• OpenFlows FLOOD od společnosti Bentley

  Posouzení a zmírnění rizika povodní

Integrovaný software pro modelování povodní

OpenFlows FLOOD je ucelený software pro modelování povodní s jehož pomocí lze pochopit a zmírnit rizika povodní v městských, říčních a pobřežních oblastech. Aplikace OpenFlows FLOOD využívá plně prostorově distribuované numerické modely k simulaci všech hydrologických a hydraulických procesů, které probíhají v říčním korytě, včetně srážek, infiltrace, povrchového odtoku, průtoku kanálu a toku podzemní vody. V městských oblastech lze software OpenFlows FLOOD napojit na model vytvořený nástrojem SewerGEMS a simulovat povrchový a dešťový odtok. Model lze dále použít k simulaci záplav v pobřežních oblastech způsobených bouřkovými přílivy.
Funkce
 • Analýza záplavových oblastí a nebezpečí povodní

  • Snadno vypočítejte rozlohu zaplavených oblastí a odhadněte nebezpečí povodní z výšek vodního sloupce a rychlostí maximálního průtoku.
 • Tvorba a správa hydraulických modelů

  • Rychle nastartujte proces vytváření modelu a jeho efektivní správy, abyste se mohli soustředit na zajištění nejlepších inženýrských rozhodnutí. Využijte a importujte mnoho dobře známých externích datových formátů, abyste dosáhli maximální návratnosti investic u geoprostorových a inženýrských dat a automatizovali tvorbu vstupních dat.
 • Tvorba vizuálně přitažlivých animací

  • Prozkoumejte a prezentujte výsledky vašeho modelu pomocí široké škály integrovaných vizualizačních funkcí, včetně možnosti vytvářet plynulé nepřetržité animace ze získaných výsledků.
 • Nastavení správy scénářů

  • Aplikace OpenFlows FLOOD umožňuje vytvářet nové scénáře a porovnávat různé alternativy. Díky tomu lze rychle najít nejlepší řešení pro zmírnění rizika povodní.
 • Simulace průtoku řek

  • Aplikace OpenFlows Flood umožňuje vypočítat průtok řeky na základě kinematického, dynamického a difuzního vlnového přístupu. Simuluje výměnu vody mezi říčním tokem a (pod)povrchovým tokem na základě hydraulických spádů a obsahuje funkce pro odhad kanalizační sítě z topografických map a k interpolaci průřezů v prostoru.
 • Simulace povrchového odtoku

  • Aplikace MOHID Land nabízí různé metody trasování povrchového odtoku, včetně kinematického, dynamického a difuzního vlnového přístupu, a využívá plně distribuovanou 2D síť s volitelnou 1D sítí. Voda z povrchového odtoku se může infiltrovat, vtéct do řeky nebo odpařit. Aplikace OpenFlows FLOOD obsahuje funkce pro přípravu prostorových dat nezbytných k výpočtu povrchového odtoku. Aplikace například odhaduje Manningovy koeficienty z map využívání půdy.
 • Simulace povodní ve městech

  • Aplikace OpenFlows FLOOD umožňuje simulovat povodně v městských oblastech napojením pozemního modelu na model vytvořený nástrojem SewerGEMS. Simuluje výměnu vody mezi tokem v potrubí a povrchovým tokem na základě hydraulických spádů skrz vstupy a šachty.
 • Práce ve vizuálně bohatém prostředí

  • Aplikace OpenFlows FLOOD má integrované jádro GIS, které umožňuje otevírat, upravovat a vizualizovat všechny druhy datových souborů, které model potřebuje. K vrstvám lze přidávat styly různými způsoby.
Chci se dozvědět více!

Máte zájem o další informace o tomto produktu?

Kontaktujte prodej
Check this out!
Introducing OpenFlows FLOOD.
Watch Now!
Look Here!

Flood modeling of Paris with OpenFlows FLOOD, ContextCapture, and LumenRT.

Watch Now!