• HAMMER

  Preventing costly water hammer damage

Water Hammer and Transient Analysis Software

Every time a pump or valve is operated, potentially dangerous transients are introduced in your water distribution or wastewater system. Unchecked, transients can have catastrophic consequences on your pipes and equipment, operators, and customers.

Water utilities, municipalities, and engineering firms around the world trust HAMMER’s computationally rigorous engine and easy-to-use interface to efficiently identify, manage, and mitigate the risks associated with transients.

Přečtěte si více +
Capabilities
 • Analyzujte přechodové jevy

  • Analyzujte přechodové jevy, abyste je mohli regulovat tak, že najdete problematická místa a určíte vhodné strategie pro řízení rázových vln. Přesná simulace přechodových jevů v softwaru HAMMER vám umožní omezit rizika pouhého odhadování reakcí ochranných a točivých zařízení (čerpadel a turbín).​
 • Vytvářejte a spravujte hydraulické modely

  • Rychle zahajte práci na modelu a efektivně ho spravujte, abyste se mohli soustředit na nejvhodnější rozhodnutí o technických aspektech. Využívejte a importujte externí data v téměř jakémkoli formátu; maximalizujete tak návratnost investic do geoprostorových a technických dat a budete moci automatizovat terénní úpravy a rozvrhování uzlů.​
Tell me more!
Interested in finding out more about this application?
Contact Us
Request a Quote
Request a price quote for a new HAMMER license.
Request Quote
Upcoming Hydraulics and Hydrology Training
Interested in modeling water distribution, wastewater, or stormwater systems effectively? Take a live virtual course or access on-demand course content.
LEARN MORE
 • Remediate Water Loss

  • Learn how Bentley’s product line can help you implement a proactive water loss plan and how some organizations have successfully reduced leakage.
  Learn More