• OpenFlows WaterSight

  Náhledy na distribuci vody v reálném čase

Technologie digitálních dvojčat pro Smart Water Networks

OpenFlows WaterSight kombinuje SCADA, GIS, hydraulické modelování a informace o zákaznících do jediného interoperabilního řídicího panelu. Přístup k přehledům založeným na cloudu z různých podnikových zdrojů poskytuje komplexní pohled na zjišťování kritických informací o systému a jednotlivých informacích o výkonu aktiv, což umožňuje efektivnější rozhodování o plánování provozu a údržby.

Provozovatelé již nejsou omezeni počtem a přesností senzorů. Můžete okamžitě sledovat podmínky průtoku, tlaku a kvality vody v každém bodě systému. S OpenFlow WaterSight se nezisková voda vyhodnocuje a snižuje pomocí živých výpočtů auditu vody. Zlepšete energetickou efektivitu díky využití analýz každého čerpadla a nádrže v reálném čase s upozorněními na případy, kdy bude výkonnost mimo provozní prahové hodnoty.

OpenFlow WaterSight umožňuje výpočet současné, minulé a předpokládané výkonnosti pro každé aktivum v systému. Uživatelé mohou s jistotou sdílet se zúčastněnými stranami podrobnou grafiku aktuální výkonnosti systému, jakož i očekávané důsledky a zlepšení opatření souvisejících s provozními a údržbovými činnostmi. Navíc můžete virtuálně testovat a simulovat odezvu opatření v nouzových situacích, například požáry, prasknutí potrubí, výpadky čerpadel nebo jiné události, ve kterých hraje čas kritickou roli.

 
  • Manage emergency response
  • Control pressure
  • Detect anomalies
  • Enhance energy use
  • Identify where your water is going
  • Manage emergency response
  • Control pressure
  • Detect anomalies
  • Enhance energy use
  • Identify where your water is going
Funkce
 • Řiďte odezvu na havarijní stavy

  • ​Projektanti, plánovači a provozovatelé hydraulických systémů mohou používat síťový model k bezrizikovému testování odchylek v provozní strategii, taktice a nouzových protokolech. Identifikujte bezpečné, levné možnosti pro zlepšení odolnosti a každodenní řízení vodovodních sítí a přenosových soustav.
 • Detect system anomalies

  • Monitor SCADA sensors for early detection of anomalous behavior in the system. Protect against potential natural, accidental, or purposeful contamination that will compromise the system's ability to deliver safe water to customers.
 • Provádějte řízení tlaků

  • ​Pomocí hydraulického síťového modelu můžete automaticky určovat přesné tlakové zóny na základě jejich hranic a velkých odběratelů. Identifikujte potenciální oblasti pro snížení tlaku bez narušení provozu. Zabraňte nežádoucím výskytům vysokého tlaku, který způsobuje nadměrné netěsnosti a havárie v důsledku prasklého potrubí.
 • Provádějte správu využití energie

  • Vytvářejte přesné modely čerpadel s využitím hydraulického modelování včetně složitých kombinací čerpadel a čerpadel s proměnnou rychlostí, abyste pochopili dopady různých provozních strategií čerpadel na využívání energie. Minimalizujte spotřebu související s náklady na čerpání, a zároveň maximalizujte výkon systému.​​​​
 • Zjistěte, kam proudí vaše voda

  • Proveďte vodní bilanci a výpočty minimálního nočního průtoku. Po identifikaci a stanovení priorit jednotlivých problémů, zlepšete činnosti pro snižování ztrát směru, abyste zdroje umístili tam, kam patří.
 • Elevate engineering and operations efficiency

  • Streamline interdepartmental work-sharing with actionable insights for water networks. Remove barriers created by traditional engineering functions so that your organization can track, share, and collaborate on network data efficiently.
Get a Live Demo

Bentley and Digital Water Works invite you to explore emerging digital twin technology for water infrastructure, a customized experience for your organization.

REQUEST DEMO
Contact Sales
Tell Me More!

Interested in finding out more about this product?

Přečtěte si více