• OpenFlows FLOOD od společnosti Bentley

  Posouzení a zmírnění rizika povodní

Integrovaný software pro modelování povodní

OpenFlows FLOOD je ucelený software pro modelování povodní s jehož pomocí lze pochopit a zmírnit rizika povodní v městských, říčních a pobřežních oblastech. Aplikace OpenFlows FLOOD využívá plně prostorově distribuované numerické modely k simulaci všech hydrologických a hydraulických procesů, které probíhají v říčním korytě, včetně srážek, infiltrace, povrchového odtoku, průtoku kanálu a toku podzemní vody. V městských oblastech lze software OpenFlows FLOOD napojit na model vytvořený nástrojem SewerGEMS a simulovat povrchový a dešťový odtok. Model lze dále použít k simulaci záplav v pobřežních oblastech způsobených bouřkovými přílivy.
Funkce
 • Add real-world digital context and visualization

  • Assess flood risks for urban, riverine, and coastal systems with real-world digital context in the form of a 3D reality mesh from ContextCapture. Bring your simulations to life by generating realistic visualizations of flood events with LumenRT, helping stakeholders understand the risks and impacts of flooding events and potential mitigation actions.
 • Analýza záplavových oblastí a nebezpečí povodní

  • Snadno vypočítejte rozlohu zaplavených oblastí a odhadněte nebezpečí povodní z výšek vodního sloupce a rychlostí maximálního průtoku.
 • Tvorba a správa hydraulických modelů

  • Rychle nastartujte proces vytváření modelu a jeho efektivní správy, abyste se mohli soustředit na zajištění nejlepších inženýrských rozhodnutí. Využijte a importujte mnoho dobře známých externích datových formátů, abyste dosáhli maximální návratnosti investic u geoprostorových a inženýrských dat a automatizovali tvorbu vstupních dat.
 • Tvorba vizuálně přitažlivých animací

  • Prozkoumejte a prezentujte výsledky vašeho modelu pomocí široké škály integrovaných vizualizačních funkcí, včetně možnosti vytvářet plynulé nepřetržité animace ze získaných výsledků.
 • Nastavení správy scénářů

  • Aplikace OpenFlows FLOOD umožňuje vytvářet nové scénáře a porovnávat různé alternativy. Díky tomu lze rychle najít nejlepší řešení pro zmírnění rizika povodní.
 • Simulace průtoku řek

  • Aplikace OpenFlows Flood umožňuje vypočítat průtok řeky na základě kinematického, dynamického a difuzního vlnového přístupu. Simuluje výměnu vody mezi říčním tokem a (pod)povrchovým tokem na základě hydraulických spádů a obsahuje funkce pro odhad kanalizační sítě z topografických map a k interpolaci průřezů v prostoru.
 • Simulace povrchového odtoku

  • Aplikace MOHID Land nabízí různé metody trasování povrchového odtoku, včetně kinematického, dynamického a difuzního vlnového přístupu, a využívá plně distribuovanou 2D síť s volitelnou 1D sítí. Voda z povrchového odtoku se může infiltrovat, vtéct do řeky nebo odpařit. Aplikace OpenFlows FLOOD obsahuje funkce pro přípravu prostorových dat nezbytných k výpočtu povrchového odtoku. Aplikace například odhaduje Manningovy koeficienty z map využívání půdy.
 • Simulace povodní ve městech

  • Aplikace OpenFlows FLOOD umožňuje simulovat povodně v městských oblastech napojením pozemního modelu na model vytvořený nástrojem SewerGEMS. Simuluje výměnu vody mezi tokem v potrubí a povrchovým tokem na základě hydraulických spádů skrz vstupy a šachty.
 • Práce ve vizuálně bohatém prostředí

  • Aplikace OpenFlows FLOOD má integrované jádro GIS, které umožňuje otevírat, upravovat a vizualizovat všechny druhy datových souborů, které model potřebuje. K vrstvám lze přidávat styly různými způsoby.
Tell Me More!

Interested in finding out more about this product?

Contact Sales
Check this out!
Introducing OpenFlows FLOOD.
Watch Now!
Look Here!

Flood modeling of Paris with OpenFlows FLOOD, ContextCapture, and LumenRT.

Watch Now!