• SVSOLID

  2D/3D deformace/namáhání koncových prvků

SVSOLID

SVSOLID™ je program pro 1D, 2D a 3D koncové prvky, který umožňuje výpočty deformací v geotechnických zemských strukturách. Software dokáže řešit jak jednoduché, tak složité situace fázované stavby nebo výkopů, a to včetně elasto-plastického chování měkké půdy a konsolidace při velkém a malém zatížení v čase nebo deformace kamenných materiálů.
Funkce
 • Rozšířené možnosti propojování/seskupování modelů

  • Jsou k dispozici rozšířené možnosti seskupování a propojování modelů, což je zvláště užitečné ve velkých a složitých modelovacích sekvencích.
 • Vytváření geometrie

  • Vytváření geometricky složitých 3D modelů digitálního dvojčete pomocí nástroje na vytváření konceptuálních modelů SVDESIGNER™. Vytváření 3D modelů z triangulovaných povrchů (TINS). Několik metod vytváření 3D modelů (extruze, spojování 2D výřezů, ze 3D vrstev nebo metodou objemu materiálu).
 • Jednoduché rozhraní

  • Zjednodušené, intuitivní uživatelské rozhraní na bázi CAD:
   – Přehledně uspořádaný systém nabídek s primárními funkcemi seřazenými zleva doprava.
   – Umožňuje rychlé vytváření modelů.
   – Nový grafický výpočetní nástroj 3D CAD zajišťuje znatelně rychlejší celkový běh.
 • Modelujte namáhání/deformace koncových prvků

  • 1D/ 2D/3D modelování deformace/namáhání koncových prvků.
 • Posílení modelu, např. šrouby

  • Je k dispozici modelování posílení modelu, např. šroubů.
 • Modelujte konsolidaci při velkém a malém zatížení

  • Můžete modelovat konsolidaci při velkém a malém zatížení.
 • Modelování stability svahů

  • Modelování stability sloupů pomocí metody snížení pevnosti ve smyku (SSR).
 • Podpora čtyřsměrných / triangulárních / čtyřstěnných sítí

  • Síťování: Podpora čtyřsměrných / triangulárních / čtyřstěnných sítí. Poloautomatické vytváření a ruční upravování sítí. Nové 3D řešení nabízí podporu sítí i mřížek povrchu. Podpora sítí povrchu umožňuje vytváření komplexnějších modelů.
 • Modely fázované stavby/výkopů

  • Jsou k dispozici modely fázované stavby/výkopů.
 • Podpora konstitutivních modelů

  • Podpora více než 20 různých modelů síly kamene a půdy, včetně Mohr-Coulombova, Hoek-Brownova, bez drenáže, anizotropního, bilineárního, třecího bez drenáže, Duncan-Changova hyperbolického, von Misesova, Drueker-Praegerova, Cam-Clay, ALM1/ALM2/ALM3/ALM4, a čtyř modelů nenasycené pevnosti ve smyku.