nikdy nekončící úlohou, je tu pro vás software SewerGEMS. 

SewerGEMS zefektivňuje proces modelování, a vy tak máte více času na řešení inženýrských problémů týkajících se odpadních vod, jako například zvýšení kapacity a omezení přetékání kanalizačních systémů, což v konečném důsledku umožní společnostem zabývajícím se inženýrskými sítěmi dodržovat předpisy stanovené regulačními úřady.

Přečtěte si více +
  • Allocate and estimate sanitary loads
  • Allocate and estimate stormwater loads
  • Analyze hydraulics and combined sewer overflows_EDITED
  • Analyze hydrogen sulfide formation_EDITED
  • Design and analyze culverts
  • Design and analyze low impact development controls
  • Simulate water quality
  • Allocate and estimate sanitary loads
  • Allocate and estimate stormwater loads
  • Analyze hydraulics and combined sewer overflows_EDITED
  • Analyze hydrogen sulfide formation_EDITED
  • Design and analyze culverts
  • Design and analyze low impact development controls
  • Simulate water quality
Funkce
 • Stanovte místa zatížení kanalizačními vodami a jejich odhadovanou míru

  • Využijte obsáhlou a přizpůsobitelnou technickou knihovnu k aplikování hydrogramů, typických zatížení a jednotkových zatížení. Pomocí modulu LoadBuilder začleňte do vašeho systému GIS spotřebu, monitorování průtoků, využívání půdy nebo data z průzkumů za účelem automatického odhadování a importování míry zatížení kanalizačními vodami pro váš model kanalizace.​
 • Stanovte místa zatížení dešťovými srážkami a jejich odhadovanou míru

  • Načítejte modely zatížení vyvolané odtokovými průtoky srážkové vody s využitím vestavěných údajů o rozložení srážek nebo uživatelsky definovaných výskytů srážek. K výpočtu odtokových průtoků se využívá nejvhodnější metoda odtoku pro daný projekt.​​
 • Analyzujte hydrauliku a kombinované přetečení kanalizace

  • Jednoduše přecházejte mezi více výpočetními nástroji podle typu systému, který analyzujete: k dispozici jsou nástroje na řešení Saint Venantových rovnic, konvexního/postupně se měnícího proudění (analýza ustáleného stavu pro podmínky extrémního proudění a simulace delších období) a racionálního/postupně se měnícího proudění.​
 • Analyzujte tvorbu sirovodíku

  • Identifikujte oblasti vaší sítě, v nichž hrozí riziko poškození v důsledku tvorby sirovodíku (H2S); nečinnost v této záležitosti může vést ke zhroucení. Zjišťujte průměrnou koncentraci, zobrazujte výsledky na mapách sítě a porovnávejte tvorbu H2S podle různých podmínek, například teploty.​
 • Analyzujte vstupní kapacity

  • Vypočítejte podíl odváděné dešťové vody, která bude vstupovat do vtoku, v porovnání s podílem, který bude přenášen dále do strouhy nebo nádrže na povrchu vozovky. Rychle ověřte, zda šíření průtoku ve strouze nepřekračuje konstrukční požadavky.​
 • Tvorba a správa hydraulických modelů

  • Rychle nastartujte proces vytváření modelu a jeho efektivní správy, abyste se mohli soustředit na zajištění nejlepších inženýrských rozhodnutí. Využijte a importujte mnoho dobře známých externích datových formátů, abyste dosáhli maximální návratnosti investic u geoprostorových a inženýrských dat a automatizovali tvorbu vstupních dat.
 • Navrhujte a analyzujte trativody

  • Vybírejte z knihovny standardních tvarů, materiálů a vstupních podmínek stok, potom vypočítejte úrovně přítoků a spodních hladin s využitím metod popsaných v dokumentu Hydraulic Design Series Number 5 od Federální správy dálnic USA.
 • Navrhujte a analyzujte vývojové prvky s malým zásahem do přirozeného prostředí

  • Modelujte účinky šetrných zásahů do rozvoje krajiny na zadržování vody dříve, než vnikne do systému odvádění dešťové vody.​​
 • Navrhujte a analyzujte nádrže a výstupní struktury

  • Při práci využívejte software PondMaker, který vás provede matoucím bludištěm kroků při navrhování nádrže prostřednictvím postupného procesu poskytujícího neustálou zpětnou vazbu o vývoji návrhu. Stanovte maximální výstupní průtok, odhadněte kapacitu a zkontrolujte návrh odtoku i konečný návrh.​
 • Návrh splaškových kanalizačních potrubí

  • Minimalizujte investiční náklady tak, že jednoduše zadáte vaše konstrukční omezení: rychlosti, sklonů, hloubky krytů a odpovídající odchylky potrubí a servisních otvorů. SewerCAD/SewerGEMS doporučí nákladově nejefektivnější velikosti potrubí a převýšení dna kanálů při současném vyloučení zbytečného hloubení příkopů a zachování daných konstrukčních omezení.​​
 • Navrhujte systémy pro odvádění dešťových vod

  • Minimalizujte investiční náklady tak, že jednoduše zadáte vaše konstrukční omezení: rychlosti, sklonů, hloubky krytů a odpovídající odchylky potrubí a vstupů. Software doporučí nákladově nejefektivnější velikosti potrubí a převýšení dna kanálů při současném vyloučení zbytečného hloubení příkopů a zachování daných konstrukčních omezení.​
 • Provádějte simulace kvality vody

  • Simulujte vznikání, přítok, přenášení a úpravu uživatelsky definovaných škodlivých látek v jakémkoli počtu, například celkového množství rozptýlených pevných látek nebo těžkých kovů.
Shopping cart
Buy OpenFlows SewerGEMS Now

Choose the licensing option that works best for you. You can take advantage of perpetual, term, or Bentley’s new Virtuoso Subscription. A Virtuoso Subscription includes your software application bundled with expert services delivered by Virtuosity, a Bentley company.

BUY NOW
Callout_SignArrows_CS13699_260x163
Tell me more!
Interested in finding out more about this application?
Contact Us
Contact Sales
Request a Quote
Request a price quote for a new SewerGEMS license.
Request Quote