• SewerCAD

  Navrhování a analýza splaškových kanalizací bez námahy

Modelovací sftware pro navrhování a analýzu splaškových kanalizací

Jak velká a jak hluboko by tato trubka měla být? Máme dostatek kapacity, abychom zvládli poskytovat služby těmto zákazníkům? Toto jsou typické problémy, které vám SewerCAD může pomoci vyřešit.

SewerCAD je ideální pro navrhování systémů a rekonstrukce splaškových kanalizací a pomůže vám investovat vaše investiční prostředky rozumně díky bohaté škále snadno použitelných a výkonných modelovacích nástrojů pro efektivní budování a přípravu vašich modelů kanalizačních sítí.

Přečtěte si více +
  • Allocate and estimate sanitary loads
  • Simulate gravity and pressure hydraulics
  • Allocate and estimate sanitary loads
  • Simulate gravity and pressure hydraulics
Funkce
 • Návrh splaškových kanalizačních potrubí

  • Minimalizujte investiční náklady tak, že jednoduše zadáte vaše konstrukční omezení: rychlosti, sklonů, hloubky krytů a odpovídající odchylky potrubí a servisních otvorů. SewerCAD/SewerGEMS doporučí nákladově nejefektivnější velikosti potrubí a převýšení dna kanálů při současném vyloučení zbytečného hloubení příkopů a zachování daných konstrukčních omezení.​​
 • Stanovte místa zatížení kanalizačními vodami a jejich odhadovanou míru

  • Využijte obsáhlou a přizpůsobitelnou technickou knihovnu k aplikování hydrogramů, typických zatížení a jednotkových zatížení. Pomocí modulu LoadBuilder začleňte do vašeho systému GIS spotřebu, monitorování průtoků, využívání půdy nebo data z průzkumů za účelem automatického odhadování a importování míry zatížení kanalizačními vodami pro váš model kanalizace.​
 • Tvorba a správa hydraulických modelů

  • Rychle nastartujte proces vytváření modelu a jeho efektivní správy, abyste se mohli soustředit na zajištění nejlepších inženýrských rozhodnutí. Využijte a importujte mnoho dobře známých externích datových formátů, abyste dosáhli maximální návratnosti investic u geoprostorových a inženýrských dat a automatizovali tvorbu vstupních dat.
 • Simulace gravitace a tlakové hydrauliky

  • Analyzujte komplexní kanalizační sítě, které obsahují libovolný počet podsítí se spádovým nebo tlakovým potrubím. Přesně simulujte čerpadla, řízení čerpadel (včetně pohonů s proměnnými otáčkami) a plnění a vypouštění jímek čerpacích stanic.​
Shopping cart
Buy OpenFlows SewerCAD Now

Choose the licensing option that works best for you. You can take advantage of perpetual, term, or Bentley’s new Virtuoso Subscription. A Virtuoso Subscription includes your software application bundled with expert services delivered by Virtuosity, a Bentley company.

BUY NOW
Contact Sales
Request a Quote
Request a price quote for a new SewerCAD license.
Request Quote