• SewerCAD

  Effortless sanitary sewer design and analysis

Modeling Software for Design and Analysis of Sanitary Sewers

How big and deep should this pipe be? Do we have enough capacity to serve these customers? These are the typical problems that SewerCAD can help you solve.

Ideal for system design and the rehabilitation of sanitary sewers, SewerCAD will help you invest your capital improvement funds wisely with a wealth of easy-to-use and powerful modeling tools for building and preparing your sewer models effectively.

Přečtěte si více +
Capabilities
 • Návrh splaškových kanalizačních potrubí

  • Minimalizujte investiční náklady tak, že jednoduše zadáte vaše konstrukční omezení: rychlosti, sklonů, hloubky krytů a odpovídající odchylky potrubí a servisních otvorů. SewerCAD/SewerGEMS doporučí nákladově nejefektivnější velikosti potrubí a převýšení dna kanálů při současném vyloučení zbytečného hloubení příkopů a zachování daných konstrukčních omezení.​​
 • Stanovte místa zatížení kanalizačními vodami a jejich odhadovanou míru

  • Využijte obsáhlou a přizpůsobitelnou technickou knihovnu k aplikování hydrogramů, typických zatížení a jednotkových zatížení. Pomocí modulu LoadBuilder začleňte do vašeho systému GIS spotřebu, monitorování průtoků, využívání půdy nebo data z průzkumů za účelem automatického odhadování a importování míry zatížení kanalizačními vodami pro váš model kanalizace.​
 • Vytvářejte a spravujte hydraulické modely

  • Rychle zahajte práci na modelu a efektivně ho spravujte, abyste se mohli soustředit na nejvhodnější rozhodnutí o technických aspektech. Využívejte a importujte externí data v téměř jakémkoli formátu; maximalizujete tak návratnost investic do geoprostorových a technických dat a budete moci automatizovat terénní úpravy a rozvrhování uzlů.​
 • Simulace gravitace a tlakové hydrauliky

  • Analyzujte komplexní kanalizační sítě, které obsahují libovolný počet podsítí se spádovým nebo tlakovým potrubím. Přesně simulujte čerpadla, řízení čerpadel (včetně pohonů s proměnnými otáčkami) a plnění a vypouštění jímek čerpacích stanic.​
Tell me more!
Interested in finding out more about this application?
Contact Us
Request a Quote
Request a price quote for a new SewerCAD license.
Request Quote
Wastewater Book
Wastewater Collection System Modeling and Design guides you through the model-building process and the practical application of models to address real-world challenges.
Learn More