• SVENVIRO

    2D/3D zamrzání/tání, osud a přeprava, průtok zemního vzduchu

SVENVIRO

SVENVIRO nabízí aplikace pro geoenvironmentální analýzu. Sada je vhodná k řešení složitých modelů toku a přepravy kontaminantů, kombinovanou analýzu toku a zamrzání/tání a pro kombinované modely toku, tepla a průtok zemního vzduchu. Analýza zamrzání/tání zahrnuje obsáhlé klimatické rozhraní. Sada využívá výpočetní nástroj pro koncové prvky FlexPDE®. FlexPDE™ nabízí výhody univerzálního nástroje pro řešení koncových prvků, plně automatické vytváření a upravování sítí v 1D, 2D a 3D modelech. 
Funkce