• PondPack

  Zefektivnění konstrukce vodní nádrže

Software pro analýzu a design detenčních vodních nádrží

Od základních návrhů místa po komplexní odtokové studie můžete efektivně modelovat déšť a odtoky z městských a venkovských povodí a navrhovat detenční a retenční zařízení, odtokové konstrukce a kanály. Intuitivní a jednoduché rozhraní zjednodušuje konstrukci detenčních vodních nádrží a robustní výpočetní modul zároveň řeší složitost modelování propojených nádrží. 

Díky softwaru PondPack máte to nejlepší z obou světů:
 • Vylepšená produktivita konstrukce
 • Tvorba konstrukčních projektů vysoce kvalitních vodních nádrží.
Přečtěte si více +
  • Design and analyze culverts
  • Model rainfall and runoff
  • Design and analyze culverts
  • Model rainfall and runoff
Funkce
 • Tvorba a správa hydraulických modelů

  • Rychle nastartujte proces vytváření modelu a jeho efektivní správy, abyste se mohli soustředit na zajištění nejlepších inženýrských rozhodnutí. Využijte a importujte mnoho dobře známých externích datových formátů, abyste dosáhli maximální návratnosti investic u geoprostorových a inženýrských dat a automatizovali tvorbu vstupních dat.
 • Navrhujte a analyzujte trativody

  • Vybírejte z knihovny standardních tvarů, materiálů a vstupních podmínek stok, potom vypočítejte úrovně přítoků a spodních hladin s využitím metod popsaných v dokumentu Hydraulic Design Series Number 5 od Federální správy dálnic USA.
 • Navrhujte a analyzujte nádrže a výstupní struktury

  • Při práci využívejte software PondMaker, který vás provede matoucím bludištěm kroků při navrhování nádrže prostřednictvím postupného procesu poskytujícího neustálou zpětnou vazbu o vývoji návrhu. Stanovte maximální výstupní průtok, odhadněte kapacitu a zkontrolujte návrh odtoku i konečný návrh.​
 • Modelujte srážky a odtok dešťové vody

  • Načítejte modely zatížení vyvolané průtoky srážkové vody s využitím vestavěných údajů o rozložení srážek nebo uživatelsky definovaných výskytů srážek. K výpočtu odtokových průtoků se využívá nejvhodnější metoda odtoku pro daný projekt.​​​
Shopping cart
Buy OpenFlows PondPack Now

Choose the licensing option that works best for you. You can take advantage of perpetual, term, or Bentley’s new Virtuoso Subscription. A Virtuoso Subscription includes your software application bundled with expert services delivered by Virtuosity, a Bentley company.

BUY NOW
Contact Sales
Request a Quote
Request a price quote for a new PondPack license.
Request Quote